DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1937 str. 48     <-- 48 -->        PDF

uostalom afirmirao u Sjeveroameričkim državama, Njemačkoj, Češkoj itd. To će reći:
u svim pitanjima, koja interesuju šumarsku praksu, potrebna je saradnja Univerziteta
i Ministarstva Šuma i Rudnika, no plansko rukovodstvo sviju istraživanja treba da
svagda ostane u rukama naučnika (istraživača), tačnije njegove metodike rada. Na taj
način ne ćemo doći u neobičan položaj, da u slučaju kalamiteta (bosanski potkornjaci)
pored dva domaća fakulteta prizivamo entomologe iz inostranstva. I. I.


Winkler, VERBESSERUNG DER LEBENSBEDINGUNGEN DES WILDES. Paul
Parey, Berlin. RM 2.


Knjižica je od jednake važnosti za čuvanje šuma kao i za unapređivanje lovstva.
Autor postavlja pitanje, kako da se očuvaju šume od oštećivanja po divljači i jedinovremeno
unaprijede interesi razumnoga gajenja lova. Na to pitanje daje autor četiri
obrazložena odgovora: 1) smanjivanje broja divljači na pravu mjeru; 2) stvaranje
mogućnosti paše; 3) pravilna prehrana zimi; 4) sprečavanje ogrizauja i guljenja. Najopsežniji
je onaj dio knjige, kojim se daju odgovori na drugo i treće pitanje. Vrijednost
je knjige u tome, što je ona pisana na osnovu bogatoga iskustva autorova i sadrži vrlo
mnogo praktičnih Ujputa o izboru šumskih oranica, livada, biljaka, kao i o mjerama iz
oblasti uzgajanja i čuvanja šuma. I. I.


IZ ADMINISTRACIJE


üosp. ban Savske banovine izdao je pod br. 14.353-7-1936 odsjeka za šumarstvo
ovu naredbu:


U svrhu što boljeg čuvanja i udomljenja, te racionalnog uzgoja i lovljenja divljači
u Savskoj banovini, zabranjujem temeljem ovlasti dane mi propisom druge alineje
§-a 21. Zakona o lovu od 5. decembra 1931. lov sa psima brakircima sasvim na teritorijima
slijedećih srezova i gradova: Bjelovar, Čakovec, Čazma, Daruvar, Dolnja
Stubica, Dolnji Miholjac, Dugoselo, Đakovo, Gjurgjevac, Grubišnopolje, Ivanec, Jastrebarsko
samo u upravnim općinama Jastrebarsko, Cvetković, Vivodina i Klinča selo,
Karlovac samo u upr. općinama Draganići, Rečica i Šišljavić, Klanjec, Koprivnica,
Kostajnica, Krapina, Križevci, Krk, Kutina, Ludbreg, Našice, Nova Gradiška, Novi
Marof, Novska, Osijek, Pakrac, Petrinja samo u upr. općinama Blinja, Graduša, Hrastovica,
Mošćenica i Sunja, Pisarovina, Podravska Slatina, Pregrada, Prelog, Rao,
Samobor samo u upr. općinama Sv. Nedelja i Sv. Martin pod Okićeni, Sisak, Slavonska
Požega, Slavonski Brod, Sv. Ivan Zelina, Valpovo, Varaždin, Velika Gorica, Vinkovci,
Virovitica, Vukovar, Zagreb, Zlatar i Županja.


U ostalim gore nenavedenim srezovima, te u upravnim općinama Gor. Desinec,
Kalje, Krašić, Petrovina, Sošice i Sv. Jana sreza Jastrebarskog, te u upr. općinama
Duga Resa, Jaškovo, Netretići, Ozalj i Ribnik sreza karlovačkog, te u upr. općinama
Gora i Jabukovac sreza petrinjskog te u upr. općinama Podvrh i Samobor sreza samoborskog,
dozvoljava se obzirom na njihov planinski karakter i poteškoće lovljenja
inim načinom i nadalje lov sa psima brakircima, nu samo u vremenu propisanom §-om


21. Zakona o lovu t. j . od 1. oktobra jedne pa do 15. januara slijedeće godine.
Iznimno dozvoljavam lov sa psima brakircima samo na divlje svinje u vremenu
propisanom §-om 21. Z. o L. i na teritorijima gore navedenih srezova i gradova te na
cijelom teritoriju Savske banovine, nu samo sa takovim psima brakircima, koji su naročito
izučeni tjerati samo ovu a ne i drugu divljač (čl. 6 Pravilnika o upravi i nadzoru
nad izdvojenim državnim lovištima. Služb. Novine od 8. IX. 1936. str. 774).


46