DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Escherich: DIE ERFORSCHUNG DER WALDVERDERBER, Berlin 1936, Paul
Parey, 1 RM.


Na prvi mah se čini, da su i tema i autor toliko poznati, da nema što da se kaže
o oblasti proučavanja štetočina šuma. Pa ipak je neophodno pročitati ovu malu knjigu,
da se stekne uvjerenje, da u knjizi ima neobičnosti i korisnih novosti.


Neobično je, da autor posvećuje svoju knjigu svojim — učenicima! Toliko duboko
zakorijenjeno je u njemu saznanje, da je trajna saradnja učitelja-naučnika i učenikanaučnika
neophodna za unapređivanje nauke. U nas je Cvijić bio jedan od rijetkih,
koji je ovako široko i potpuno obuhvatio glavni zadatak univerzitetskih nastavnika.
Taj jest, ostaviti iza sebe ne samo plodove naučnoga rada, već i kadar sposobnih
naučnih radenika (istraživača).


Neobično je, da je autor u svojoj šestdesetipetoj godini života i nakon tridesetgodiši.´
ijega plodnoga univerzitetskoga rada bio kadar da ne samo uoči nove smjerove
istraživačkoga rada u oblasti šumarske entomologije, već i da sam bude njihov oduševljeni
pristalica. On pravilno ocjenjuje uspjehe stare škole, koja je u dobrom dijelu
bila deskriptivne prirode, no jcdnovrcmeno on se oduševljava šumarskom entomologijom
sadašnjice, koja je kauzalno-analitičke i ekološke prirode. Ono, što su u prošlosti
samo vidoviti pojedinci (Ratzcburg) nazirali, to je danas postalo glavna sadržina
šumarsko-entomološkog naučnog rada.


Da bi osvijetlio kauzalno-analitički put savremene šumarske entomologije, autor
opširno prikazuje, kako je posljednjeg decenija proučavana epidemiologija jednoga od
najopasnijih štetnika (Liparis imonacha L.). U središtu toga proučavanja stajao je do
sada neistraženi odnos klimatskih činilaca prema razvijanju i umnožavanju štetočine.
Upravo su dva osnovna pitanja činila to središte: smrtnost potomstva i plodnost u
produkciji jajašaca.


Na taj su način proučavani svi razvojni stadiji štetočine od jajašaca do razvijenoga
lqptira. U svemu je proučeno (Zwölfer) neko 30.000 objekata i pri tome detaljno
istraženo, kakav je upliv temperature i vlage uzduha na te razvojne stadije u
toku pojedinih mjeseci.


Proučavana su prostrana područja (Nonnengebiete), u kojima su se javljali
štetočine u masama, a naročito sume temperatura, granice rasprostranjenja, struktura
sastojine i neprijatelji (parasiti i hiperparasiti).


Tek na osnovu ovih naučno fundiranih i planski izvršenih fizioloških i bioloških
vanredno opsežnih studija bilo je moguće izvući zaključke, koji su važni za praksu.
To je: ne samo mogućnost, već gotovo sigurnost prognoze o vremenu pojavljivanja
štetočine, o njegovim gradacijama kao i o sredstvima tamanjenja.


Nama se čini, da su najvažniji načelni zaključci, koje autonačina proučavanja štetočina. Ti bi zaključci bili u ovome. Potrebno je proučavati ne
samo fiziologiju štetočine, već upravo fiziologiju šume kao složenog organizma višega
reda. Radeći tako šumarska je entomologija prethodnik ekologije t. j . nauke o kućanstvu
prirode. Ekološka istraživanja ne mogu da se vrše samo u laboratoriju. Fiziološki
radovi, koji se vrše u laboratoriju, mora da čine osnovicu svega istraživanja.
Oni moraju da se nadopunjuju opažanjima i opitima u napadnutim arealima šume. U
tom cilju potrebno je, pored naučnih laboratorija, podizati i održavati šumske entomološke
stanice. Ukratko, neophodan je planski zajednički rad naučnih institutaterenskih stanica.


Iz autorovih izvoda izgrađenih na osnovi tridesetgodišnjeg naučnog rada, a uz
obilnu saradnju njegovih brojnih učenika mogli bismo i mi da izvučemo praktičnu
pouku: da u proučavanju naših štetočina treba postupiti u izloženom smjeru, koji se


45