DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Lozin ski inž. Viktor, viši šum. pristav 7 grupe od Direkcije šuma k banjskoj
upravi šum. odseku u Nišu;
Milju š inž. Nikola , viši savjetnik 4 grupe I stepena od Direkcije šuma Banja
Luka k kr. banskoj upravi u Sarajevu.
Sundeči ć inž. Ivan , viši šum. pristav . grupe od šum. odsjeka kr. banske
uprave Niš k odseku za šumarstvo kr. banske uprave u Novi Sad;
Biurlako v inž. Đ o r d e, viši šum. pristav 7 grupe od sres. načelstva Aleksinac
k Direkciji šuma u Niš;
Š i n k o v e c Ljudevit, rač. kontrolor 7 grupe od Dir. šuma Ljubljana k Ministarstvu
šuma i rudnika Beograd.


Umirovljeni su:


Jošove c inž. Adolf, viši šum. savjetnik 4 grupe 2 stepena kod Direkcije
šuma Zagreb.


OGLASI


PRODAJE SE


potpuno novo izdanje u 4 knjige: »Handbuch der Forstwissenschaft« od Dr. Webera.
Cijena Din. 1.200.—. Naručeno isto djelo u godini 1935. za dinara 2.250.—. Ponude slati
na adresu: Ing. Soljanik Ivan, Č a č a k, sresko načelstvo.


Šumske industrija


Filipa Deut§cha Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZAGHEB Telefon broj 30-47
Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine. — Na skladištu ima velike količine potpuno suhe hrastove
građje svih dimenzija


Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


....................................


Uprava gospodarstva i šumarstva


K R N DI] A NAŠICE, SLAVONIJA


gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
u Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


aoooooooooeoooooooooooc


271
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 50     <-- 50 -->        PDF

INDUSTRIJA ORUŽJA


BOROVNIK I VRBANIĆ


ZAGREB, Jurišićeva Q kod Glavne pošte
Telefon 59-99


Preporuča svoj cij. gg. lovcima svoje prvorazredne puške, pištolje i sva lovački pribor.


PREUZIMAMO sve u puškarski zanat zasijecajuce popravke oružja te izvršujemo sve
najsavjesnije. — Izrađjujemo lovačke puške po specijalnim narudžbama — Prodajemo najsolidnju
lovačku municiju. — Dajemo savjete i informacije u pogledu lovačkog oružja.


Preuzimamo prepariranje raznih životinja


272