DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 110     <-- 110 -->        PDF

2J HH Hp


HH Hp HH Hp


Ako je jedna biljka čista linija horizontalna, druga horizontalnohibridna,
biće sve potomstvo horizontalno, ali polovina čista linija, a
polovica hibridna.


3) pp Hp


pH pp pH pp


Ako je jedna biljka čista linija, piramidalna, a druga horizontalnohibridna,
biće polovica čista linija piramidalna, a polovica horizontalnohibridna.


4) Hp Hp


HH Hp Hp pp


Ako su obje biljke horizontalno-hibridne, biće % potomstva horizontalna
(čista linija), jedna četvrtina piramidalna (čista linija), a polovica
horizontalno-hibridna.


Iz ovoga slijedi, da će na staništu gdje su oba varijeteta izmiješana,
biti u većoj mjeri hibridi. Istina, javiće se i čiste linije, ali će glavno
obilježje davati hibridi, jer će se na istoj matičnoj biljci izvršavati oplodavanje
sa polenom raznoga porijekla.


U Župi i Konavljima narod kaže, da su piramidalni čempresi
»m u š k i«, a horizontalni »žensk i«.


Kako se u obilnom podmlatku piramidalne forme nađe i koji horizontalni
primjerak, vjeruje narod u Župi i Konavljima, da se ponekad
»muški čempres prometne u ženski«


Imajući pred očima već ranije istaknute osobine horizontalnoga
varieteta (deblo pravno, nedjeljivo često od podnožja pa do vrha kite;
priraštaj veći) ova se forma više cijeni, a prema tome joj i na našim
staništima, gdje se radi o podizanju sastojina za proizvodnju drveta, treba
obratiti naročitu pažnju.


Kad se međutim radi o estetskim razlozima, piramidalna forma
često mnogo više zadovoljava. Pažnja, koja se ovoj formi obraća u
mediteranskim krajevima, potvrđuje to dovoljno. Jednako je piramidalna
forma od važnosti, kad se radi o vjetrobranima odnosno o zaštitnim
pojasevima.


444