DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-4/1936 str. 140     <-- 140 -->        PDF

Blagajnički se izvještaj prima u cijelosti.


V. Podjeljuju se 6 pripomoći iz Kereškenijeve zaklade i to udovama: Pere,
Gürtler, Brossig, Vraničar, Kern, Prstec, svakoj po 200 dinara. Od toga 700.— dinara
iz kamata zaklade, a 500.— iz budžeta J. Š. U. Sedma molba se odbija, jer ne ispunjava
uslove.
VI. Tajnik izvještava o ponudama, koje su na poziv Udruženja stigle iz Zagreba
i Beograda (iz Ljubljane nije stigla ni jedna) za štampanje Šum. Lista u 1936.
Najjeftinija je ponuda štamparije Gutenberg u Zagrebu. Predlaže, da se toj štampariji
povjeri štampanje, ali s time: 1) da papir, format i boja omota budu kao dosada,
2) da se štamparija točno pridržava rokova izlaženja Lista, koje1 će određivati urednik
Šum. Lista i 3) da ne bude nikakovih drugih nadoplata, osim onih, koje su u ponudi
označene.
VII. Podjeljuju se i za školsku godinu 1935/36 stipendije za studij šumarstva
ranijim stipendistima Udruženja, ali s time, da moraju do jeseni 1936 sa dobrim
uspjehom položiti sve propisane ispite i o tome na vrijeme obavijestiti Udruženje.
VIII. Tajnik izvještava o pismu koje je kao odgovor stiglo od pretsjednika
Slavenske šumarske zajednice g. ing. Fürsta. U njemu se iznose razlozi, zbog kojih
nije došlo do ostvarenja Zajednice u zamišljenom opsegu.
Zaključuje se pisati g. pretsjedniku Zajednice i zamoliti, da pretsjedništvo pozove
u Zajednicu i braću Bugare, a eventualno i Ruse.


IX. Tajnik čita pretstavku konferencije pretstavnika privatnog šumskog posjeda
u predmetu 2% prinosa u fond za pošumljavanje. Pretstavka poriče zakonitost tog
ubiranja u privatnim šumama.
Zaključuje se po predmetu stati na stanovište Zakona o šumama. Izabire se
uži odbor od gg.: ing. Miklau, ing. Pahernik, ing. Smilaj s time, da taj uži odbor
izradi rezoluciju, koja bi se dostavila podružnicama na mišljenje. Rezolucija će se
iznijeti na narednu sjednicu, koja će se održati u februaru u Zagrebu.


X. Tajnik izvještava da je g. Meštrović odbio da izradi poprsja pokojnom
Kesterčaneku i Kozarcu. Predlaže, da se mladome kiparu Bohutinskom povjeri izrada
skica i modela za svotu od 1000.— dinara. Te skice1 će se iznijeti pred narednu sjednicu,
koja će se održati u Zagrebu. U slučaju da onda Odbor usvoji skice, povjerila
bi se kiparu Bohutinskome definitivna izrada poprsja. Ukupni trošak obaju poprsja
nesmije prelaziti 10.000.— dinara.
XI. Na predloge članova iz Skoplja i Sarajeva zaključuje se uputiti Ministarstvu
šiuma i rudnika slijedeću pretstavku:
PRETSTAVKA.


»Državni Savjet u svojoj općoj sjednici od 23 V 1933 god. broj 16102/33 riješio
je, da se čl. 1. Uredbe o prinadležnostima u naturi šumarskog stručnog osoblja kod
Uprave državnih šuma odnosi samo na stručn o osoblj e kod Ministarstva šuma
i rudnika, direkcija šuma i šumskih uprava t. j . na ono osoblje, koje ima spremu navedenu
u §-u 132 odnosno §-u 135 Zakona o šumama od 21 XII 1929.


Po §-u 132 Zakona o šumama »za samostalno upravljanje šumom traži se potpuna
fakultetska ili njoj ravna visokoškolska sprema i praktičk i ispi t za
samostalno upravljanje šum. gospodarstva«.


U §-u 135 je navedeno, što se traži od lica za čuvanje šuma.


Po odluci drž. Savjeta u vezi §-a 132 Zakona o šumama nemaju na pr. šum.
inženjeri — činovnički pripravnici bez položenog praktičkog ispita za samostalno
upravljanje šum. gospodarstvom pravo na prijem deputata po uredbi Min. šuma i runika
br. 19912 — 1932.


204