DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 45     <-- 45 -->        PDF

K a t i ć iuž. Josip , šum. pristav 8 grupe od Dir. šuma Banjaluka k šum. upravi
Nijemci;


M o s k a 1 j u k K. A I e k s a n d e r, podšumar 2 klase 8 grupe od šum. uprave
Teslić k Dir. šuma Tuzla;


M a t i ć inž. V a s i 1 i j e, šum. pristav 8 grupe od . Dir. šuma Sarajevo k Dir.
šuma Tuzla.


KNJIŽEVNOST


MILAN TURKOVIĆ: KRAJIŠKE IMOVNE OPĆINE.


Ta mala, ali vrlo zanimljiva brošura izašla je ovih dana u nakladi Primorskog
štamparskog zavoda na Sušaku.
»Zamamljivo, obilno i neiscrpivo je pitanje budućnosti Krajiških imovnih općina,
zamršene i raznolike su opstojnosti«. Razmrsiti ih i srediti biio je dosta pokušaja u
javnosti i štampi. Sam autor sprema posebno izdanje, u kojem će »iznijeti pojedinosti
ogromnog materijala«, što se nagomilao u toku sedam decenija. Sa interesom očekujemo
taj novi rad našeg začasnog pretsjednika, koji je umio i u knjižici od svega 14
stranica »površno i letimice«, kako sam veli, a u stvari jezgrovito i sa velikim razumijevanjem
»naglasiti taj ogromni materijal«, koji je od vanrednog interesa i za istoričara
i za sociologa i za šumara.


U knjižici je dotaknuto pitanje segregacije imovnih općina (»provedene na vrat
na nos«), istaknuta je uloga ugarskih vlasti (na koju obično zaboravljaju istoričari
imovnih opićna), zatim su citirane najvažnije odredbe zakona od 187].. 1873. i 1881.
godine.


U samom načinu segregacije 1. O. bila je već klica materijalnog propadanja tih
ustanova, ali su rashodi u zadnje doba... »brzali u nedokučive i reć bi fantastičke
svote«, te je to naše »zadnje doba« definitivno upropastilo te velike narodne ustanove.
Autor dalje ističe neke stvarno fantastičke brojke, za koje je suvišan svaki komentar.


Da li je moguća sanacija I. 0., o kojoj se toliko govori? Nemoguća je, dok se
ponajprije ne sastavi za svaku pojedinu imovnu općinu »jedan istinski status«, dok se
ne utvrdi aktiva i pasiva. Autor tvrdi još i ovo: »svi ti tako zvani bilansi, koje objelodaniše
imovne općine, ne odgovaraju faktičnom stanju u naravi.« Takovim postupkom
(ustanovljenjem pravog finans. stanja putem inventarisania po efektivnoj vrijednosti)
pokazaće se čudne razlike... Nekoje I. ()., koje važe za pasivne, postaće možda
aktivne ... I. 0. koje nisu u stanju udovoljavati dužnostima, dužne su analogno odredbama
trgovačkog zakona prijaviti to oblastima. Ali tako daleko nismo.« Ovo:
»tako daleko nismo« svjedoči ipak o optimizmu pisca, jer ima nas dosta, koji smo
naprotiv uvjereni, da smo već... i suviše daleko.


A. Panov.
Ing. Viktor Novak: PRATIKA ZA QOZDNE POSESTNIKE. (Založila Kmetijska
družba v Ljubljani. Cena Din 6.—.)
Ova je knjižica izašla proljetos i donosi članke objavljene u »Kmetovalcu« kroz
godinu 1935. Pratika je napisana u prvom redu za posjednike malih šumskih posjeda u


43