DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 115     <-- 115 -->        PDF

po ha, a zemljišna renta 33 d. po ha. Vlasnik šume dobiva godišnji čisti
prihod ili šumsku rentu od 18.000 d. Od te svote otpada na zemljišnu rentu
za 100 ha 3.300 d., dok ostatak od 14.700 d otpada na kamate kapitala
drvne mase od cijele šume.


Uz uvjet oporezivanja samo zemljišne rente i uz poreznu stopu od
10% platio bi vlasnik šume porez u ime zemljarine u iznosu od


3300 X 3QQ-— 330 d., dok bi ostatak od 14.700 d, koji predstavlja ka


14.700


pital u iznosu od ~QQ3~ = 490.000 d.. uz postotak ukamaćenja od 3%,


ostao neoporezovan. Takav način oporezivanja ne bi bio pravedan i
ispravan, kako smo gore istaknuli, jer bi renta kapitala drvne mase bila
izdvojena od poreza.


Prema izloženom treba dakle da služi kao poreska osnovica za
razrez zemljarine kod potrajnog šumskog gospodarenja šumska renta,
ako je zemljarina glavni porez i ne postoje porezi na dohodak i imovinu.
Međutim moramo istaći, da taj porez nije sada više zemljarina u smislu
spomenutom u početku, već da on predstavlja neki porez, koji se približuje
porezu na dohodak.


Oporezivanje prekidnog šumskog gospodarstva u ime zemljarine
treba provesti prema prijedlogu Endres a po zemljišnoj renti.


Karakteristika je prekidnog gospodarenja, da ono ne daje prihod
svake godine, nego se godišnji drvni prirasti gomilaju jedan na drugi
kroz cio vijek, te se drvna masa može uživati istom u doba zrelosti
šume. Kod ovog načina gospodarenja ne postoji kapital drvne mase, a
sječivi prihod uvećan za prihode od proreda prolongirane na kraj ophodnje
i umanjen za upravne i kulturne troškove izdane za isto vrijeme,
nije ništa drugo nego konačna vrijednost svih zemljišnih renta na kraju
ophodnje.


Pretpostavimo jednostavnosti radi, da se prihodi od proreda pokrivaju
sa upravnim i kulturnim troškovima, te uzmimo u obzir samo
glavni sječivi prihod.


Ako čisti zemljišni prihod, koji se na koncu ophodnje poluči u obliku


glavnog sječivog prihoda, treba u svrhu oporezovanja da se jednolično


razdijeli na pojedine godine ophodnje, onda se to može da provede samo


na osnovu jednadžbe:


1,0 y —1


A« = r- 0,0 p


Čisti zemljišni prihod odnosno zemljišna renta, koja se ima prema
En dres u oporezovati, iznosi:


VV e b e r - F. pak zahtijeva da se oporezuje šumska renta, odnosno
prosječni godišnji čisti prihod.


A..


449 8