DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 31     <-- 31 -->        PDF

pijente svoga područja i podigne ostale potrebne naprave za odvodnju i obranu od
poplava čitavog poljoprivrednog područja ovoga kraja.


Prinosno područje poljoprivrednog zemljišta iznosi danas oko 445.000 jedinica.
U prinosno područje ove zadruge spadaju skoro sve šume državnog erara u području
Direkcije šuma Vinkovci, sa oko 60.000 jedinica, pretežni dio šuma brodske imovne
općine sa oko 53.000 jedinica i veliki dio šuma petrovaradinske imovne općine sa oko


27.000 prinosnih jedinica. Ova vodna zadruga ima danas svega oko 585.000 jedinica,
od kojih 140.000 otpada na tri pravna lica javnog značaja — državni erar i dvije
imovne općine — dok sve ostale jedinice na pojedine interesente — seljačka domaćinstva
ili seljačke zadruge.
Prema tome posjednici poljoprivrednog zemljišta imaju apsolutnu većinu glasova,
te mogu uvijek posjednike šuma u skupštinama zadruge majorizirati i donašati zaključke
u vlastitom interesu, a protiv interesa imovnih općina i državnog erara.


Da slika bude jasnija zbog pogibelji i štetnih posljedica, koje su već nastupile
po interese posjednika šume, podijelit ćemo materiju na četiri dijela i to:


1. Kratko razmatranje o uplivu poplavne vode na razvoj šume.
2. 0 razvoju upravnog postupka nakon osnivanja vodne zadruge, specijalno što
se tiče i. o.
3. Ü financijalnim prihodima vodne zadruge, u vezi sa posljedicama, koje će
nastupiti na štetu imovnih općina i državnog erara.
4. Prijedlog.
1. Kako je poznato u šumarskim krugovima, čitavi ovi prostrani kompleksi šuma,
koji su uzeti u prinosno područje vodne zadruge, nemaju gotovo nikakvu korist od
svih poduzetih mjera obrane od vodne zadruge, a naročito nemaju ni iz daleka onu
korist, koju ima poljoprivredno zemljište, jer od periodičnih i prolaznih poplava šume
imaju samo korist. 0 šteti ne može biti ni govora.
Da je to tako, dokazuje činjenica, da je od čitavog šumskog područja, koje se
nalazi u priuosnom području vodne zadruge, 95% površine pod šumom skoro normalnog
obrasta i da su na ovom istom području — sve i pored periodičkih poplava —
uzgojeni glasoviti slavonski hrastici stari do 400 godina. Pa i nakon sječe ovih najvrijednijih
šuma krajem prošlog i početkom ovog stoljeća vidimo i danas, da novi
šumski naraštaji ne trpe nikakove štetne posljedice od vode periodičkih pojava. Protivno
se ne može dokazati. Naprotiv, njihovo je stanje u svakom pogledu odlično, pa
se može ustvrditi, da će se iz ovih mladih šuma podignuti u korist slijedećih generacija
najljepše i naj vri jedni je šume u našoj zemlji.


Šta više, možemo pouzdano tvrditi i to, da je upliv vode od periodičkih poplava
upravo blagotvoran i jedan vrlo važan faktor za normalni razvoj ovih šumskih predjela
s razloga, što ova voda daje zemljištu vlagu potrebnu u ljetnim mjesecima za vrijeme
dugotrajne sušne periode.


U ovim predjelima hrast sačinjava pretežni dio sastojlne u smjesi sa jasenom
i brijestom, a to su vrsti drveća, koje traže dosta vlažno zemljište i vrlo dobro podnašaju
periodičku poplavu.


U koliko ima u šumi vode, koja se duže vremena zadržava, t. j . stagnira, ta se


nalazi u pojedinim barama i u neposrednoj blizini ovih bara, no sveukupna površina


ovog zemljišta iznaša najviše 5—10% od cjelokupne površine svih šuma, koje sači


njavaju prinosna područja vodne zadruge.


Sa druge strane ima i takovih predjela, naročito kod B. i o., koji nisu pod vodom
niti za vrijeme najviših poplava, pa su ipak opterećeni doprinosom vodne zadruge.
Površina ovih šuma iznaša blizu 10.000 kat. jutara.


2. U smislu § 70. provedbene naredbe iz godine 1892. Zakona o vodnom pravu,
ne mogu se ničije šume povući u prinosno područje vodne zadruge. Međutim, da bi
se ipak šume imovnih općina i državnog erara obuhvatile u prinosno područje mimo
253