DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 121     <-- 121 -->        PDF

vrsti postanka rezultat osnovne imovine ili rezultat ličnog rada ili kombinacija
obojeg. Ona međutim može bit i rezultat nekog dogodaja (lutrija)Sad
nastaje pitanje, što se ima smatrati kao imovina u šumskom
gospodarstvu i šta ima da služi kao osnovica za razrez poreza na imovinu.
I u tom smjeru postoje različita mišljenja u šumarskoj nauci i to


od Webera-F. i Endresa.


Kod potrajnog šumskog gospodarenja za obojicu predstavlja imovinu
zemljište i drvna masa. Kod prekidnog šumskog gospodarenja
smatra E n d r e s samo zemljište, dok W e b e r - F. smatra i drvnu
masu sastojine kao osnovnu imovinu. Shvaćanje Endres a je ispravnije,
jer sastojine prekidnog gospodarenja ne prelaze neposredno u
osnovnu imovinu kao prirašćujuća imovina, nego predstavljaju još nerealizirani
dohodak, koji će služiti u prvoj liniji ličnim potrebama vlasnika
šume. Istom eventualni visci preko potreba vlasnika šume prelaze
k njegovoj imovini.


Kao osnovica za razrez poreza na imovinu spominje se u poreznom
zakonodavstvu »obična vrijednost« tj. vrijednost, koju neko dobro može
imati za svakoga. Ona je identična sa zarnjenbenom vrijednosti (cijenom).
Budući da je kupoprodaja šuma (sa zemljištem) dosta rijetka, to one ne
daju dobru podlogu za utvrđenje zamjenbene vrijednosti. Zbog toga je
na pr. u Njemačkoj zakonom iz 1925. g. usvojena prihodna vrijednost
šume kao imovinska vrijednost. Prihodnu vrijednost predstavlja 18 puta
uzeta čista šumska renta, što odgovara kamatnjaku od 5,56%. Kod određivanja
prihodne vrijednosti šume pošlo se je od normalne šume i
Schwappachovih prihodnih tabela. Ustanovljena prihodna vrijednost
šume služi kao baza za razrez poreza.


I kod poreza na imovnu usvojena su neka naziranja Endresa ,
a pogotovu što se tiče visine kamatnjaka.


Porez na imovinu predstavlja podavanje na osnovnu utvrđene
vrijednosti imovine poreskog obvezanika, a određuje se u takvoj visini,
da može biti uvijek pokriven prihodom, što ga daje imovina. On se zapravo
odnosi na fundirani dohodak, tj. dohodak koji proističe iz imovine.
Porez na imovinu ne smatra se, kako napominje K o c i a n,13 kao samostalan
porez, nego kao dopunski porez (Ergänzungssteuer). On ima popuniti
one praznine, koje nastaju čak i pored poreza na dohodak. Svrha
mu je da obuhvati i onaj dohodak, koji je izostao kroz nebrigu ili nesposobnost
poreskog obvezanika. On je uvijek progresivan.


Od dosad razmatranog poreza na imovinu treba lučiti porez od
imovine (Die Steuer vom Vermögen). Porez od imovine ne uzima u
obzir prihod od imovine, nego zahvata i u samu imovinu. On predstavlja
izvanredno i obično jednokratno podavanje, kojega naređuje državna
vlast u vrlo teškim prilikama (na pr. ratovima).


4. Oporezivanje šuma u Jugoslaviji.
Nakon izloženog teoretskog razmatranja o oporezivanju šuma prelazimo
na oporezivanje šuma i porezno zakonodavstvo, koje je prije bilo
na snazi u Hrvatskoj, Slavoniji, Medumurju i Vojvodini, te na novo porezno
zakonodavstvo, koje je danas na snazi u našoj državi.


13 Ko ci a . dr. B. i S.: Reforma neposrednih poreza, g. 1922., str. 31.


455