DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 57     <-- 57 -->        PDF

ukupnom drvnom masom fine robe i trupaca I, II i . kl. 12.310.74 m3 i 5.681 ipray
2.70, 2.50, 2.20, 1.70 m. te 8.334.70 m3 goriva.


Iskllčna cijena jest 7,323.000 Din.


Propisno taksirane ponude i žaobine imaju se . odrije ti do 11 sati prije podne na
ruke dražbenog povjerenstva. Žaobine mogu se položiti u gotovom novcu ili u vrijednosnim
papirima za čiju pupilarnu sigurnost garantuje Država i to uz tečaj Zagrebačke
burze. Zaobina iznosi 366.150 Din. uz prilog popisa papira sa brojem i serijom.


Udaljenost objekta od želj. stanice Lekenik je 4.5 fem.


Rok izvoza do konca prosinca 1939. godine.


Čitava kupovnina plaća se 14 dana nakon odobrenja dražbe.


Pobliži uvjeti mogu se vidjeti kod šumske uprave Plem. općine Turopolje u


Vel. Gorici svakog utorka i četvrtka od 9—.12 sati prije podne.


Plemenita općina Turopolje


u Velikoj Gorici, dne 12. veljače 1937.


Župan :
Mijo Pučko, v. r.


Gospodin Ministar šuma i rudnika riješenjem broj 30.723/36 od 15-1-1937 god., a
na osnovu §§ 121 i 126 Zakona o šumama i t. 2 čl. 3 Uredbe o organizaciji Ministarstva
šuma i rudnika, M. S. br. 268/36, odlučio je:


»Da se u buduće u državnim šumama ne smije vršiti sječa stabala Pančićeve
omorike (Picea otnorica Pančić) i munike (pinus leucodermis) s razloga, što su te
vrste drveća u prirodi dosta rijetke.


Sječu pojedinih stabala pomenutih vrsta drveća dozvoljavaće Direkcije šuma
u buduće jedino u znanstvene svrhe ili iz šumsko-uzgojnih razloga jedino u onom
slučaju, ako su ta stabla jako natrula, prelomljena ili sasma defektna i za daljnji život
nesposobna.«


Iz odjelenja za upravu državnih šuma Ministarstva šuma i rudnika br. 30.723/36
od II—1937. god.


Gradsko poglavarstvo
S u b o t i c a


S. III. br. 218—1937.
13. II. 1937.
OGLAS


ovoga poglavarstva pod III br. 3791/1936. obnarodovan u Šumarskom Listu br. 1.
na strani 47 menja se u toliko, što reflektanti ne moraju izraditi uslove za izradu privrednog
plana za gradske šumske posede jer su uslovi izrađeni kod gr. poglavarstva
u Subotici.


Ponuđači imaju izjaviti u svojim ponudama, da uslove u cijelosti prihvaćaju.
Uslovi se mogu nabaviti kod gr. poglavarstva, šumarski otsek u Subotici.


161