DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Postavljeni su:


Ivkovi ć M. Miroslav , za pomoćnog knjigovođu 9 grupe kod računovodstva
Direkcije šuma u Čačku;
Đ e r a m i 1 i ć inž. B o r i s 1 a v, šum. pristav 8 grupe kod sres. načelstva Kočane ;
Badovina c inž. Zvonko , šum. pristav 8 grupe kod sres. načelstva Zagreb;
Dropuči ć inž. Stjepan , šum. pristav 8 grupe kod sres. načelstva Našice;
Radoni ć inž. Milan , čin. pripravnik 8 grupe kod odseka za šumarstvo Kr.
banske uprave Niš;
Za 1 usk i inž. Josip , šum. pristav 8 grupe kod sres. načelstva Hvar;
Žiromski inž. Nikola, šum. pristav 8 grupe i šef šum. uprave Otočac;
S t o j k o v i ć inž. L j u b o m i r, čin. pripravnik 8 grupe kod sres. načelstva
Andrijevica;
H o r v a t inž. L e o n i d, viši pristav 7 grupe kod Min. šuma i rudnika za vrhovni
šum. nadzor.


Premješteiii su:


V u č k o v i ć inž. B 1 a ž i m i r, šum. viši pristav 7 grupe od šum. uprave iz Boljevca
k šum. upravi u Novi Pazar;


Zivanovdć Branko, šum. povjerenik 7 grupe od šum. uprave k Direkciji
šuma u Aleksincu;


K u 11 e š a inž. Stjepan, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Vitez k šum.
upravi u Vareš;


K a s i k inž. O t o n, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Vareš k šum. upravi
u Vitez;


Derži ć inž. Salih , šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Kladanj k Direkciji
šuma u Sarajevo;


T a d i ć Ivan , pom. tehnički manipulant 9 grupe od šum. uprave Zvornik kod
računovodstva blag. Ministarstva šuma i rudnika;


Popovi ć inž. Momčilo , šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Kuršumlija
k šum. odsjeku kr. banske uprave Niš;


Veličković Dragoslav, šumar 8 grupe od šum. odsjeka kr. banske uprave
Niš k šum. upravi u Kuršumliju;


B e 1 e c k i inž. Nikola, šum. pristav 8 grupe od sres. načelstva Preko k sres.
načelstvu u Benkovac;


Š t e r i ć inž. D r a g o m i r, šum. pristav 8 grupe od sres. načelstva iz Niša
k sres. načelstvu u Kosovskoj Mitrovici;


N e t k o v i ć inž. Nikola, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Novi Pazar,
k šum. upravi Boljevac;


Štrambac h I. Karlo, podšumar 8 grupe 2 klase od šum. uprave Han Pijesak
k šum. upravi Nemila;


40