DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1935 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Ako u jednoj godini samo 6 meseci dolazi u obzir za terenski rad,
onda bi ovaj rad zahtevao vreme od 89 godina, za koje bi ovakav terenski
premer bio završen samo sa jednom terenskom sekcijom, sastavljenom
od jednog inženjera, jednog pisara i dva radnika kao figuranta za premer.
Ako bi bilo ovakvih terenskih sekcija 45, rad na terenu bio bi završen
za 2 godine.


Ako pretpostavimo, da se rad na uređajnom premeru državnih šuma
u Srbiji vrši u okviru i duhu ovih izlaganja, onda imamo pred sobom i
problem stručne snage, koja bi preuzela rad na terenu. Svima nam je
dobro poznato, da se na našim fakultetima predaje niža geodezija kroz
4 .semestra, ali nam je isto tako poznato, da se geodetski terenski rad
nažalost vrlo retko u praksi izvodi, tako da mnogi i mnogi od mlađih


SI. 2. Razmera 1 : 100.000


inženjera imaju vrlo nesigurnu spremu iz geodezije, možda svojom sopstvenom,
a možda i tuđom krivicom. Iz tih razloga bilo bi najbolje skupiti
naše inženjere, koji bi se dobrovoljno iz raznih mesta javili za ovaj
rad, pa takvu grupu pustiti kroz jedan kratki pripremni kurs od samo
10 dana, gde bi se precizno upoznali sa suštinom rada, koji se od njih
zahteva. Na taj bi način u najvećoj meri bila osigurana jednoobraznost
i razumevanje samoga posla. Na taj način državne šume u Srbiji dobile
bi svoje osnovne i pregledne karte solidno opremljene i sa najosnovnijim
potrebnim podacima. One naravno ne bi imale one preciznosti i onih
detalja, koje vidimo na gospodarskim osnovama za hrvatske i slavonske
šume, pa čak i u elaboratima za bivše bosanske prašume. Međutim nas
mora umiriti činjenica, da se kod onih šuma, gde se uređajni radovi
sprovode u novije vreme, primenjuju mnogo jednostavniji i neposredniji
principi, u koliko to današnje prilike zahtevaju.


378