DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 37     <-- 37 -->        PDF

ZAPISNIK


1. sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja,
održane dne 4. septembra 1936. god. u Zagrebu.
Prisutni:


Pretsjednik Dr. ing. Dragoljub Petrović, potpretsjednik Dr. ing. Andrija Petračić,
tajnik Ing. Ante Premužić, odbornici: Ing. Babić, Miklau, Smilai, Pere, Lončar, Ravnik,
Majnarić, Dr. Baien, Juvančić.


Sjednica je održana odmah poslije 60. glavne godišnje skupštine u 12 sati, pa
su joj prisustvovali samo oni odbornici, koji su prisustvovali i toj skupštini, odnosno,
koji su baš do kraja skupštine ostali u dvorani skupštine, gdje se ona održavala, pa,
su se mogli odazvati pozivu novoizabranog pretsjednika, da se u prostorijama udruženja
održi prva sjednica novoizabranog upravnog odbora.


Pretsjednik ing. Dragoljub Petrović pozdravlja prisutne odbornike pozivajući
upravni odbor na ustrajan, intenzivan i inicijativan rad, da Udruženje nastavi svoje
djelovanje onako, kako je radilo i dosada, a reflektira na potporu i napor sviju, da se
rad društva i unaprijedi. Jugoslovensko je šumarsko udruženje i stručno i staleško
udruženje, pa treba da u oba ta svoja zadatka odgovori svojoj svrsi.


Poziva odbornike, da redovno prisustvuju sjednicama upravnog odbora, koje će
se naizmjence obdržavati u Zagrebu i Beogradu, da dolazak na sjednice bude relativno
lakši.


Dosadanji tajnik i blagajnik posvršavat će tekuće poslove, kao što je i dosada
bivalo, do kraja netom održane skupštine, a po tom neka se obavi primopredaja dužnosti
na novoizabranog tajnika i blagajnika.


Važnija korespodencija Udruženja neka se šalje njemu na potpis u Beograd, u
hitnim slučajevima neka je potpisuje potpretsjednik Dr. ing. Petračić, koji je u Zagrebu,
a tekuće obično dopisivanje neka potpisuje tajnik sam.


Zaključeno i potpisano:
Tajnik: . Pretsjednik:
lug. Premužić, v. r. Dr. Dragolj. Petrović, v. r.
Ovjerovljuju:
Dr. A. Petračić, v. r.
Ing. Ilija Lončar, v. r.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU NOVEMBRU GODINE 1936.


Redovitih članova: Anderka Julio, Vinkovci Din. 100.— za god. 1936; Böhm
Viktor, Kostajnica Din. 100.— za god. 1936; Crepić Josip, Vinkovci Din. 50.— za
4/4 1934. i 1/4 1935; Foreyt Edo, Pitomaca Din. 50.— za I. polgod. 1935; Jovanovac
Antun, Zagreb Din. 100.— za god. 1936; Muck Valter, Otočac Din. 50.— za II. polg.
1936; Mužinić Milan, St. Mikanovci Din. 100.— za god. 1936; Oklobdžija Čedomil,
Sušak Din. 50.— za I. polg. 1935; Petronijević Slavko, Cetinje Din. 100.— za god. 1936;
Rukavina Josip, Zagreb Din. 100.— za god. 1936; Seljak Janko, Zagreb Din. 50.— za


II. polg. 1936; Šnajder Luka, Vinkovci Din. 100.— za god. 1936.
Uplata članarine sa područja Podružnice Ljubljana: Tomše Valentin, Ljubljana
Din. 50.— za II. polg. 1935; Župančić Radovan, Murska Subota Din. 100.— za god. 1936.


Uplata članarine sa područja Podružnice Sarajevo: Mikša Stjepan, Sarajevo Din.
100.— za god. 1936; Novković Dušan, Srednje Din. 50.— za I. polg. 1936; Rajevski


35