DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 36     <-- 36 -->        PDF

strogo kazniti. Od njega treba štetu naplatiti, jer on je
i može da plati. Zar bi seljak


činio uopće štetu i mučio se sa izvozom, kad bi znao da mu drvo neće nitko kupiti?


Štete od paše ne pretstavljaju tako veliku vrijednost i dale bi se uveliko smanjiti
baš zaposlenjem seljaštva kod eksploatacije šuma, jer bi se sigurno smanjio broj
stoke, osobito sitne, koja najviše čini štete i jer bi se od seljaka onda moglo tražiti,
da u šumu pušta samo onu stoku, koja je njemu potrebna za život. A strogim poštivanjem
propisa dala bi se uskladiti potreba seljaštva i šumarstva s obzirom na pomlađivanje
šuma.


Eto, to je naše mišljenje, kako bi se postepeno, ali sigurno smanjile štete u našim
šumama. Mišljenje, koje smo dobili nakon promatranja borbe šumarske službe sa oštećivanjem
šuma i nakon promatranja života na selu. Pokušali smo i sami sva sretstva,
ali smo uvijek naišli na istinu: Nužda zakon mijenja.


Bolje je dakle ozakoniti ono, što se ne može promijeniti, nego ostaviti to nerješeno.
Tim više, što bi to uz pravilnu primjenu mnogo koristilo i zajednici i pojedincu.
Ing. Vjekoslav Cvitovac, Zavalje.


IZ UDRUŽENJA


»SLAVA FRANU Ž. KESTERČANEKU«.


Godine 1915., a nakon smrti zaslužnog šumara prof. Frana Ž. Kesterčaneka dne


21. kolovoza 1915., izdalo je bivše Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo žalobni broj
»Šumarskog Lista« u formi brošure pod gornjim naslovom, a uz ove popratne riječi:
»U blagu spomen jednome od najmarnijih na predlog uredništva Šumarskog Lista i na
temelju o tom dne 19. prosinca 1915 pod toč. VI.—5. sjedničkog zapisnika donesenog
odborskog zaključka, izdalo je god. 1915. ovaj žalobni broj Šumarskog lista hrvatskoslavonsko
šumarsko društvo, a .uredili ga iz osobitoga počitanja prema svojem milom
drugu profesori kr. šumarske akademije zagrebačke.«
Povodom svečanog otkrića brončanih poprsja Franu Ž. Kesterčaneku i Josipu
Kozarcu na zgradi Šumarskog Doma u Zagrebu, prigodom 60. godišnje glavne skupštine
Jugoslovenskog šumarskog udruženja dne 3. IX. 1936., zaključio je Upravni odbor


J. Š. U., da se pored knjige iz pera prof. dr. ing. Josipa Balena: »Josip K o z a r a c«
(izdanje J. Š. U.) prodaje i spomenuta brošura »Slava Franu Ž. Kesterčaneku«
(izdanje Hrv. slav. šumarskog društva), koje je udruženje imalo na zalihi još oko
200 komada.
Na samoj skupštini i poslije nje raspačavala je uprava J. Š. U. prema narudžbama
obje publikcije, pa je dosada brošura »Slava Franu Kesterčaneku« potpuno
rasprodana, te je nećemo, nažalost, moći dostaviti onoj gg. članovima, čije nam
narudžbe upravo stižu, kao ni onima, čije bi nam porudžbe još naknadno stigle.


Knjiga prof. dr. ing. Josipa Balena: »Josi p Kozar a c« tiskana je u 700 primjeraka,
pa i ako brojne narudžbe neprestano stižu, možemo ju gg. poručiteljima odmah
dostavljati po cijeni Din. 15´— komad, te inače uz uvjete, kako smo to u posebnom
raspisu na šumska nadleštva javili.


Iz
Uprave Jugoslov. šumarskog udruženja
Ing. Ante Premužić,
tajnik.


34