DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Dr. JOSIP BALEN (ZEMUN):


DRUGI PRILOG POZNAVANJU NAŠIH
MEDITERANSKIH ŠUMA


(DEUXIEME CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DE NOS
FORETS MÉDITERRANÉNNES)


UVOD.


U svojim ranijim radovima osvrnuo sam se na izvjesne osobine naših
mediteranskih šuma. Pri tom sam imao pred očima s jedne strane
podizanje novih sastojina na našim mediteranskim golijetima, a s druge
strane osobine, koje imaju te šume u biljno-geografskom i u gospodarskom
pogledu na jednom od najizrazitijih naših mediteranskih staništa,
na otoku Mljetu.1´2


Iznesena opažana o šumi na Mljetu mogu služiti kao podloga za
proučavanja i na drugim našim analognim staništima, na kojima dolaze
iste vrste drveća. Ta opažanja možda mogu dati u izvjesnoj mjeri i osnovicu
za vođenje šumskoga gospodarstva u našem Mediteranu. Jer kao
izrazito mediteransko stanište daje otok Mljet na velikom dijelu svoga
teritorija zaista mnogo elemenata za proučavanje mediteranske šume.


I obilje vrsta drveća i pomlađivanje i iskorišćavanje glavnih i sporednih
šumskih prihoda u Mediteranu je vrlo interesantno uopće, a naročito
za stručnoga čovjeka. Ta interesantnost dolazi u prvom redu do
izražaja, kad se uporede rezultati proizvodnje na raznim kontinentalnim
šumskim staništima sa rezultatima, koje daje ovo stanište.


Šuma na Mljetu i njezina veza sa narodnim životom daje dovoljno
razloga dolasku do uvjerenja, da je tu šumsko gospodarstvo u mnogome
najuže povezano sa narodnim životom, a napose sa poljoprivredom. Ta
je povezanost jača nego na drugim našim staništima, dalje od Mediterana.


Mediteransko šumsko gospodarstvo čini zaseban dio našega šumarstva
i po trajanju ophođenja, naročito za lišćare, i po svojim proizvodima
i po odnosu prema poljoprivrednim kulturama.


Šuma u Mediteranu ima pored ostalih i ove dvije osobine: ona je
redovno orijetka u etaži glavne sastojine, što znači da se mora obratiti
pažnja donjoj, prizemnoj sastojini. Tu osobinu imaju šume na staništima,
koja su ili stepska ili su po klimatskim činiocima blizu stepskima. Osim
toga se šuma u Mediteranu javlja vrlo često na malim površinama, u
skupinama ili je isprepletena sa poljoprivrednim kulturama. Ni u tom
slučaju nema ona malo značenje za narodni život. Šta više — te se skupine
vrlo često ne mogu ukloniti bez jačih posljedica štetnih za odvijanje
narodnog života.


1 . a 1 e o, Naš goli Krš, Zagreb 1931.


2 B a 1 e n, Prilog poznavanju naših mediteranskih šuma, Š. L. 1935.


Primjetba: Ministarstvu šuma i rudnika, koje me je pomoglo da obiđem izvjesna
naša mediteranska staništa, izrazujem i na ovom mjestu svoju zahvalnost. — Pisac.


345