DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 41     <-- 41 -->        PDF

vao na veliku korist svoga službodavca. Iz naroda nikao i kroz čitavu svoju činovničku
karijeru u neprestanom tijesnom kontaktu sa pravoužitnicima, upoznao je u tančine
dušu našega naroda i ovoj prilagodio svoj mentalitet.


Po svojoj je naravi pokojnik bio mučaljiv i čedan, ngidje se nije isprsivao niti
isticao ispraznim riječima, ali je zato bio velik i neumoran na djelu.


U svojem saobraćaju sa ovlaštenicima bio je susretljiv jednako prema svima.
Un je jedan od rijetkih sretnika, koji je proveo čitav svoj činovnički vijek, a da nije
nikada dospio ni u najmanju opreku ni sa vjšim faktorima ni sa samim narodom. Sa
svojim trijeznim i mirnim taktom uvjek je znao stišati razne, često i pretjerane želje
i željice svojih pravoužitnika. Podmirbu ovlašteničkih potreba znao je uvijek dovesti u
sklad sa propisima potrajnosti šumskih užitaka, znao je štono vele udesiti, da je vuk
sit i koza cijela.


Blaž Ištaković bio je dobar i iskren kolega svojim stručnim drugovima, a brižljiv
otac svojim podčinjenima. Sa svojom suprugom proživio je u sretnom braku 41 godinu.
Očinskih radosti i roditeljskih briga skoro da nije ni poznavao, jer je providnost božja
sva tri njegova djeteta još u stadiju sasvim nježnih cvijetaka svrstala u četu svojih
andelaka.


Pokojnika otpratiše do hladnog groba njegovi drugovi i mnogobrojno građanstvo.
Sahranjen je na rimokat. groblju u grobnici uz svojega druga nadšumarnika Iliju
Vlahovića. — Slava bila obojici!


Agić,


šumarski nadsavjetnik u penziji.


PROMJENE U SLUŽBI


Umirovljeni su:


P r p i ć inž. Pet a r, direktor šuma 3 grupe 2 stepena kod Dir. šuma na Sušaku.


Unapredeni su:


Dr. Čvorišče c Ivo, za višeg savjetnika 4 grupe 1 stepena kod Dir. šuma
Sarajevo:
Đurđ i ć inž. T o d o r, za višeg savjetnika 4 grupe 2 stepena kod Dir. šuma
Vinkovci;
O s t o j i ć inž. Pet a r, za višeg savjetnika 4 grupe 2 stepena kod odelenja za
upravu drž. šuma Ministar, šuma i rudnika Beograd:
Š u r i ć inž. Stjepan , za višeg savjetnika 4 grupe 2 stepena kod odelenja
za upravu drž. šuma Ministarstva šuma i rudnika Beograd;
Baranac inž. Slobodan, za višeg savjetnika 4 grupe 2 stepena kod odelenja
za upravu drž. šuma Ministarstva šuma i rudnika;
Šverk o inž. ivo, za savjetnika 5 grupe Direkcije šuma Sušak;
Šejba l inž. Antun , za savjetnika . grupe Dir. šuma Banjaluka;
Andi ć S i m o, za podšumara I kl. 7 grupe kod šum. uprave Sarajevo.


39