DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 46     <-- 46 -->        PDF

f Ing. MILAN VUČKOVIĆ.


Dana 25. IV. 1937. naprasnom smrću rastao se sa životom Ing. Milan Vučković,
viši šumarski savjetnik i rež. referent kod Kr. Direkcije šuma u Vinkovcima.


Roden je god. 1890. u Lici (Mogorić, srez Gospić). Odrastao je u Vinkovcima,
gdje je svršio pučku i srednju školu. Šumarske nauke svršio je god. 1916. u Zagrebu.


Nakon 3 godine službe kod privatnih industrijskih preduzeća prešao je god. 1919.
u državnu službu kao šef šumske uprave u Lipovljanima. Potom je bio šum. referent
ikod Sreškog načelstva u Zlataru, zatim opet šef Šumske uprave u Županji, a zadnje
dvije godine službovao je kod Direkcije šuma u Vinkovcima kao režijski referent.


Radi svojih vrlina, koje su ga već u mladosti resile (osobita marljivost u radu
i susretljivost u saobraćaju) bio je priznat već u početku svoga stručnog rada, a kad
je kašnje prešao u javnu službu, razvio je na svakom položaju, u svakoj prigodi toliku
marljivost i savjesnost, da je na daleko i široko bio u tomu rijetko primjeran drug i
neobično cijenjen .starješina. Uz ovakve vrline odlikovao se još i naročitim postupkom
(pravednošću i susretljivošću) prema narodu, pak je i tu bio doista uzor službenika,
poštovan od svakoga.


Sebi strog, okolišu blag, iscrpljivao je — uz neobičnu savjesnost pri svakom
radu u inače već napornoj službi — svoje fizičke i duševne snage daleko više, nego
ih je njegovo inače snažno tijelo posjedovalo. Pod bremenom patnja klonuo je u najljepšim
godinama, prekinuo je nit života u času, kad ga živci napustiše, ikad se je
smatrao posve iscrpljenim da proslijedi u svojem prerevnom radu.


Duboko potreseni ovim faktom, iskazuju mu svi, koji ga poznavahu, svako poštovanje,
a brojni znanci i prijatelji otpratiše ga na vječni počinak.
Uspomena na ovako rijetkog čovjeka ostaće svijetla još dugo i dugo poslije
toga, kad se zazeleni trava nad zemnim ostancima patnika.


Slava vrlom sudrugu i vrlom čovjeku.


Sudrug:
Ing. S. Kopf.


PROMJENE U SLUŽBI


Unapređeni su:


Ilij a ing. Lončar , za višeg savjetnika 4 grupe 1 stepena kod Direkcije šuma
u Zagrebu;
Nedimović inž. Svetozar, za višeg savjetnika 4 grupe 1 stepena kod
Odeljenja za šumarstvo Ministarstva šuma i rudnika;
Tro p e r inž. Antun , za višeg savjetnika 5 grupe kod Direkcije šuma u Tuzli;
Simči ć inž. Ivan , za višeg savjetnika 4 grupe 2 stepena kod Odeljenja za
šumarstvo Ministarstva šuma i rudnika;
Rogu le inž. Josip, za višeg savjetnika 4 grupe 2 stepena kod odelenja za
upravu državnih šuma Ministarstva šuma i rudnika;
Ivanovi ć inž. S t e v a n, za šum. savjetnika 4 grupe 2 stepena kod šumske
uprave Peć;


268
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Bi lin sk i Stanko , za višeg savjetnika 4 grupe 2 stepena kod Direkcije šuma
u Zagrebu;
B u 1 u t inž. Dane , za šum. savjetnika 4 grupe 2 stepena kod šum. uprave
Zavidovići;
Vučkovi ć inž. Milan , za višeg savjetnika 4 grupe 2 Stepena kod Direkcije
šuma Vinkovci;
Ježi ć inž. Miroslav , za višeg savjetnika 4 grupe 2 stepena kod Direkcije
šuma na Sušaku;
Č e r n a g o j inž. B o 1 e s 1 a v, za višeg savjetnika 4 grupe 2 stepena kod Odelenja
za upravu državnih šuma Ministarstva šuma i rudnika;
Kan gr ga Đuro , za višeg savjetnika 4 grupe 2 stepena kod Odelenja za
upravu državnih šuma Ministarstva šuma i rudnika;
S m il jan i ć inž. Konstantin, za višeg savjetnika 4 grupe 2 stepena kod
Odelenja za upravu državnih šuma Ministarstva šuma i rnudnika;
L e v i inž. Marko , za višeg savjetnika 4 grupe 2 stepena kod Odelenja za
upravu državnih šuma Ministarstva šuma i rudnika;
Kovači ć inž. B o r i s 1 a v, za šumarskog savjetnika 5 grupe kod šum. uprave
u Mrkoplju;
O d ž i ć - M r 1 j e v i ć inž. Kuzman, za šumarskog savjetnika . grupe kod
šum. uprave Olovo;
Šer´beti ć inž. Adolf, za šumarskog savjetnika 5 grupe kod Direkcije šuma
u Sarajevu;
D i m . i k inž. Ć i r i 1, za višeg sekretara 5 grupe kod Odelenja za upravu drž.
šuma Ministarstva šuma i rudnika;
M i k š a inž. Stjepan , za šumarskog savjetnika 5 grupe kod Direkcije šuma
u Tuzli;
Marko vić inž. Radovan, za šum. savjetnika 5 grupe kod Direkcije šuma
u Tuzli;
S i m i ć Nikola , za tehničkog inspektora 5 grupe kod Šumske uprave u Kragujevcu;
Val en ti ć ing. Petar, za šum. savjetnika 5 grupe kod šumske uprave u
Lipovljanima;
N o v k o v i ć inž. D u š a n, za šum. savjetnika 6 grupe kod šum. uprave Srednje;
Hval a inž. R a j k o, za šum. savjetnika 6 grupe kod šum. uprave u Vojnom
Križu ;
Pe tro vić inž. B r a n i s 1 a v, za šum. savjetnika 6 grupe kod šum. uprave
u Pančevu;
Podhorsk i inž. Ivo , za šum. savjetnika 6 grupe kod šum. uprave u Glini;
Bojić inž. D i m it r i j e, za šum. savjetnika 6 grupe kod Direkcije šuma u
Skoplju;
Jovičić inž. Dimi tri je, za šum. savjetnika 6 grupe kod šum. uprave u
Bos. Krupi;
Trumi ć inž. Danilo , za šum. savjetnika 5 grupe kod Direkcije šuma petrovaradinske
imovne općine u Srem. Mitrovici;


269