DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Neka naprijed opisani lijepi gest bude poticajem, da se što više, pa i svi članovi


J. Š. U. učlane u Kereškenjijevu pripomoćnu zakladu jednokratnim doprinosom od 100Din.
No zakladi se može mnogo pomoći i s manjim prigodnim pojedinačnim darovima
ili društvenim sabiranjem u različitim veselim i tužnim prigodama, jer je zaklada zamišljena
i zasnovana, da sirotne i tužne barem nekad razveseli i ponešto utješi!
Iz uprave udruženja.


Tajnik:


Ing. Ante Premužić.


LIČNE VIJESTI


t Ing. SVETOZAR RANITOVIĆ.


Rođen 1882. u Dobanovcima kraj Zemuna, svršio je realku u Zemunu, a šumarsku
akademiju u Zagrebu (1905. god.). Kao akademski građanin pokojni je Svetozar
pripadao grupi onih omladinaca, koji su bili avangarda prvoborcima narodnim za oslobođenje
ispod jarma Austrougarske.


Po završenim demonstracijama mi smo svi studenti bili duboko uvjereni, da smo
baš mi protjerali iz Hrvatske tiranina bana Kuena Hedervarya i pripremili teren za
dolazak na vlast Hrvatsko-srpske koalicije.


Po svršenom šumarskom studiju otišao je pokojnik u Kraljevinu Srbiju, gdje je
1905. godine nastupio službu kao kontraktualni podšumar u Bajimoj Bašti. Služio je


266
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 45     <-- 45 -->        PDF

kod više šumskih uprava, 1914. god. prvi put u Ministarstvu narodne privrede. Iste
godine otišao je u veliki rat, služeći u XII. Pešadijskom puku. Vrativ se 1918. god.,
nastavio je šumarsku službu u Min. š. i r., gdje je 1922. god. kao inspektor I. klase ipenzionisan,
da odmah stupi u službu Prometne banke kao direktor šumskih radova, a
od godine 1926. do 1927. kao direktor strugare iste banke u Beogradu.


Po izvršenom poslu u priv. službi postavljen je 1927. god. za načelnika Odjelenja
za pošumljavanje u Ministarstvu šuma i rudnika.


God. 1929. delegiran je na rad u šumsko-industrijsko preduzeće Đobrljin-Drvar
(zvano Šiipad), gdje je na glavnoj skupštini toga preduzeća izabran za predsjednika
upravnog i izvršnog odbora. Kao državni činovnik iste je godine ponovno penziomisan,
da bi se mogao čitav posvetiti poslovima toga našega najvećega i najvažnijega šumskoindustrijskoga
preduzeća.


God. 1933. opet je bio primljen u državnu službu i postavljen za šefa Odsjeka
za šumarstvo u Banskoj upravi u Nišu.
´ I na kraju, 1934. god., premješten je u Ministarstvo š. i r. za inspektora III. grupe
i šefa Odsjeka za pošumljavanje krševa i golijeti, na kojem ga je položaju zatekla smrt.
To je kratki curriculum vitae pok. Svetozara.
Svoju šumarsku djelatnost razvijao je u dva pravca: u državnoj šumarskoj
administraciji i u eksploataciji šuma, šumskoj industriji i trgovini.


U državnoj šumarskoj administraciji, u kojoj je i počeo i svršio svoju činovničku
karijeru, naročita mu je briga bila, da poradi na osnovnom zadatku našega mladoga
šumarstva, da što više zaustavlja uništavanje velike narodne imovine, da ju sačuva
i za buduća pokoljenja, držeći se osnovnoga ekonomskoga načela: narodnu imovinu
obezbijedi, a kad si ju obezbijedio, razumno je iskoriscavaj dižući joj vrijednost. U
postizavanju toga cilja nije se o´bazirao ni na desno ni na lijevo, već je sigurnim korakom
stupao naprijed i uspijevao je. U tom pravcu saradivao je i u Šumarskom Glasniku,
organu bivšeg Srpskog šumarskog udruženja.


U privatnoj šumarskoj službi pokazao se Svetozar kao dobar upravnik, organizator
i kalkulator, kao preduzimljiv, vrijedan i koristan po preduzeće. Sa već obiln´m
iskustvom na tome polju stupa na čelo Šipada, koji pod njegovom upravom završuje
bilansu sa znatnim dobicima, ipošto je pokojnik interese racionalne šumske produkcije
znao lijepo da dovede u punu harmoniju sa interesima šumske industrije.


Napose treba istaći njegovu odvažnost i dalekovidnost, kad je za vrijeme velikih
perturbacija u prirodi, poslije katastrofalne zime i suše u god. 1928/29. navala
potkornjaka prijetila da upropasti bosanske šume, pa i šume samog Šipadovog područja.
Pokojnik je tada aktivno, brzo i uspješno intervenirao, priskočivši u pomoć
državnoj šumarskoj administraciji sredstvima Šipada. Bilansiste preduzeća prigovarali
su, da taj njegov rad nije u direktnom interesu preduzeća. No Svetozar je gledao ;
dalje i bolje i s tim je svojim spasilačkim radom zadužio i državnu šumsku upravu,
a i samo državno preduzeće.


Kao predsjednik i generalni direktor Šipada vodio je to veliko preduzeće oprezno
i sigurno, ne upuštajući se u dvojbene poslove. Prema saradnicima, pa i prema radnicima
bio je svagda taktičan, širokogrudan, pravičan i pristupačan.


Cijeneći njegov rad, to ga je preduzeće upisalo za dobrotvora hrama Sv. Save.


Neka mu je slava!


Ing. A. Perušić.


267