DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1935 str. 54     <-- 54 -->        PDF

IZ UDRUŽENJA


BUGARSKI ŠUMARI U JUGOSLAVIJI.


U vezi poziva sa strane braće bugarskih šumara da pretstavnici našeg Udruženja
posjete njihovu zemlju i po sporazumu sa našim najvišim šumarskim administrativnim
ustanovama, pozvalo je Jugo slovensko šumarsko udruženje bratsko bugarsko
šumarsko društvo (Družestvoto na lesovđite akademici v Bigamija) da po svojim
predstavnicima posjeti Jugoslaviju. Problemi, koje u svome životnom pozivu riješavaju
šumarstva obaju bratskih naroda — Bugarskog i Jugoslovenskog — međusobno su slični,
Tereni, na kojima rade bratski bugarski šumari, odgovaraju našim terenima; prilike
njihovih sela, prilikama našim. Međusobno posjećivanje može dakle da doprinese ne
samo zbliženju nacionalnom, već i međusobnom stručnom unapređivanju. Problemi,
koji su zajednički, neka se i zajednički riješavaju a tome će, sigurno je, doprinijeti drugarsko
upoznavanje i izmjena misli.


Bugarsko šumarsko društvo odazvalo se pozivu svojih jugoslovenskih drugova.
I tako su dne 21 jula stigli brzim vozom u Caribrod bugarski ekskurzisti.
Iznosimo imena dragih gostiju i ukratko program ekskurzije. Detaljan prikaz
donijet ćemo u kojem od narednih brojeva Šumarskog Lista.


Učesnici ekskurzije:
S t i 1 i j a n Kondev-Siivov, načelnik odjelenja za šumarstvo kod Ministarstva
za narodnoto stopanstvo; Ivank a St. Kondeva , supruga gosp. Kondeva;
Prof. T. Dimi i rov, profesor univerziteta; Elera T. Dimi tro va, supruga g.
prof. Dimitrova ; Prof. Vasil Stojanov, prof. univerziteta ; Toma Z a h a r i j e v
H ris tov, direktor šum. pokus, stanice u Sofiji; Siineon D. KirnTov, oblasni
inspektor šumarstva u Sofiji; Nikol a N. A d j a r o v, načelnik ureda za pošumljivanje
i uređivanje bujica u Plovdivu; Atanas Iv. Pačali je v, inspektor lovstva
kod Ministarstva na narodno stopanstvo; Z a li a r i D. B a č v a r o v, inspektor kod
Ministarstva na narodno stopanstvo; Bori s M. Parvanov , načelnik sekcije za
pošumljivanje u Sofiji ; Qeorg i Maljöe v VasiiTjev, upravitelj nacionalnog
parka u Sofiji; Jovčo N. Nanonski, pomoćni oblasni direktor u Burgasu; Ilija
Mihajlov Simeonov, asistent Sofijskog univerziteta; Nikola Ivanov Pcn
e v, učitelj šumarstva ckd srednje tehničke škole u Sofiji; Todo i Marino v
Ivanov, upravitelj šumarije Ihtiman; Dimitrov Stefanov, upravitelj šumarije
u Berkovici; Boris H ris tov Mihajlov, upravitelj šumarije Panadjurište; Pana
jot Trojanov Dimitrov, upravitelj šumarije Qabrovo; D imita r Pančov
Ralčev, upravitelj šumarije Foten; Nikola Dimitar Cenkov, upravitelj
šumarije Dospot; Vasil Josifov Nasal ov ski, upravitelji šumarije Privorjc,-
Atanas V e 1 i k o v K o j e v, šumar1 Svoge ; Georg i Konstant in ov Poptodor
o v, upr. šumar. Cehljove ; Atanas Petrov A t a n a s b v, asistent šumarstva
kod Plovdivske sekcije za pošumljivanje; Boja n Ivano v Minčev , asistent šum.
kcd Sofijske šumarije.


U Caribrod je došao pred braću Bugare potpretsjednik našeg Udruženja gosp..
Dragoljub P e t r o v i ć.


Ekskurzija je stigla u Beograd ujutro dana 22. VII. o. g. brzim vozom u . h 30.
Na željezničkoj stanici sačekali su drage goste beogradski članovi J. Š. U. na čelu sa
pretsjednikom Udruženja g. prof. Dr. Bal en om i načelnikom Odjeljenja za šumarstvo
g. Dr. Ž. Mi le ti će m, zatim pretstavnici Jugosl.-bugarske Lige na čelu sa pretsjednikom
biv. Rektorom gosp. Dr. VI. M i t r o v i ć e m, građanstvo i pretstavnici
štampe. Na stanici je goste pozdravio pretsjednik J. Š. U. Dr. J. B a 1 e n, a zahvalio
se na pozdravu pretsjednik Bugar. šum. udruženja g. prof. Ing. Dimitrov .


406