DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Od pravilnika izdatih sa strane Ministra Šuma i ruda u ovoj ih je knjizi odštampano
pet i to: o upravi državnih lovišta, o lovnom katastru i lovnoj statistici, o
lovačkim kartama, o čuvarima lova i o lovačkom fondu.


U grupu V. sabrana su sva načelna upustva bana Dravske banovine za jednoobrazno
primenjivanje zakona o lovu i to:


1) Upustvo za postupak sa opštinskim lovištima iznad 500*0 ha (deoba), sa opštiuskim
lovištima ispod 500 ha (priključenje), za arondaciju i ispravku meda, za združavanje
lovišta i o enklavama i polueuklavama.


2) Upustva za davanje u zakup lovišta bivših upravnih i poreznih opština.


3) Objašnjenja o vlastitim lovištima, o priključenju opštinskim i o iznimci sa


dodatkom.
4) Upustva o lovačkim kaucijama i ukamaćenju.
5) Raspis u pogledu lovnine kao prihoda opštinske kase.
6) Raspis za procenu štete od medveda u srczovima, gde je zaštićen.
7) Dva upustva za izdavanje mesečnih lovačkih karata.
8) Raspis o zastarevanju prava gonjenja po upravno-kaznenom postupku.
9) Naredba o dužnosti vezivanja pasa u pojasu od 500 m. širine duž državne


granice.
U posebnoj glavi predviđeni su propisi za pronos oružja stranih lovaca preko
granice, a u »Dodatku« modifikovani propisi o lovostaji, koji sada važe u Dravskoj
banovini.


Iz ovih poslednjih naslova proizlazi, u kolike je tančine Zakon o lovu administrativno
razrađen, te da Šivic-Znidaršičeva knjiga pruža stvarno objašnjenja i sadržaj,
koji po lovačkim pitanjima idu zbilja do kraja.


Naručbe ovog tumača »Zakona o lovu« prima štamparija »Merkur« u Ljubljani,
Oregorčićeva ulica 23. Cena mu je u platnenom povezu 76.— din., u tvrdom kartonu
64.— din., po pošti 3.— din. više.


Ing. Vojko Koprivnik.


ŠUMARSKO PLESNO VEČE U ZAGREBU


Udruženje studenata šumarstva priredilo je i ove godine svoje poznato plesno
veče. Prostorije Hrvatskog Glazbenog zavoda bile su urešene vijencima, a na samom
ulazu i pozornici ponosno su dizali glave simboli naše šumarske struke.


Već prije 9 h. stigao je g. dekan, gg. profesori, gg. šumari i ostali odlični gosti
sa cijenjenim obiteljima. Točno u 9 h. pojavio se je g. rektor. Burno pozdravljen,
uveden je uz sviranje glazbe u salu. Odmah je počeo program.


Nakon programa zavrtila se je čitava dvorana u plesu.
Uz odličnu glazbu i prvoklasan buffet cijenjeni gosti su se ugodno zabavljali,
čitava priredba bila je i ovaj put na visokom moralnom nivou.
Posebno raspoloženje izazvala je vrlo bogata lovačka tombola, na kojoj smo
imali jelena i košutu, što nam je poslalo državno dobro B e 1 j e, vrlo mnogo zečeva,
fazana, i t. d. Jelena je dobio g. prof. Fantom, te ga je poklonio našem udruženju.


159