DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 119     <-- 119 -->        PDF

rente i kapitala, nego da porezu na dohodak podleži sječivi prihod, prihodi
od proreda i sporedni prihodi (po odbitku svih troškova) bez obzira
na to, da li oni predstavljaju rentu ili zahvat u kapital.


Sa stajališta stručno-šumarskog takav postupak nije opravdan,
nego treba lučiti rentu od kapitala, a zatim potrajno od prekidnog šumskog
gospodarenja. Kod potrajnog gospodarenja može se godišnji sječiti
prihod odnosno etat smatrati kao suma prirasta vrijednosti svih sastojina,
te bi prema tome oporezivanje čistog sječivog prihoda bilo jednako
oporezivanju godišnjeg prirasta vrijednosti čitave šume. Ovo shvaćanje
Kndresa vrijedi, kako smo to već kod Webera-F. naglasili, samo
normalnu šumu.


Iz ovog izlaganja vidimo, da je E n d r e s glede potrajnog gospodarenja
bio u početku istog mišljenja kao i Weber-F. U Endres
o v u zahtjevu, da se luči renta od kapitala, vidi se utjecaj »izvorne
teorije dohotka«.


Što se tiče prekidnog šumskog gospodarenja, napominje E n d r e s,
da godišnji prirast vrijednosti sastojina ne predstavlja dohodak u poreznom
smislu, jer se on ne može iskoristiti po svom postanku, nego
dolazi do iskorišaćvanja tek kao sječivi prihod. Zbog toga kod prekidnog,
gospodarenja ne predstavlja godišnji prirast vrijednosti dohodak, već
samo sječivi prihod. Sječivi prihod, koji predstavlja dohodak u poreznom
smislu, treba prema Endres u da sačinjavaju sastojine zrele u financijskom
smislu. No u tom slučaju postoji opasnost, da će vlasnici šuma
izigravati zakon i da će sjeći nezrele sastojine, pa radi toga ističe E n dres
, da kod prekidnog gospodarenja svaka sastojina, koja je posječena
sa znanjem i voljom vlasnika, bila ona zrela ili ne, predstavlja s poreznog
gledišta dohodak po odbitku svih troškova.


U drugom izdanju svoje šumarske politike mijenja Endre s mišljenje
i smatra sastojine pojedinih dobnih razreda, prema poreznom
shvaćanju dohotka, kao dozrijevajuće plodove, a ne kao osnovnu imovinub
(Stammvermögen). TJzrok tome leži u činjenici, da je praktički
teško provesti tačno poreznu kontrolu, u kojoj bi se lučila renta od kapitala,
jer su oboje od iste supstance, drva. Kod takvog oporezivanja, gdje
se luči renta d kapitala, čijj dio ne može biti oporezovan, ako se u njega
zahvati, može vlasnik šume mimoići zakon. U takvu slučaju tréba on
samo da odabere visoku ophodnju i odredi oprezno niski etat, koji predstavlja
osnovicu poreza na dohodak. Svako iskorišćavanje veće od etata
predstavlja zahvat u imovinu i oprošteno je od poreza. Zbog toga zahtijeva
E n d r e s, da se i kod potrajnog godišnjeg gospodarenja ima smatrati
dohotkom sav čisti utržak, koji je postignut voljom i znanjem vlasnika
šume, te kao takav ima da čitav potpadne pod porez na dohodak
bez obzira na to, da li je on veći od ukupnog prirasta ili određenog etata
izraženog u novcu. Prema tome shvaćanju ne uzima se više u obzir
zahvat u kapital drvne mase, te ne postoji više, u poreznom smislu, normalno
iskorišćavanje, odnosno preveliko iskorišćavanje.


Kod oporezivanja prekidnog šumskog gospodarenja zahtijeva En dre
s poseban postupak. Radi sječe zrelih sastojina dobiva vlasnik
šume nakon dugog vremena najednom velik dohodak. Ako se u obzir
uzme još dohodak, koji mu pritiče iz drugog gospodarskog djelovanja,
koji mu pritiče iz drugog gospodarskog djelovanja, to će on zbrojivši sve
te dohotke zbog progresije platiti vrlo velik porez. On će od strane po


453