DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Dosad teoretski razmatrani porezi postojali su, a zemljarina postoji
još i danas u našem poreskom zakonodavstvu-


Historijski je najstariji porez na prihod od zemljišta ili zemljarina,
koja je bila zavedena u Hrvatskoj, Slavoniji, Međimurju i Vojvodini zak.
čl- VII. o uređenju zemljarinc iz g., 1875., a određivana je i dalje različitim
zakonima, te postoji još i danas kao jedan od glavnih poreza u našoj
državi.


Porez na dohodak uveden je u gore spomenutim krajevima zak.
čl. X. iz 1909. god. On je trebao stupiti na snagu g. 1911., međutim je
bio obustavljen zak. čl. VI. Tek zakonskim člankom XXVI. iz g- 1916.,
koji je znatno nadopunio odredbe gornjeg člana, oživotvoren je ovaj
porez, te je stupio na snagu 1. I. 1917. g.


Porez na dohodak sastavni je dio t. zv. »velike Wekerleove porezne
reforme«. Zamišljen je bio kao subjektivni porez, koji će svojom
progresijom regulirati poreske obaveze u razmjeru sa poreskom snagom
nekog obvezanika. Taj je porez zadržala i naša država kroz nekoliko
godina. Do god. 1920. računan je porez u krunama, a od 1920. g. u dinarima-
Međutim interesantno je, kako prof. P o š t i ću napominje, da
prelazom na dinarsku valutu nije na dinarsku valutu prešla i skala poreskog
ključa, nego je ona — kako bi se dobila što veća progresija —
zadržala krunsku valutu, ali dakako ne zlatnu nego papirnatu. Zakonom


o neposrednim porezima iz g. 1928. čl. 7. stavljen je taj porez izvan
snage i on više ne postoji.
Porez na imovinu je nominalan porez. On je zaveden u prije spomenutim
krajevima zakonskim čl. XXXII. iz g. 1916., a predmetom mu
je bila sva nepokretna imovina poreznih subjekata obvezanih na plaćanje
ovog poreza. Taj se porez naplaćivao od 1. I. 1917. g., a zadržala ga je
neko vrijeme i naša država.15 Ljestvica je progresivna- Prelazom na
dinarsku valutu zadržana je i dalje ljestvica u krunama kao i kod dohodarine,
da bi se dobila što veća progresija. Porez na imovinu stavljen
je van snage 1925. g., tako da i on danas više ne postoji.


Porez na dohodak i imovinu smatrali su se kod nas kao ratni
porezi. S ozirom na to, što oni danas više ne postoje u našoj državi,
ispustit ćemo ih iz daljnjih razmatranja, a uzet ćemo u obzir samo
zemljarinu.


Kako smo već spomenuli, bila je uvedena zemljarina zakonskim
čl. VII. iz g. 1875. U paragrafu 1. tog zak. čl. određuje se, da se ima
razmjerno podvrgnuti porezu sav zemljišni posjed na temelju čistog
dohotka od zemljišta. Na osnovu ovog zakonskog člana izdalo je Ministarstvo
financija u Budimpešti 17. maja 1876. g- »Naputak za procjenu
šumah«, kojemu je bila svrha da propiše način određivanja katastarskog
čistog prihoda, koji će služiti kao baza za razrez zemljarine. Taj je
^Naputak« po svom sadržaju sličan pravilnicima za uređivanje šuma.
Osobita se važnost polagala na položaj šume i na prometne prilike, jer
od toga mnogo zavisi prihod šume.


14 Ing. Stj. Postić : Poresko opterećenje poljoprivrede i poreska reforma god.
1926, str. 17.
15 Neke spomenute podatke vidi od J. Vinko v ića : Praktična porezno - financijalna
znanost i financ. politika 1925. g. i iz izvornih zakonskih članaka.


456