DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Ing. MILAN ANIĆ (ZAGREB):


ŽUKA (SPARTIUM JUNCEUM L.) KAO
INDUSTRIJSKA BILJKA*


(SPARTIUM JUNCEUM COMME PLANTE INDUSTRIELLE)


Flora našeg Primorja znači osobitu novost za svakoga, koji onamo
dođe iz kontinenta. Ona je sasma drugačija nego ona u nutrašnjosti. Drugačije
je ondje drveće i grmlje, drugačije je prizemno rašće. Osim toga
osebujnost primorske flore povećava njezin poseban i jak miris. Tu ne
miriše samo cvijet, nego i stabljika i kora i list. Sjetimo se samo kadulje,
ružmarina, lovora, limuna i dr.


Posebne klimatske prilike stvorile su u našoj primorskoj flori velik
broj vrsta, koje danas predstavljaju neiskorišćene kapitale, a koje
inače sadrže u sebi velike vrijednosti za narodno gospodarstvo, bilo to
na polju medicine ili gospodarstva ili obrta, trgovine i industrije.


Važan predstavnik u flori našega otočja i obale južnog Primorja jest
žuka. Ona spada medu biljke, koje bi racionalnim iskorišćavanjem mogle
da daju tamošnjem čovjeku daleko veću korist, nego što je to danas,
odnosno koje bi u znatnoj mjeri mogle da olakšaju njegov teški život.
Po svojim odličnim svojstvima zaslužuje žuka punu pažnju stručnjaka
na polju šumarstva, gospodarstva i industrije kao i svakog ljubitelja prirode
i njenih ljepota. Žuka je u kamenitom mediteranskom području ono,
što je u zaleđu lan i konoplja, a u toplijim zemljama juta i pamučika. Iz
nje dobiva čovjek vlakno, od kojega proizvodi platno, konope i si. Od
žukina platna priređuje on odjeću, posteljinu, jadra i druge svagdanje
potrebštine.


Radi žukinih odličnih svojstava, po kojima ona može biti od osobite
koristi našem primorskom narodu, posvećujemo joj ovih nekoliko
redaka.


Botaničke osobine.


Žuka, žukva, zukva, brnestra ili brneštra (lat.: Spartium junceum
L.; tal.: ginestra, spartio; franc.: gineste, Genet d´Espagne; španj.: Broom,
rétama de olor; njem.: spanischer Ginster, Binsenginster) spada po E n g
1 e r u (1, VII) u familiju Leguminosae ili točnije u tribus Genisteae podfamilije
Papilionatae. Osim roda Spartium L. spadaju ovamo razne zanovijeti
(Laburnum Med., Cytisus L.), žutilovke (Genista L., Genistella
Mienen), lupina (Lupinus L.), zečjak (Sarothamnus Wimmer), kapinika
(Calvcotome Link) i dr.


Žuka je mediteranski grm, koji je lako uočljiv po svojim dugačkim,
uspravnim, vitkim, šibolikim mladicama tamnozelene boje. Ona redovno
naraste najviše do 2,5 m visine. Rijetko kad (1, IV/3) izraste kao manje
drvce, do 5 m visine. Sprenge r (2) spominje, kao rijetkost, žuku iz vrta


* Izrađeno u Zavodu za uzgajanje šuma na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
u Zagrebu.
240
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 19     <-- 19 -->        PDF

jednog hotela u Sorrentu u Italiji, koja je 4,5 m visoka; njezino deblo
dijeli se u visini od 1 m iznad zemlje u 5 ogranaka, a ispod toga mjesta
ono ima opseg od 4 pedlja, što znači promjer od ca 25 cm. G. prof. Dr.


A. Petračićij a našli smo nedavno na otoku Rabu stabalce jedne žuke,
čije deblo iznad pridanka ima promjer od 7,2 cm (SI. 1). To je deblo
bilo dugačko 1,20 m i na njemu je bila razvijena bujna krošnja. Takva
žukina stabalca spadaju već u rijetke primjerke.
Kora debla i jačih grana u glavnom je sivkasta. Na njoj se dosta
pravilno izmjenjuju svjetliji i tamniji tonovi, tako da izbliže gledana ima
šarolik izgled. Duge okrugle zelene mladice nalikuju na sitinu (Juncus
L.). Radi toga je Schlosser-Vukotinović(3) nazivlje »sitinasta
žuka«. Mladice su pokrite glatkom kutinižovanom epidermom, u kojoj
su duboko upuštene puci. Gusta srčika ovijena je drvenastim ovojem,
koga pokriva odeblja kora. Kora je protkana obilnim sklerenhimskkn
svežnjićima vlakanaca, koji su okruženi grupama parenhimskog staničja
(4, p. 118). Iz pomenutih se vlakanaca dobivaju vitka i čvrsta predivna
vlakna poput onih od konoplje (2). Parenhimsko staničje kore sposobno
je za asimilaciju, te u vezi s time obiluje klorofilom.


Listići na mladicama stoje razmjerno dosta razdaleko. Oni su jednostavni,
dugoljasti i uski, čitavog ruba, svilenasto-dlakasti, 1—4 cm dugi
i 1—6 mm široki. Za žuku je značajno, da za vrijeme ljeta, kada u Primorju
vladaju duži sušni periodi, odbacuje listiće i time smanjuje aparat
za asimilaciju, prepuštajući čitav vegetacioni rad jedino kori mladica
(4, p. 118, 126). Heg i navodi, da mladice bez lišća ishlapljuju tek Via do
Vs od količine, koju ishlapljuju mladice sa lišćem. Po A d a m o v i ć u (5)
osim žuke ograničavaju vegetacioni rad za vrijeme ljetnih mjeseci u
okolici Dubrovnika i Calycotome infesta, Euphorbia dendroides i dr.


Žuka cvate u maju i junu. U doba njene cvatnje odaju je na daleko
vidljivi njeni mnogobrojni i razmjerno veliki zlatnožuti cvjetovi, koji
dolaze u lijepim dugoljastim kitama. Uz to jak i prijatan miris njenog
cvijeća ispunjava na daleko okolišni uzduh. Cvjetovi su leptirnjasti. Oširoka
zastavica dugačka je gotovo kao ladica, koja je na kraju zašiljena.
Krilca su znatno kraća. Procvatom žuke postizava mediteranska flora
vrhunac u svojoj cvatnji (4, p. 130; 6).


Plod je mahuna 4—8 cm duga i 5—7 mm široka. Mahuna je tamne
boje, a pokrita je sivo-svilenastim dlačicama. Sjeme je crvenkasto-smede.
Prema opisu Sprenge r a, kad se nakon dozrenja ljuske mahune
dobro osuše, one se raspuknu, a sjemenke odskoče.


Prirodno rasprostranjenje.


Žuka pridolazi u makiji i po kamenjarima izvan nje u području
cijelog Mediterana. Ona po H e g i u obuhvata sva tri južno-evropska
poluotoka, Malu Aziju i susjedne joj zemlje. Na Libanonu penje se do
1700 m. Dolazi u južnoj i istočnoj Aziji. Ima je u Americi i to u Kaliforniji,
Meksiku, južnoameričkim Andama, u južnoj Braziliji, Boliviji (gdje se
penje do 4000 m) i sjevernom dijelu Chilea. Wilhelm-Hempel (14)
i H e g i (IV/3) spominju pridolazak žuke u južnom Tirolu (Bozen) i Donjoj
Štajerskoj. Po H e g i u ima je i u Kranjskoj i Koruškoj. I D i p p e 1


(7) spominje je u Štajerskoj.
241
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Po Sprenger u učešće žuke na Pirenejskom Poluotoku razmjerno
je slabo. Spartium monospermum i druge njene suvrste ondje su
kud i kamo obilnije zastupane. U Španiji žuka nešto obilnije pridolazi u
pokrajinama Neu-Castiliji i Navarri, a ima je i u Portugalu.


U Italiji je žuka obilno zastupana. Ondje ona pridolazi posvuda uz
obale; ,ima je po cijelom jugu, a i inače zalazi u unutrašnjost. U Italiji
penje se ona najviše do 1300 m (8). Žuka iz okolice Napulja poznata je
na daleko po svom bujnom cvjetanju. Ona je ondje pionir na pustim blokovima
lave ispod Vezuva (2). U Sorrentu pridolazi žuka po strmim kamenitim
predjelima, gdje je u glavnom džbunastog uzrasta. Sprenge r
ističe, da je upravo čudno, odakle ondje crpe potrebnu hranu.


Obilniji nastup žuke, velikog vrijesa (Erica arborea), kapinike (Calycotome
infesta), bablje šumice (Cistus monspeliensis) znači izvjestan
stepen u degradaciji iskonske tipično mediteranske zadruge Quercetum
ilicis, koja predstavlja klimaks u nesmetanom prirodnom razvitku mediteranske
vazdazelene šume. Klimaksno područje Quercion ilicis stere se
na Apeninskom poluotoku prosječno do 200 m nadmorske visine. Quercus
ilex pridolazi pojedinačno i u znatno većim visinama. Pojedini
egzemplari nađeni su i iznad 1100 m. I drugi predstavnici mediteranske
makije, kao Cistus vrste i — osobito — žuka, penju se dosta visoko. Žuka
se ondje znatno proširila u područje listopadnih hrastova, a zalazi daleko
i u planine. U južnoj Kalabriji osvojila je ona mnoge padine bregove,
zahvativši pri tom područje bukve (16).


Po Sprengeru (2), D i p p e 1 u (7) i K o e h n e u (9) dolazi žuka
i u zapadnom dijelu sjeverne Afrike.


U skici geografskog rasprostranjenja žuke u Mediteranu od
U 1 b r i c h a (10) obuhvaćen je sjeverni dio Maroka, Alžira i Tunisa.
Odatle crta njenog rasprostranjenja siječe Siriju i Armeniju, zauzevši
tako čitavu Malu Aziju. Ona zatim obuhvata područje Crnog Mora, pretežan
dio Balkanskog Poluotoka, Apeninski Poluotok, Južnu Francusku
i Pirenejski Poluotok južno od rijeke Duero. U skici je prikazan glavni
pregled pridolaska žuke u Mediteranu, tako da ona u detaljima, a naročito
što se tiče Balkanskog Poluotoka, nije točna. U pomenutoj skici prikazano
je i rasprostranjenje žukina rođaka zečjaka (Sarothamnus seoparius
Koch) u Evropi. Odatle se vidi kako je žuka osvojila mediteransko
područje, a zečjak područje, koje stoji pod utjecajem atlantske klime,
tj. zapadnu Evropu. Oranična linija zečjakova areala obuhvata sjeverne
dijelove triju južno-evropskih poluotoka, Karpate, zapadni dio Poljske, te
južnu Švedsku i Norvešku.


Po Adamović u (11) žuka spada u grupu mediteran. elemenata,
čija sjeverna granica označuje ujedno sjevernu granicu mediteranskog
biljnog područja u Italiji. On je ubraja u eumediteranske elemente, tj. u
grupu bilja, koje daje glavn o obilježj e talijanskoj izrazito mediteranskoj
vegetaciji. Isto vrijedi i za naše Primorje.


U našem Primorju dolazi žuka obilno duž dalmatinske obale i po
otočju južno od Krka. Već na sjevernom i zapadnom dijelu Raba ona je
veoma obilno zastupana. Pridolazi sporadično i u Istri, i to u glavnom
uz obalu. Po Schlosser-Vukotinoviču (3) odnosno R o s s i u


(12) dolazi ona pojedinačno na pristojnim kamenitim mjestima kod Plo242
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 21     <-- 21 -->        PDF

mina, Kraja, na Krasi Papelini, kod Ike, Opatije, a ima je ponešto i u
okolici Bakra, kod Praputnika i dr.


Od karakterističnih mediteranskih elemenata pridolaze prema navodima
B e c k a (p. 421) na južnom dijelu Krka, i to sporadično, Spartium
junceum, Pistatia terebinthus, Rosa sempervirens, Mvrtus italica (rijetko),
Arbutus unedo (r.), Erica arborea (r.), Phillyrea latifolia, Osyris
alba, Quercus ilex, Juniperus oxycedrus i Juniperus phoenicea. Južni dio
Krka uvrstio je Bec k u sjeverno-dalmatinsku prelaznu regiju, gdje se
mediteranski elementi javljaju tek pojedinačno ili u manjim grupicama.
U ovu regiju spada i srednji dio Cresa, Plavnik, sjeverozapadni dio
Raba, Sv. Grgur, gotovo cio Pag i sjeverno dalmatinsko kopno.


Bec k (p. 128) spominje žuku u svojim fitosociološkim snimkama u
formaciji vazdazelenih elemenata iz Lošinja, Splita, Brača, Korčule, Pelješca,
Dubrovnika, Lokruma, Tivta i Bara, i to u nadstojnoj etaži. Svrstao
ju je u grupu elemenata sa malo lišća odnosno bez lišća (Osyris
alba, Calycotome infesta, Ephedra campylopoda).


Po H e g i u (IV/3) žuka na Jadranu dolazi najčešće zajedno sa Juniperus
macrocarpa, Cystus villosus, Rubus ulmifolius, Prunus spinosa,
Coronilla emeroides, Phillyrea latifolia, Erica arborea i dr. Opisujući
satav litoralnih hrastovih šuma spominje Bec k (p. 150) žuku u svojim
snimkama iz Sedam Kaštela, Splita, Skrada, Lapada, doline Neretve,
Starog Bara i dr. i to u podstojnoj etaži. Na Kozjaku iznad Splita penje
se žuka do 500 m visine. Žuka dolazi i u okolici Trebinja u Hercegovini.
Osim nje pridolaze ondje sporadično: Juniperus phoenicea, Juniperus
oxycedrus, Ephedra campylopoda, Ruscus aculeatus, Erica verticillata,
Pistacia terebinthus, Phillyrea latifolia, Myrtus italica i dr. (4, p. 84).
Ti elementi daju pomenutom kraju posve mediteransko obilježje.


Po B e c k u (p. 85) dolazi žuka i u dolini rijeke Crmnice, koja se ulijeva
u Skadarsko Jezero kod Virpazara. Pojedinačno javlja se tu osim
žuke: Punica granatum, Phillyrea latifolia, Juniperus oxycedrus, Pistacia
terebinthus, Rosmarinus officinalis, Rhamnus alaternus, Tamarix africana
i dr.


Pojas uz obalu mora najjužnijeg našeg Primorja obiluje svuda
žukom. Promatrao sam je svuda na putovanju od Durovnika preko
Kotora, Budve i Bara do Ulcinja. U području Boke ima je obilno kod
Hercegnovog, Veriga, Kostanjice, Lepetana, po Vijeće-Brdu i Pećkovici,
kod Stoliva i drugdje. Ona pridolazi u tamošnjoj makiji, koja se stere uz
more u glavnom u suvislom pojasu sve do Budve. Južnije odatle prodrli
su elementi šume hrasta medunca više manje do samoga mora, a makija
se povukla na izolirane brežuljke uz more (SI. 2). U pomenutim krajevima
pridolazi žuka u velikom dijelu i u području hrasta medunca. Tako
u okolici Hercegnovog, u cijeloj kotlini Boke, pa po predjelima oko ceste
Kotor-Bar pridolazi ona u društvu tipičnih listopadnih elemenata.


Vozeći se željeznicom od Bara do Virpazara pratio sam pridolazak
žuke sve do iznad stanice Tuđemile, do ca 400 m visine. Tu se više ne
vidi žuka, drača (Paliurus aculeatus), a ni smrdljika (Pistacia terebinthus).
Idući od Bara prema Bijeloj Skali na Rumiji Planini slijedio sam
pridolazak žuke sve do ca 450 m, tj. iznad naselja Turčina. Inače


243
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 22     <-- 22 -->        PDF

ondješnje prostrano područje hrasta medunca prelazi preko previje Bijele
Skale (903 m) na onu stranu Rumije.
U području Ulcinja sretao sam dosta žuku od sela Kunje do Ulcinja,
pa u području Derana, Pinješa i dr.


Uzgojna svojstva.


Žuka raste od prirode po mediteranskim prisojnim, suhim i kamenitim
predjelima. Ona je čednih zahtjeva u pogledu tla. Uspijeva na lošim
kamenitim terenima, gdje ima ponešto ilovaste, glinenaste ili pješčane
zemlje. Ona je izrazita kserofilna bilina. Odlično podnosi sušu. Najrade
pridolazi po brežuljcima. Osjetljiva je u pogledu studeni. Spada u red
kalcifilnih bilina i podnosi visok alkalitet tla (H e g i IV/3, Sprenger ,
Puecher-Passavalli). Na oskudnom pećinastom tlu raste kržljavije,
tvoreći nisko i veoma razgranato džbunje. Na boljim tlima prirašćuje
bujno, tako da izraste kao manje stabalce.


Njeno korijenje duboko prodire u zemlju (2). Ono se provlači kroz
pukotine kamenja crpeći iz dubljih slojeva potrebnu vlagu. Uz to posjeduje
sposobnost da iskorišćuje atmosferski dušik pomoću simbiotičnih
korjenovih bakterija (8). Žuka svojim korijenjem dobro veže, a i popravlja
tlo.


U Italiji se žuka pokazala odličnom za učvršćivanje nasipa. Za te
svrhe upotrebljuje se ondje bagrem i žuka. Međutim preporuča se u
zadnje doba (8) gojenje žuke, jer ona na nagnutim, puzavim i si. terenima
dobro zaustavlja pokretanje zemlje, ne raste odveć visoko, a posjeduje
— kako ćemo kasnije vidjeti — odličnu mogućnost industrijske
upotrebe. B e i s s n e r (13) spominje žuku u većim količinama po željezničkim
nasipima kod Versaillesa i Trianona, u blizini Pariza.


Žuka dolazi u mediteranskoj makiji kao i u predjelima, gdje se
susreće vazdazelena mediteranska flora s elementima šume hrasta medunca,
dakle i u dodirnom odnosno prelaznom području ovih oblasti.
U kompaktnoj makiji ima žuke gotovo uvijek, ali tek pojedinačno, tako
da je ona tu razmjerno malo zastupana. Inače ona rado odabire rubove
makije. Žuka — poput šmrike, mirče, zelenike, česmine i tršlje — rado
nastupa samostalno (4, p. 131). U prelaznom području vazdazelenih mediteranskih
i listopadnih kraških elemenata pridolazi ona većinom pojedinačno
ili u manjim grupicama.


Kod podizanja žuke sjetvom treba, prema navodima Puecher -
Passavallia , upotrijebiti bar 6 kg sjemena po ha. Sije se u grabiće,
ili brazdice, koje su razmaknute 1 do 1,3 m. Bolje rezultate daje jesenja
sjetva. Kod proljetne sjetve (2) treba sjeme prethodno namočiti u slanoj
vodi, te ga sijati istom kad nabubri. Žukino sjeme klije, kao i sjeme
ostalih leptirnjača toplijih krajeva, dosta nejednako.


Prvih godina valja biljke prorezivati i pri tome ostavljati samo
biljke bujnijeg uzrasta (8). Kasnije ih valja prikratiti na 30 cm iznad
zemlje. Iz prikraćenog debalca tjeraju bujne i mnogobrojne mladice, koje
se mogu svake godine odrezivati. Čišćenjem džbunova stvara se mogućnost
produkcije bujnih i debelih mladica, a takve su naročito prikladne
za dobivanje dugih i čvrstih vlakanaca. Mladice se režu svake
godine od augusta do aprila. Rukoveti mladica vežu se u svežnjeve i
time su one pripremljene za preradu.


244
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Nove mladice rado brste ovce, koze, magarci i zečevi.1 Starije,
otvrdle mladice stoka nerado ogriza. Stoga se po primorskim pašnjacima
održi često obilno žukinih grmova (4, p. 131). Tek kad nastupi jača suša,
a trave uvenu, dolazi na red kadulja, mlječika i žilave žukine mladice.


Upotrebna sposobnost.


Iz vlakanaca, koja se dobiju iz žukine kore, još su stari ürci, Rimljani
i Kartažani pravili mreže i konope (li e g i IV/.). Žuku spominju u
tome pravcu Dio s kuri d, Theofrast iPlinije. Etruške i rimske
žene ponosile su se tkaninama dobivenim iz žuke, kako to navode stari
pisci (8).


Iskorišćavanje žukinih vlakanaca za dobivanje konopa, mreža i
raznovrsnih tkanina poznato je odavno iz Južne Francuske, Italije i Dalmacije.
Pored produkcije uzica, konopa i platna, iz koga se prerađuju
ponjave, odjeća i dr., upotrebljuju se žukina vlakna za punjenje madraca,
a od njezinih mladica proizvode se metle, košare, otirači itd. Radi svoje
vitkosti i žilavosti služe od pamtivijeka žukine mladice kao materijal za
vezanje. H e g i spominje, da se košulje i bluze iz žukina vlakna već
odavno nose u provinciji Languedoc u Južnoj Francuskoj.


Istom od godine 1873 poprimilo je iskorišćavanje žuke u tekstilne
svrhe veći zamah, i to u Italiji. Te godine poradili su na unapređenju
industrije za dobivanje žukinih tkanina grof A. P o 1 d o r i u Firenzi i
baron A. Poccar i u Palermu. Iste godine bile su izložene tkanine iz
žukinih vlakanaca na svjetskoj izložbi u Filadelfiji (li e g i IV/3).


Žukino je vlakno vitko i čvrsto, ali dosta grubo. Vrlo dobro podnosi
kuhanje, dosta je lagano i dobro se bojadiše (8). Po svojoj kvaliteti
žukina vlakna nešto zaostaju iza konopljinih. U poredenju žuke sa lanom
i konopljom najvredniji je lan, i po kvaliteti i po procentu sadržine
vlakna. Od lana može se dobiti oko 15—20%, a od konoplje 12—15%
predivnog vlakna; od žuke se može uz uobičajen primitivan način proizvodnje
dobiti do -10% takvih vlakanaca.


Od davnih vremena iskorišćuje se žuka u našem južnom Primorju
za dobivanje prediva, koje je u glavnom lošije kvalitete. Način dobivanja
žukinog vlakna bio je oduvijek, a jednako je tako i danas, veoma primitivan.
On se u glavnom sastoji u slijedećem:


Mladice žuke režu se u mjesecu augustu u 30—60 cm dugačke komade.
Rukoveti takvih mladica vežu se po sredini u svežnjeve. Takvi se
svežnjevi moče u moru 3—4 tjedna. Odabiru se za to plići morski predjeli,
a svežnjevi se pričvrste ovećim kamenjem, tako da ih ne mogu
valovi raznijeti. Nakon dužeg močenja trljaju se svežnjevi nogom ili
rukom o hrapavu plohu kamena u morskoj vodi. Pri tome popuca kora
zajedno sa vlakancima, a u velikom dijelu ona se i odljušti od drvenaste
mladice. Svežnjevi se poslije močenja i trljanja izlože kroz izvjesno vrijeme
atmosferskim promjenama. Pod izmjeničnim djelovanjem sunca
i vlage (rose) pospješuje se odjeljivanje vlakanaca. Sa istom svrhom i
naši seljaci u unutrašnjosti razgrću po tratini konoplju i lan.


Pod jesen se unašaju svežnjevi — koji su dotle poprimili posve
svjetlu odnosno bjelkastu boju (SI. 1) — u kuće, gdje se dobro prosuše,
u koliko nisu dovoljno suhi, a potom se među prstima skida vlakno sa


245
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 24     <-- 24 -->        PDF

drvenih mladica (badrljica). Dobiveno se vlakno zatim grebena, čisti i


tako priređuje za predenje.


Ma da žuka po sadržaju svojih predivih vlakanaca spada u red
vrlo vrijednog bilja, ostalo je njeno iskorišćavanje do sada kod nas
ograničeno na tek primitivnu seljačku upotrebu. Ona međutim svakako
zaslužuje, da joj se dade veće industrijsko obilježje.


Pokušaji u naprednijim mediteranskim zemljama o zamašnijem
iskorišćavanju žuke u tekstilne svrhe nailazili su kroz duže vremena na
neuspjehe, radi toga što se nisu mogle naći podesne metode, pomoću
kojih bi se skratio proces dobivanja vlakna. Taj se proces osniva u
glavnom na močenju mladica, a kako takvo močenje razmjerno dugo
traje, to se on pokazao za industriju neekonomičnim. Za vrijeme, rata
pokušalo se u Austriji, Njemačkoj i Italiji (8) iskorišćavati žukino vlakno
putem kemijskog močenja. Međutim ni ti pokušaji nisu donijeli osobitog
uspjeha.


U pitanju industrijskog iskorišćavanja žuke mnogo su poslije rata
doprinijeli Talijani prof. Ross i i Carbon e (8) primjenom mikrobiološkog
močenja. Prvi je kod toga upotrijebio Bacillus Comessii Rossi,
a drugi Bacillus felsineus (dobiva se močenjem konoplje). Kolika se
važnost pridavala u Italiji nastojanju oko unapređenja racionalnog iskorišćavanja
ove biljke, najbolje nam svjedoči činjenica, da je povodom
pomenutog otkrića u Nocera Umbri osnovan poseban zavod ove vrste.
Taj se zavod bavi iskorišćavanjem žuke putem pomenute metode. Močenje
se kod te metode vrši u jednostavnim grabama ili betonskim
bazenima. Mikrobiološka metoda odlikuje se slijedećim prednostima:
Mladice se mogu upotrebljavati kroz jednu do dvije godine poslije rezanja,
što je od važnosti s obzirom na potrajnost rada. U procesu proizvodnje
potreban je minimalan potrošak topline, jer se djelatnost bakcila
razvija kod temperature od 36 do 37° C, a za tu toplinu dostaju i otpaci
(badrljice). Otpada dakle potreba nabave drugog goriva. Mehaniziranjem
rada pojednostavnjen je postupak i smanjena potreba radne snage.
Pomenuti zavod prerađuje dnevno 8—10 q mladica, a dobiva odatle
1,5—1,8 q. vlaknaste materije.


Zaslužuje pažnju i preduzeće ove vrste, koje su podigli Ing. E.
N o r z i i Ing. C. C a 11 o n i (8) u Gornate Inferiore Torba, u talijanskoj
provinciji Varese. Preduzeće radi na osnovu jednog postupka, što ga
je pronašao Ing. C. Calloni. Tim načinom dobiva se putem raznih faza
prerade već za 24 sata posve gotovo vlakno. Mladice žuke stavljaju se
u željezne posude, gdje se mehaničkim putem trljaju. U drugim se posudama
moče, a zatim ispiru vodom. Prolazeći dalje kroz strojeve, odjeljuje
se vlaknasta materija od badrljica pomoću naročitih češljeva. Pomenuta
materija prolazi nakon toga kroz daljnje faze prerade, a preostale
se mladice automatski izbacuju na stranu.


Prema navodima Puecher-Passavallia drvenaste mladice
(badrljice), koje preostanu, nakon što se od njih odijeli vlaknasta materija,
sadrže u sebi do 80% celuloznih tvari. Iz njih se može dobiti najfinija
i najbjelija celuloza, sposobna za fabrikaciju umjetne svile, najfinijeg
(cigaretnog) papira i najčvršćeg (pergamentnog) papira, a mogu
se odatle dobiti kožasti kartoni, izclatorni papir, materijal od vulkanizovanih
vlakna, proizvodi nitroceluloze, zapaljive, vrpce i dr. Od važnosti


246
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 25     <-- 25 -->        PDF

je činjenica, da se ovakvom produkcijom može u slučaju rata već za
24 sata proizvoditi zapaljiva vrpca, nitroceluloza, materijal za fabrikaciju
dinamita i si.


Za žuku je značajno, da se u svim njezinim dijelovima, a osobito
u cvjetovima i plodovima, nalazi jedan alkaloid, zvan »Spartiin« (H e g i
1V/3). To je uljasta, gorka i nešto otrovna tekućina. Radi nje je žuka još
od davnih vremena poznata u pučkoj medicini.


Miris žukinih cvjetova spada u najjače mirise mediteranskog bilja
(2). On po svojoj jakosti i prijatnosti nadmašuje druge suvrsti žuke, bagrem,
mnoge zanovijeti, pa i narandžu. Napredni bi narodi i to rijetko
svojstvo iskorišćavali bez dvojbe u industriji parfema, te odatle izbijali
znatne koristi.


Upotrebom žuke može se znatno proširiti horizont tekstilne i papirne
industrije, pa industrije droga, parfema i dr. Njezinim racionalnim
uzgajanjem i iskorišćavanjem može se dakle vrlo korisno utjecati na pridizanje
narodne privrede, i to baš u krajevima, gdje je to od osobite
potrebe.


Puecher-Passavalli dokazuje računom, koliku korist može
u Italiji imati seljak od žuke, uzevši u obzir da se njena kultura mora
svake 20. godine obnoviti uzgojem iz sjemena. Uzevši u račun, da zemljište
za uzgoj žuke vrijedi po ha 1000 L, te da kamati na taj kapital
iznose 7%, a kamati amortizacije 5%, predstavlja to godišnje teret od:


1000 (0,07 + 0,05) 120.— L
Troškovi sjetve iznose 200 L, a trošak nabave 6 kg sje


mena 120 L. Dodavši ovamo 20% za nepredviđene


izdatke, iznose u svemu ti troškovi za period od 20


god. 384 L ili godišnje 19.20 »
Čišćenje grmova: 12 nadničara a 15 L 180.— »
Rezanje mladica: 12 nadničara a 15 L 180.— »
Osiguranje i administrativni troškovi 120.— »
Troškovi transporta 400.— »


Ukupno po ha: 1019,20 L


Po ha dobije se ca 200 q mladica. Troškovi po 1 q iznose dakle ca
5 L. Industrijsko preduzeće plaća po q 10 L na najbližoj stanici, što
znači prihod seljaku od 200 X5 = 1000 L. po ha. Kako se eto lijep prihod
može u Italiji dobiti na terenu, koji ranije nije odbacivao nikakvu
korist!


Ako još spomenemo činjenicu, da je žuka najljepši prirodni nakit
prostranih kamenitih sunčanih područja toplijeg Primorja, dobivamo
punu sliku o velikoj koristi i vrijednosti, koju u sebi krije ovaj grmić.


*


Kako se iz prednjega vidi, žuka u narodnoj privredi može da predstavlja
važan faktor. Ona može biti osnovom za razvitak višestrukih
industrijskih grana. Da bi se međutim omogućio osnutak i prosperitet
takve industrije, potrebno je da se prvenstveno vodi računa o racionalnom
podizanju odnosno uzgajanju žuke, gdjegod je to moguće. Taj bi rad bio
u toliko lakši, što žuka uspijeva na terenima, koji inače predstavljaju
beskorisne odnosno puste primorske predjele, a takvih kod nas, na žalost,
ima i odviše.


247
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Pridizanjem industrije žukinog prediva i njegovih prerađevina dala
bi se mogućnost zarade velikom dijelu siromašnih primorskih žitelja.
Time bi se uz to moglo korisno utjecati i na našu trgovačku bilancu u
pravcu smanjenja uvoza raznih sirovih i prerađenih prediva. Koliko je
dosad naš uvoz biljnog i životinjskog materijala sposobnog za prediva
i njegove prerađevine nadmašivao izvoz takvih produkata, najbolje se
vidi iz slijedećih podataka (15):


Uvoz
P o težin i
Izvoz Višak uvoza
P o
Uvoz
v r i j e d
Izvoz
nost i
Višak uvoza
God. mil. kg mil. kg mil. kg mil. Din. mil. Din. mil Din.
1923 37,6 9,4 28,2 3,551,7 166,1 3,385,6
1924
1925
38,7
42,6
10,4
12,3
28,3
30,3
3,288,3
3,318,7
215,3
208,8
3,073,0
3,109,9
1926
1927
37,3
42,9
15,8
20,3
21,5
22,6
2,773,1
2,622,8
149,8
144,5
2,623,3
2,478,3
1928
1929
1930
1931
1932
1933
42,4
43,1
42,5
34,0
22,3
21,2
5,3
11,9
11,7
11,6
10,1
9,3
37,1
31,2
30,8
22,4
12,2
17,9
2,392,7
2,275,4
2,130,4
1,418,3
816,7
950,8
73,0
146,3
141,7
108,7
75,3
75,7
2,319,7
2,129,1
1,988,7
1,309,6
741,4
875,1


Patriotska nam je dužnost da radimo na pridizanju svojih krajeva.


Neiscrpivo polje rada u tom pravcu sadržano je u racionalnom iskorišćavanju
bogodanih snaga, koje se u obilnoj mjeri stvaraju pod našim
toplim južnjačkim suncem. Primjerom za to služi nam čedna žuka. Prednosti
te korisne biljke najbolji su putokaz, kakvu joj pažnju treba da
posvete naši šumari i agronomi, koji rade na unapređenju Primorja.
Njena odlična svojstva ujedno su i njena najbolja preporuka.


Literatura.


(1) Dr.
G. Hegi : Illustrierte Flora von Mitteleuropa, IV/3 p. 1213—1215; VII p. 182;
(2) C.
Sprenger : Der spanische Ginster, Mitteilungen der Deutschen Dendrolog.
Gesellschaft, 1913, p. 212—218;
(3) Schlosser-Vuikotinović: Flora croatica, Zagreb 1869, p. 5;
(4) Dr.
G. Bec k von Mannagetta : Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen
Länder, Leipzig 1901;
(5) Dr.
L. Adamović : Die Pflanzenwelt Dalmatiens, Leipzig 1911, p. 10;
(6) Dr.
J. Baien : Prilog poznavanju naših mediteranskih šuma, Zagreb 1935, p. 185;
(7) Dr.
L. Dipipel : Handbuch der Laubholzkunde, III, Berlin 1893, p. 669;
(8) L.
Puecher-Passavalli : Sulla utilizzazione della gimestra, L´Alpe 1930,
p. 477^184;
(9) Dr.
E. Ko eh ne: Deutsche Dendrologie, Stuttgart 1893, p. 327;
(10) Dr.
E. Ulbrich : Benennung und Formenkreis des Besenginsters, Mitt. der
Deutschen Dendrolog. Gesellschaft 1921, ip. 132;
(11) Dr.
L. Adamović : Die pflanzengeographische Stellung und Gliederung Italiens,
Jena 1933, p. 39;
(12) Lj.
Rossi : Pregled flore Hrvatskog Primorja, Zagreb 1930;
(13) L.
Beissner : Reiseerinnerungen, Mitt. d. Deutschen Dendrologischen Gesellschaft
1900, p. 239;
248
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 27     <-- 27 -->        PDF

(14) W i Ih e 1 m-H emp c 1: Die Bäume und Sträucher des Waldes III, p. 99;
(15) Statistički godišnjak Kraljevine Jugoslavije za 1933 g., knjiga V, Beograd 1936,
p. 200—209.
(16) Werne r
Lüdi : Beitrag zur regionalen Vegetationsgliederung der Apenninenhalbinsel,
Veröffentlichungen des Qeobot. Institutes Rubel in Zürich, 12 Hft.,
Bern 1935, p. 212.
Résumé.


L´auteur décrit les caractéristiques du genet avec lesquelles il peut servire de
base, chez nous, d´un essort de l´industrie des textiles, du papier, des drogues etc.
Du premier point de vue, l´auteur décrit d´une part le mode primitif de la production
du fil de genet chez nous et, d´autre part, la technique industrielle qui a déja se développée
a cet égard en Italie. A cause de la grande et multiple utilité du genet et, eu
égard a ses tres petites exigences pédologiques, l´auteur désire qu´on lui fasse, dans
notre Littoral, beaucoup plus d´attention que jusqu´a présent.


SAOPĆENJA


INTERESANTAN REKTORSKI GOVOR.


Dne 3. decembra 1936. ustoličen je u ukrašenoj auli poljoprivredno-šumarske
visoke škole u Brnu za rektora školske godine 1936/1937. redovni profesor zaštite šuma
i lovstva i n g. Amt on in D y k.


Prilikom ulaza profesorskog kolegiuma u aulu odsvirala je lovačka fanfara
skladbu, koju je posvetio profesoru Dyk-u poznati moravski skladatelj, direktor konzervatorija
u Brinu, Jan Kune. Poslije toga je studentski pjevački, zbor »Moravan«.
otpjevao Dyk-ovu »Cesta do ticha ...«


Poslije govora rektorovoga »Mo ravan« je otpjevao »Myslivecke Credo« od Dyka.
Novi rektor ing. Antonin Dyk izrekao je interesantan govor. Držim da neće biti
suvišno, ako taj govor iznesem na ovome mjestu:*


»Gospođe i gospodo. Dvije su zvjezdice pratile zajedničkim sjajem jednostavnu
stazicu moga života: šumarstvo i lovstvo. Rodio sam se u lovačkoj, kući, u šumarskoj
i lovačkoj sredini sam odrasao i tako nisam ni osjetio onu krizu, koje se toliko plaše,
a koja prethodi izboru životnoga poziva. Postati šumar — bilo je za mene prirodno,
a predstava o šumaru bila je meni od uvijek nerazdvojna od čari lovstva.


Bilo mi je suđeno i omogućeno, da bogato proživim i slasti i teškoće svoga
zvanja, ali da ću jednom postati profesor šumarstva i lovstva i da ću dočekati najveću
akademsku čast, čije su mi insignije danas privremeno povjerene, to mi se čini
neobičnom milošću božjom. Ovo naročito upravljanje sudbine smatram za krajnju fazu
svoga životnoga rada i zbog toga mogu izjaviti, da vruće zahvaljujem Svemogućemu,
što mi je dao da ´budem šumar i lovac.


A možda se smijem u ovom času, koji uzdiže mene i moje srce, zahvalno spomenuti
svjetle uspomene svoga oca, oduševljenog šumara i lovca, koji je još moje


* St raž myslivosti, Roč. XV. čislo 1.
249