DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 42     <-- 42 -->        PDF

za I. polg. 1937 i upis; Ivić Franjo, Varaždin Din. 100.— za god. 1936; Janković Ilija,
Đakovo Din. 100.— za god. 1936; Majstorović Vlado, Karlovac Din. 100.— za god. 1936;
Nedok Cedomil, Niš, Din. 100.— za god. 1937; Petračić Andrija, Zagreb Din. 60.— za


I. polg. 1937; Pleško Bartol, Krapina Din. 100.— za god. 1937; Slanina Franjo, Niš,
Din. 10O.— za god. 1936; Srdić Aleksander, Vinkovci Din. 100.— za god. 1936; Šterić
Dragomir, Kos. Mitrovica Din. 100.— za g. 1935; Trötzer Dragutin, Zagreb, Din. 200.—
za 1936 i 1937; Tomljenović Ante, St. Mihanovci Din. 100.— za g. 1937; Terešćcnko
Stefan, Aleksinac Din. 100.— za g. 1937; Vukomirović Bogdan, Sisak Din. 200.— za
god. 1934 i 1935; Žiromski Nikolaj, Otočac, Din. 100.— za .. polg. 1935 i :I. polg. 1936.
Uplata članarine sa područja podružnice Ljubljana: Heinrihar Franc, Škofja Loka
Din. 200.—za god. 1935 i 1936; Lazarini Franc, Kostanjevica, Din. 100.— za god. 1937;
Palme Josip, Studenee Ig. Din. 200.— za god. 1935 i 1936; Sevnik Franjo, St. Vid,
Din. 100.— za god. 1937.


Uplata članarine sa područja podružnice Beograd: Bobkov Leonid, Beograd Din.
100.— za god. 1937; Filipović Slavko, Ilok Din. 100.— za god. 1937; Heiner Josip, Zemun
Din. 100.— za god. 1936; Koprivnik Vojko, Beograd Din. 63.— za god. 1937; Nikolajevsk:
Stefan, Gor. Milanovac Din. 200.— za god. 1935 i 1936; Ošmanjski Sergije, Novi Sad
Din. 200.— za god. 1934 i 1935; Smiljanić Konstantin, Beograd Din. 100.— za god. 1936;
Selaković Radoslav, Morović, Din. 100.— za II. polg. 1935 i I. polg. 1936; Sekulić
Milorad, Beograd Din. 200.— za god. 1935. i 1936; Salier Koloman, Apatin Din. 100.—
za .. polg. 1937 .i I. polg. 1938.


Uplata članarine sa područja podružnice Sarajevo: Koužek Vaclav, Tomislav
Grad Din. 50.— za I. polg. 1936; Knežević Milan, Sarajevo Din. 200.— za god. 1936. i
1937; Piškorić Oskar, Sarajevo, Din. 42.— za 1937; Ravnik Franc, Sarajevo Din. 100.—
za god. 1937; Stanivuković Simo, Sarajevo, Din. 100.— za god. 1935; Urumović Stanislav,
Cajniče, Din. 100.— za god. 1935.


Uplata članarine sa područja podružnice Banjaluka: Kvaternik Ante, Ključ, Din.
100.— za god. 1937; Panov Aleksander, Banjaluka Din. 82.— za g. 1937; Radović Radomir,
Ključ Din. 20.— upisnina; Schreiber Leopold, Bihać, Din. 50.— za I. polg. 1934;
Tregubov Svevlad, Potoci Din. 200.— za god. 1936. i 1937.


Uplata članarine sa područja podružnice Skoplje: Ljubjecki Vasilije, Skoplje Din.
100.— za god. 1936; Pašalić Julije, Skoplje Din. 100.— za II. polg. 1935 i I. polg. 1936;
Radojević Milovan, Skoplje Din. 100.— za god. 1937.


Uplata članarine članova pomagača: Fabijan Ferdinand, Maribor Din. 100.— za
god. 1937 i 1938; Korumović Nikola Beograd Din. 50.— za god. 1937; Ljujić Miodrag,
Beograd Din. 100.— za g. 1937 (i za god. 1930); Babin Milutin, Zagreb Din. 50.— za
god. 1936; Prelesnik Heliodor, Zemun Din. 50.— za god. 1937; Perše Franjo, Zagreb,
Din. 45.— za I. polg. 1937 i upis; Simeunović Dušan, Beograd Din. 50.— za god. 1937.


Uplata na pretplatu za Šumarski List: Državna liigarska škola, Sarajevo Din.
96.— za god. 1937; Ing. Kleinmajer & Bamberg, Ljubljana Din. 75.— za % 1937 god.;
Direkcija šuma drž. dobra Belje Din. 99.— za god. 1937; Ministarstvo vojske i mornarice
Beograd, Din. 25.— za .* 1937; Trgovinska industrijska komora Sarajevo, Din.
200.— za god. 1936 i 1937; Kr. Direkcija šuma Sušak, Din. 994.— za god. 1933 za
Direkciju i njenih devet šum. uprava.


POVEĆANJE GLAVNICE KEREŠKENJIJEVE PRIPOMOĆNE ZAKLADE.
Plemeniti dar činovnika Ministarstva šuma i rudnika za spomen na pokojnog druga
Svetozara Ranitovića.


Uprava .1. Š. U. primila je dopis slijedećeg sadržaja: »Povodom smrti Gospodina
Svetozara Ranitovića, inspektora Ministarstva šuma i rudnika, njegovi drugovi i kolege
u Ministarstvu, želeći da mu i na taj način odadu poštu, prikupili su 1200 dinara sa


264
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 43     <-- 43 -->        PDF

namenom, da se taj iznos kao uspomena na dragog Pokojnika preda Kereškenjijevoj
zakladi, kojom rukuje to Udruženje. — Beograd, 14. aprila 1937. — Sava Vučetić« s. i.


Blagajna udruženja primila je poslani iznos od 1200 Din. i uložila ga na uložnu
knjižicu broj 4829 Držav. Hipotekarne banke u korist Kereškenjijeve pripomoćne zaklade
prema namjeni darovatelja.


Ovim prilogom naših drugova u Ministarstvu šuma i rudnika porasla je znatno
glavnica Kereškenjijeve pripomoćne zaklade, a namjena darovatelja ponovan je lijep
dokaz drugarske svijesti i solidarnosti medu članovima naše struke i našega stručnog
udruženja. Stručni šumarski radnici i borci vrše predano i sa žarom teški svoj poziv
vodeći djelotvornu brigu, da i u najtežim prilikama postanu i ostanu brda pod zelenom
šumom donoseći trajno najširim narodnim slojevima nebrojene i svakovrsne koristi,
a od suvišaka znatne priloge općem narodnom i državnom gospodarstvu. Kad starost
ili fizičko iscrpljenje prelomi snagu trudbenika, a on side u grob i u zemlju, kojoj je
pomagao širiti sreću i radost medu ljudima, pomišljaju evo njegovi živi drugovi na
udovice i nezbrinutu siročad pokojnika, koji upravo iza najsrčanijih i najidealnijih zastavnika
struke trebaju ne samo toploga saučešća u tuzi, nego i potpore za život.
Djelotvorna drugarska svijest i pravi šumarski idealizam medu nama uputio je evo
i ovaj puta jedan zbor naših drugova, da povodom smrti jednoga našeg vrlog druga
podsjeti šumarske žene i najbližu svojtu, da ih ima, koji misle i skrbe za one, koji
iza smrti šumara muža i oca ustrebaju pomoći. Zna se naime, da će glava obitelji
najviše dati svojoj struci i domovini, ako ga bodre, potiču i pomažu njegovi najbliži
i najdraži.


Slava našemu pokojnom drugu Svetozaru Ranitoviću!


Hvala g.g. kolegama i drugovima iz Ministarstva na plemenitom daru!


*


Kereškenjijeva pripomoćna zaklada zasnovana je na glavnoj godišnjoj skupštini
bivšeg Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva, koja je obdržavana od 12. do 15.
augusta 1883. u Ogulinu. Pravila su otisnuta u Šumarskom listu god. 1883., stranica 269.
Na glavnoj godišnjoj skupštini J. Š. U. na Sušaku god. 1932. prihvatila su se nova
pravila zaklade, pa sada svi članovi Jugoslovensikog šumarskog udruženja mogu biti
članovi te zaklade. Ta nova pravila Kereškenjijeve zaklade otisnuta su u izvještaju
odbora za tu glavnu skupštinu. (Izašlo kao prilog Šumarskog lista broj 8. i 9. za
god. 1932.)


Član zaklade plaća jednokratni doprinos od 100 Din. u glavnicu zaklade, a porodica
njegova, ako je sirotnog stanja, ima iza njegove smrti pravo na novčanu pripomoć
iz kamata zaklade.


Unatoč mnogobrojnih poziva i upozorenja prijavljuje se vrlo malo članova zakladi,
pa bi njena sredstva bila i ostala minimalna, da udruženje samo ne votira iz
svog budžeta godišnje doprinose prema prilikama i mogućnostima. Poglavito tim doprinosima
udruženja (prema § 3. tač. 5 novih pravila zaklade) porasla je bila glavnica
zaklade na iznos od 40.000 Din, a sada je evo premašila iznos od Din 41.000. Niti jedna
četvrtina članova J. Š. U. nije učlanjena u Kereškenjijevu zakladu, a i od tih je velik
broj predratnih članova, odnosno članova, dok je prema starim pravilima bio doprinos
5 forinti.


U današnjim teškim prilikama, gdje primjerice porodice umrlih šumarskih činovnika,
koji su bili na službi kod imovnih općina, primaju penziju vrlo neredovito, manjkavo
ili nikako, ne mogu molbe za potporu biti ni uvažene ili se daju potpore od 100
do najviše 300 Din. Dolaze mnogobrojne molbe i od takvih porodica, čije glave obitelji
nijesu bili ni članovi .1. Š. U. ili nisu bili članovi Kereškenjijeve zaklade. Ni jednima
ni drugima se dakako prema pravilima ne može iz zaklade dati potpora.


265