DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1935 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Prema tome je
W = 0.40. 6 + 0.40. 6. 0.30
W = 2.40 + 0.72
W = 3.12


Pisarskih nadnica, biće potrebno isto toliko (3.12). Figurantskih


nadnica biće potrebno 6.24. Predračun troškova iznosio bi za premer 2).
W = 2.12 . 80 = 249.60 Din.
W, = 3.12 . 50 == 156.00
W«. — 6.24 . 20 = 124.80


Svega 530.40 Din
za rekvizit (alat i dr.) 26.52 »


Ukupno . . 556.92 Din.


3). Za opisivanje šume pregledom u dijagonalnom pravcu u srednje
strmom terenu potrebno je inženjerskih nadnica:


0.10. d + 0.10. d. s, gde je »d« = 4, a »s« = 0.30
W = 0.40 + 0.12 = 0.52
Figurantskih dnevnica Wi biće potrebno isto toliko (0.52) i sada bi iznosio
predračun troškova za opisivanje šume 3) :


W = 0.52 . 80 = 41.60 Din.
Wt = 0.52 . 20 = 10.40 »
5% za rekvizit ne ulazi u obzir.


Svega . . 52.00 Din.
Prema gornjem iznosili bi celokupni troškovi za premer označenog
kompleksa šume i opis najvažnijih podataka: (765.76 + 556.92 + 52)
Din = 1374.68 ili okruglo Din. 1375.—.
Ovaj predračun izrađen je za kompleks šume, koji je na slici 1
označen i koji iznosi oko 600 hektara, pa se prema tome može izraditi
i generalni predračun za veće površine šuma, koje bi eventualno došle
u obzir za uređajni premer. Ranije je već izneto, da tri direkcije šuma
na teritoriji predratne Srbije imaju pod svojom upravom državne šume
u okrugloj površini od 800.000 ha. Prema tome ako bi se uzeo u obzir
gornji predračun troškova, onda bi sve državne šume u Srbiji mogle do


biti premer na terenu u cilju na j elementarni] eg uređivanja za sumu od:
c 1375 . 800.000 , _„ „_ n.
S = r— = 1,833.333.— Dinara.


600


Vretne, koje bi bilo utrošeno za terenski premer svih ovih šuma,
može se lako izračunati, ako navedenu analizu rada uzmemo kao kompetentno
merilo za površinu svih šuma od 800.000 ha.


Za kompleks šume (koju smo uzeli u račun) od 600 ha potrebno
je vremena (nadnica): 4.29 + 3.12 + 0.52 = 7.93 ili okruglo 8 radnih
dana.


Za sve državne šume u Srbiji bilo bi potrebno:


_, 8 . 800.000 1..,_ ....


I = ... = 10.667 radnih dana.


600


Ako pretpostavimo, da u jednome mesecu imamo samo 20 efektivnih
radnih dana, a ostalih 10 odbijemo na praznike, vremenske nepogode
i terenska pomeranja, onda su nam potrebna 533 meseca.


377