DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Kaošto ćemo vidjeti, ne samo odnos ove vrste prema klimatskim
činiocima i prema zemljištu, već i količina materijala, što ga ona može
dati, pa napokon i sam kvalitet njenog drveta daje puno opravdanih
razloga, da je istaknemo kao vrstu, kojoj treba na staništima Mediterana
obratiti punu pažnju. Za to govore i indirektne koristi, što ih čempres
daje.


Istražujući prilike, u kojima je čempres kultiviran kod nas, a istražujući
i rezultate toga kultiviranja kao i staništa, gdje je posve udomaćen,
obišao sam:


I. Okolinu Splita i Kaštela do Trogira, 2. okolinu Metkovića, 3. okolinu
Dubrovnika — Župu i Konavlje, 4. Pelješac — okolinu Orebića i
5. Korčulu — bliža staništa, a naročito stare čemprese kod sv. Antuna.
I ako ova staništa poznajem u dobroj mjeri već otprije, u drugoj
polovici februara ove godine obišao sam ih ponova.
Razumljivo je, da ovim radom nisu ni izdaleka obuhvaćena sva
naša staništa, na kojima ova vrsta dolazi danas. Možemo kazati, da
manje skupine, a najčešće samo pojedine primjerke, nalazimo duž čitave
naše obale. Qlavna, ali ni tu baš obilna staništa čempresa dolaze uz
more, poglavito južnije od Šibenika. Ima ga i na otocima. Ponekad dolazi


dosta obilno i lijepo razvijen u kulturama raznih četinara ili u samostalnim
skupinama ili utrešen u makiji. Izvjesna staništa čempresa na sjevernim
dijelovima Hrvatskog Primorja navodi R o s s i." Čempres dolazi kultiviran
i dosta daleko u kontinentu, što u svakom slučaju povećava njegovu
važnost pri podizanju kultura.


Da bi izlaganja bila što potpunija, ovaj će prilog obuhvatiti ove
dijelove:


I. opće napomene o čempresu,
II. glavne osobine staništa i biljnih zajednica, koje sam posjetio,
III. šumsko-gospodarske osobine čempresa,
IV. zaključak.
I.
OPĆE NAPOMENE O ČEMPRESU.


Prirodna su staništa čempresa na sjevernom dijelu zemaljske kugle
i to samo u umjerenom pojasu. A ni tu nisu baš prostrana. Nalazimo ih u
Sjevernoj Americi (Arizona, Kalifornija, Meksiko), u Mediteranu i u Aziji.
U vezi toga imamo četiri skupine čempresa:7 1. mediteransku, 2. himalajsku,
3. kinesku, 4. arizonsko-kalifornijsku.


Prirodna staništa čempresa vezana su često za staništa izvjesnih
vrsta jela, s kojima se on dosta podudara ne samo u pogledu geografskoga
rasprostiranja nego i u pogledu biološkom. Tako na izvjesnim mediteranskim
staništima pored čempresa dolazi Abies cilicica var. cephalonica,
Abies pinsapo i Abies numidica; na američkim staništima dolaz; Abies
arizonica i Abies religiosa.


6 Ros´si, Pregled flore Hrvatskoga Primorja, Prirodoslovna istraživanja Kraljevine
Jugoslavije. Izdanje Jug. Akademije znanosti i umjetnosti, Sv. 17. Zagreb 1930.


7 A. J aube rt, P. A. B u roll et, Biologie et rôle forestier des cypres, Revue
des Eaux et Forets, 1934. No. 2~A.


347