DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 5     <-- 5 -->        PDF

„ ÇUMARSKIIIST


GOD. 61. MART 1937.


OSAMDESETGODIŠNJICA


POČASNOG PREDSJEDNIKA JUGOSL. ŠUM. UDRUŽENJA


MILANA TURKOVIĆA


Na Sušaku u lijepoj vili okruženoj malim, ali ukusnim vrtom medi


teranskog zimzelenog drveća živi časni, no još uvijek krepki i uspravni


starac. Mir i tišina, što oko toga doma na obali Sinjega našeg mora vlada,


pa godine njegova gospodara, lako bi zavele svakoga na pomisao, da


je to mjesto čistog odmora i zapretanog ognjišta, na kojem samo tinjaju


i sagorijevaju uspomene.


Kad bi i to bilo, bilo bi iza čega da se odmara, a i uspomena bi bilo


čitavih nizova složenih u visoke sure sa šumskom nadmjerom ... No


jedan posjet u vilu i jedan razgovor sa Milanom Turkovićem, i pomisli


se mijenjaju u posve drugačije saznanje. Počasni predsjednik Jugoslo


venskog šumarskog udruženja odmah će sa šumarom posjctnikom u ži


vahan stručan razgovor, da stavlja pitanja o desetcima aktuelnih pro


blema šumarstva naše države. I pitanja i primjedbe daju brzo odraz čo


vjeka, koji šumarstvo pozna savršeno sa sviju njegovih strana. Za čas


smo na čistu, da smo pred čovjekom, koji je sam šumu sijao, sadio i


gojio, pa ju stoga i očinski svesrdno ljubi, da ju je u cjelini i pojedinostima


promatrao kao divno djelo prirode, pa joj se divi, da ju je razumno isko


rištavao, pa ju ispravno i s razborom cijeni, a napokon da je razmišljao


i svjesno stvorio svoj sud 0 socijalnoj važnosti šume u državi i svijetu.


Argumenti za tvrdnju i napomene u razgovoru pojedini su pasusi iz sa


stavaka, koji su složeni u uzornom redu po pretincima i spremnicama


pisaćeg stola i po ormarima radne sobe, da od časa do časa budu


publikovani.


I vi ste za kratak čas uvjereni, da ta vila na moru nije pomišljeno


mjesto čistoga odmora, već da ste u stanu jednoga čovjeka, koji pred


sobom ima još čitav jedan radni program, na kojem se sustavno i odmje


reno, ali ustrajno i s velikim marom radi.


Ali nije samo šumarstvo, koje našeg časnog starinu predsjednika


danas zanima, a kojim se nekada tako aktivno i svestrano bavio. Svaka


vrsta ekonomije i najrazličitije grane privrede sada se tu prate i ocje


njuju, kao što su se još pred desetak godina u ruke uzimale, da se sa


velikim uspjesima svršavaju.


Prolistaju li mladi naši šumarski stručnjaci starija predratna go


dišta Šumarskog Lista, naći će u nekojih šumarskih pisaca neobičnije


109