DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 123     <-- 123 -->        PDF

Protiv tog naputka i načina određivanja katastarskog čistog prihoda
za šume prigovorili su šumarski stručnjaci. Uzrok je tome bio taj,
što zak. čl. VII. iz 1875. g. govori o oporezivanju čistog zemljišnog dohotka,
što znači zemljišne rente, dok se u »Naputku« uzeo u obzir prosječni
prirast cjelokupne drvne mase izražen u novcu, odnosno prosječni
godišnji prihod sastojine po jutru umanjen za troškove. Taj se prosječni
godišnji prihod sastoji iz rente zemljišta i kamata kapitala drvne mase.
Dakle tim postupkom bilo je podvrgnuto porezu ne samo zemljište, nego
i drvna masa u ime zemljarine, a što nije propisivao zak. čl. VII.


Protiv takvog načina određivanja katastarskog čistog prihoda
uputilo je Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo Spomenicu16 26.
septembra 1876. g. hrvatskoj zemaljskoj vladi. Spomenicu je sastavio
Adolf D a n h e 1 o v s k ., šumarnik baruna Pranudaua u Donjem Miholjcu.
U Spomenici se skreće pažnja kr. vladi, da se ima pod zemljišnim
čistim prihodom razumijevati samo zemljišna renta, a ne prosječni godišnji
prihod.


Danhelovsky, koji je bio veliki pristaša P r e s s 1 e r a. držeći
se tačno zak. čl. VII. i ondašnjeg poreznog zakonodavstva bio je
potpuno u pravu, da se u ime zemljarine ima oporezovati samo zemljišna
renta. O tom smo već govorili u teoretskom dijelu. U tom smjeru vodio
je Danhelovsky" neprestanu borbu, i ako je i sam bio član procjenbenog
povjerenstva u Slavoniji-


Povodom Spomenice šumarskog društva uputilo je Ministarstvo
financija g. 1877. i 1880. dvije okružnice katastarlnim ravnateljstvima.
U tim se okružnicama naređuje, da se kod određivanja čistog katastarskog
prihoda ne smiju uzeti u obzir prihodi prorede, gdje se isti ne
uživaju; zatim da se kao obrast ne uzima u obzir normalni (.0), kako
je propisano »Naputkom«, nego srednji (0´8), koji se može postići u normalnim
prilikama i pored normalnog gospodarenja.


U slučaju, da je obrast šume slab, a nastao je krivnjom lošeg gospodarenja
ili paše, onda se ima uzeti u obzir gore spomenuti srednji
obrast, i ako taj trenutno ne postoji. Osim navedenog drugi zahtjevi i
napomene šumarskog društva nisu bili uvaženi, tako da čisti katastarski
prihod predstavlja prosječni godišnji prihod sastojine po jutru.


Za ilustraciju donosimo neke podatke »Naputka«, koji su služili
kao podloga za određivanje čistog katastarskog prihoda, kao i njegovo
računanje. Kao podloga su služili prosječni prirasti cjelokupne mase. Ti
su prirasti iznosili za visoke šume normalnog obrasta na II. bon. razredu
u odgovarajućim ophodnjama po jutru:


Vrst drveća Ophodnja god. Prosječni prirast cjelokupne mase


po jutru u ma
Hrast 120—180 2,5
Bukva 90—140 2,6
Smreka i jela 80—120 4,1
Bor i ariš 60—120 3,0
Joha i topola 40— 80 2,3


Bonitetnih razreda je bilo pet, i to za visoke i niske šume.


16 Šumarski List 1877.
17 A. Danhelovsky : Silhouetten zu der Grundsteuer-Regulierung, 1880.


457