DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 6     <-- 6 -->        PDF

obilje intelektualnog naprezanja i novoga traženja, a zainteresuju li se
podrobnije za te pisce, često će naći, da su to šumarski stručnjaci sa
vlastelinstva Kutjevo, koje je god. 1882. prešlo kupnjom u vlasništvo poznate
već ranije i uvažene privredničke porodice Turković. Odmah tamo
ulaže svoje mnogostrane sposobnosti i upinje mlade svoje energije i
Milan Turković, pa obilje novih misli i stremljenja prožima sve one pomagače
i izvađače ogromnog programatskog rada, koje on oko sebe
prikuplja.


Izbor vrsta drveća za moderno podizanje novih šuma, moderna i
detaljna prerada drveta iz starih šuma sa savršenijim i tada najbolje
odgovarajućim transportom, podigli su već tada Milana Turkovića u red
najracionalnijih šumskih gospodara kod nas. No nesmije se zaboraviti,
da su istovremeno u Kutjevu podignuti na tom do tada zapuštenom i primitivnom
gospodarstvu prvi naši uzorni, moderni i najprostraniji voćnjaci
i vinogradi sa svim postrojenjima za potrebne pokuse i postepena
usavršavanja, te spremanje, preradu i otpremu voća i voćnih produkata.


Tko danas potanje upozna časnog starinu gospodina Milana Turkovića,
taj odmah spoznaje, da to sve veliko, novo, napredno i rentabilno
u Kutjevu nije prolazilo pored njega, nego iz njega i kroz njega,
da je sve to stvorila i digla ona prirođena i stečena sposobnost, a nada
sve ona željezna marljivost i ustrajnost, ona odmjerena i disciplinovana
energija, koja još i danas u vili na moru podržava osamdesetgodišnjeg
starca — radišu!


U životopisima Milana Turkovića čitamo, da je poslije realke u
Karlovcu svršio pomorsko-trgovačku akademiju u Trstu. U čudu se
pitamo, kako i odakle pod rukama takvog »stručnjaka« cvjeta za kratko
vrijeme jedno do sada zapušteno veliko šumsko, voćarsko, vinogradarsko
i poljoprivredno vlastelinstvo i postaje prvoklasno? O tom vlastelinstvu
smjelo Milan Turković u svojoj monografiji »Vlastelinstvo Kutjevo« piše:
»Ovom monografijom rado bismo zorno prikazali rezultate svoga mnogogodišnjega
mučnog rada na gospodarskom polju. Nadamo se, da ćemo
time probuditi interes širega općinstva za gospodarski napredak i ponukati
ga, da na s s 1 i j e d i.« Ili na drugom mjestu: »Obazirući se na
naše dosadanje iskustvo, koje se s američkim rezultatima u mnogom
slaže, možemo mirne duše ustvrditi, da smo tradicije običnog voćarstva
prestigli i da smatramo naše radnje dobrom školom modernog voćarstva,
koje nas bez sumnje vodi u susret lijepoj budućnosti.«


Jest!... I pitomac pomorsko-trgovačke akademije stvara uzorn o
šumsko i poljoprivredno gospodarstvo — po kvaliteti i unosnosti —
kad mu je kao čovjeku najglavnije načelo: rad!


Zar je čudo, da je čovjek toga načela iza toga, što je bio prvi predsjednik
Jugoslovenskog šumarskog udruženja, ostao i doživotni njegov
počasni predsjednik?


Kao naš stručni drug po dijelu svoga rada evo što nam veli Milan
Turković: »Nije najuzornije ono šumarstvo, koje na oko ili po šabloni
najljepše slike predočuje, već ono, koje danas iskazuje najveće čiste dohotke,
a svijesno ih sprema i za budućnost!«


Neka i u nama zvoni, kao što je njemu u duši zvečala Buckleova
(»Povijest civilizacije«) misao vodilja: »Jedini napredak, koji je u istinu
efektivan, ne stoji do bogatstva prirode, nego do energije čovjeka ...«


110