DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 126     <-- 126 -->        PDF

katastarski čisti prihod iz godine 1909. izraziti u parama, te se na taj
način dobiva novi čisti katastarski prihod, koji služi danas kao osnovica
za razrez gore spomenutog osnovnog i dopunskog poreza odnosno
zemljarine.


Za ilustraciju donosimo u priloženoj tabeli katastarske čiste prihode
svih ljestvica, koje su dosad važile, kao i neobjavljene ljestvice iz
god. 1880., koju napominje Danhelovsk y za procjenbeni srez
Đakovo. Iz ove se tabele vidi, da katastarski čisti prihod za šume pred-


Razredi čistog prihoda


I II III IV V VI vn VIII
Neobjavljena ljestvica za šume


iz god. 1880. Katastarski čisti prihod u novčićima po jutru


130 110 90 80 70 60 40 30


Ljestvica koja je vrijedila za


180 160 140 120 100 80 60 30


šume od god. 1882—1909.


Katastarski čisti prihod u fil., od 1920/21 u par. po jutru


Od 1909—1928 g.


520 400 300 240 200 160 120 60


Katastarski čisti prihod u dinarima po jutru
Od 1928 g. do danas.


Količnik 29


150,80 116 87 69,60 58 46,40 34,80 17,40


stavlja prosječni godišnji prihod (šumsku rentu), koji se sastoji iz rente
zemljišta i kamata kapitala drvne mase ispustivši iz obzira poduzetničku
dobit; odnosno iz ove tabele kao i dosadanjih razmatranja izlazi, da se
kod nas provada oporezivanje šuma u ime zemljarine na osnovu pri^
rasta vrijednosti šume. Takav način oporezivanja šuma odnosno takav
porez, kako E n d r e s1J ističe, predstavlja jednu vrstu realnog ili objektivnog
poreza.


Razmotrimo sad opravdanost razreza zemljarine na osnovu današnjeg
katastarskog čistog prihoda za šume s obzirom na Zakon o neposrednim
porezima, te s obzirom na potrajno i prekidno šumsko go~
sodarenje.


Ako se držimo strogo propisa nekih poreznih zakona kao i našeg
zakona o neposrednim porezima iz god- 1928. čl. 16., koji određuje, da
je katastarski čisti prihod novčana vrijednost srednjeg prinosa zemljišta,
koji se može postići uz obično gospodarenje po odbitku prosječnog iznosa
redovnih gospodarskih troškova, to bi kao osnovica za razrez
zremljarine imala služiti samo zemljišna renta šumskog tla- Budući da
prema istraživanjima Endresa, Krieger a, Spiegelai dr. otpada
od ukupne vrijednosti šume zrele za sječu prosječno oko 20—30% na
zemljište, a 70—80% na vrijednost drvne mase, to se može pretpostaviti,
da od cjelokupnog katastarskog prihoda otpada na rentu zemljišta oko


19 Dr. Enđres : Forstpolitik 1922, str. 870.


460