DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 40     <-- 40 -->        PDF

t BLAŽ IŠTAKOVIĆ,


nadšumarnik u m.


Nesmiljena smrt opet je pokosila jednog vrijednog trudbenika zelene struke.
Nadšumarnik Blaž Ištaković preminuo je u Vinkovcima dne 10. prosinca 1936. nakon
dužeg bolovanja.


Pokojnik je roden u mjestu Retkovci kotara Vinkovci 27. siječnja 1867. Osnovnu
školu polazio je u svojem rodnom mjestu, četiri razreda gimnazije svršio je u Osijeku
sa odličnim uspjehom godine 1885. Šumarske stručne nauke svršio je na našem domaćem
šumarskom učilištu u Križevcima 1888. Državni ispit za samostalno vođenje šumskog
gospodarstva položio je godine 1892. u Zagrebu.


Od mjeseca listopada 1889. namješten je u svojstvu šumarskog vježbenika kod
Procienbenog odjela Šumsko-gospodarstvenog ureda Brodske imov. općine u Vinkovcima.
Godine 1891. promaknut je na čin šumarskog pristava i dodijeljen kotarskoj
šumariji brodske imovne općine u Rajevom selu. Godine 1892. premješten je u istom


svojstvu kotarskoj šumariji brodske imovne općine u Cerni. God. 1900. premješten je
iz Cerne u Vinkovce, te mu je povjerena uprava Vinkovačke kotarske šumarije brodske
imovne općine.


God. 1901. promaknut je na čin kotarskog šumara i postavljen za upravitelja
kotarske šumarije brodske imovne općine u Otoku. Na ovoj je šumariji ostao sve do
potkraj godine 1921., te je tu postepeno promaknut na čin nadšumara i šumarnika;
zatim je premješten na šumsku upravu brodske imovne općine u Rajevom Selu, gdje
je koncem siječnja 1925. konačno umirovljen u svojstvu nadšumarnika.


Nakon umirovljenja preselio se u Vinkovce na stalan boravak. Blaž Ištaković
sin je prave krajiške zadruge. Još kao dijete upoznao je u rodnoj kući važnost šuma
za graničarsko kućanstvo. Iz ove spoznaje prigrlio je žarkom ljubavi šume svojega
okoliša. Ova ga je ljubav potakla, da se posveti šumarstvu.


Svoje službene dužnosti uvijek je i svagdje vršio požrtvovno i s velikom ambicijom.
Na stručnom polju stekao je obilno znanje i iskustvo, koje je svagdje iskorišća


38