DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 43     <-- 43 -->        PDF

O s a u J. Dragutin , pomoćnik tehnič. manipulant 9 grupe od Dir. šuma iz
Aleksinca k šum. upravi Pančevo;


Bra´tu ž Antun , pom. knjigovođa 9 grupe od Dir. šuma Vinkovce k Direkciji
šuma u Skoplje;


Štrambac h Karlo, podšumar 8 grupe od šum. uprave Nemila k šum. upravi
Zavidović;


D u k i ć Miloš , podšumar 8 grupe 2 klase od šum. uprave Ključ k šum. upravi
U Bos. Dubicu;


Budimlić D. Mehmed, podšumar 9 grupe od šum. uprave Foča k šum.
upravi Trebinje;


Knežević inž. Milutin, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Vrbanja
k šum. upravi u Rajić;


J o v i č i ć inž. D o r đ e, šum. pristav 8 grupe od šumske uprave Bogujno k šum.
upravi u Han-Pijesak;


B e 11 r a m inž. V 1 a d i s 1 a v, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Morović
k šum. upravi u Vrbanju;


M a r i ć inž. B o r i s 1 a v, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Deliblato k šum.
upravi u Morović;


L u k i ć inž. Č e d o m i r, šum. pristav 8 grupe od Dir. šuma Sarajevo k šum.
upravi u Vozuću;


Stevković inž. Vladimir, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave Busovača
k šum. upravi u Gacko;


Kutieši ć inž. Miodrag , šum. pristav 8 grupe od Direkcije šuma Aleksinac
k šum. upravi u Rašku;
Pećina inž. Mihovil, za direktora šuma 3 grupe 2 stepena od Dir. šuma
Apatin k Direkciji šuma Novi Sad;


Berzenkovi ć inž. Antun, viši šum. savjetnik 4 grupe 1 stepena od Dir.
šuma Apatin k Dir. šuma Novi Sad;


Ciganović inž. Vladimir, viši šum. savjetnik 4 grupe 2 stepena od Dir.
šuma Apatin k Dir. šuma Novi Sad;


Kajta z inž. O m e r, viši savjetnik 4 grupe 2 stepena od Dir. šuma Banjaluka
k Dir. šuma Tuzla;


Der e ta inž. Branko , viši šum. savjetnik 4 grupe 2 stepena od Dir. šuma
Apatin k Dir. šuma Novi Sad;


Troppe r inž. Antun , šum. savjetnik 5 grupe 2 stepena od šum. uprave Nijemci
k Direkciji šuma Tuzla.


B a b i ć inž. Marko , šum. savjetnik 5 grupe od Dir. šuma Čačak k Dir. šuma
1 uzla;


Becke r inž. Martin , šum. savjetnik 5 grupe od Dir. šuma Apatin k Dir.
šuma Novi Sad.


Boki ć M. Milenko , tehnič. inspektor 5 grupe od Dir. šuma Banjaluka k Dir.
šunia Tuzla;


41