DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 132     <-- 132 -->        PDF

3. — Izvještaj tajnika o tekućim poslovima Udruženja:
4. — Izvještaj blagajnika;
5. — Predstavka Ljubljanske podružnice J. Š. U. u pogledu unapređivanja mladih
šumarskih inžinjera u državnoj šumarskoj službi;
6. — Rasprava o novijim predlozima za sanaciju imovnih općina;
7. — Pitanje propagande šumarstva;
8. — Primanje novih članova;
9. — Predloži za nabavu novih stručnih knjiga za knjižnicu Udruežnja;
10. — Eventualija.
1. — Predsjednik Dr. Dragoljub Petrović otvara u 8 i XA sati sjednicu
puzdravljajući prisutne članove te izvještava, da su mu se najavila nekoja gg. činovnici
i namještenici imovnih općina, koji bi željeli prisustvovati raspravi po toč. 6 dnevnoga
reda o predlozima za sanaciju Krajiških imovnih općina, i predlaže, da se tome
u smislu čl. 18. Pravila J. Š. U. udovolji. (Usvaja se!).
Izvješćuje, da je prisustvovao Glavnoj skupštini Skopske podružnice J. Š. U.
(Prima se na znanje!).


2. — Tajnik ing. Premuži ć čita zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora održane
dne 13. XII. 1936. u Zagrebu. Usvaja se jednoglasno, a predsjednik određuje za
ovjeru zapisnika gg. odbornike: ing. Iliju Lončara i ing. Boru Nikolić. (Zapisnik je
odštampan u 4. broju »Šumarskog Lista« za april 1937.). Ujedno se kratko referira,
što se po kojem zaključku sjednice učinilo i izvršilo.
3. — Tajnik ing. Premužić izvještava o tekućem poslovanju udruženja:
a) — Na predstavku udruženja broj 715 od 29. IX. 1936. o uređenju deputatnih
beriva šumarskih činovnika i namještenika odgovorilo je Ministarstvo šuma i rudnika
otpisom od 31. I. 1937. broj 28.204—1936. slijedeće:


»Pod ovdašnjim brojem 15.724 od 30. VI. 1936. odgovoreno je tome udruženju:
da je za izdavanje deputatnih prinadležnosti u resoru šumarstva Min. šuma i rudnika
merodavna »Uredba o prinadležnostima u naturi šumarsko stručnog osoblja uprave
državnih šuma (Službene novine br. 236—.. od 12. X. 1932. god.) kao i rešenje opšte
sednice Državnog saveta br. 16102 od 23. V. 1933. (Službene novine br. 206/LX1I od


11. IX. 1933.), koje je obavezno za sve upravne vlasti, koje prtmenjuju odnosnu Uredbu.
Ovome treba pridodati i autentično tumačenje odnosne uredbe, propisano rešenjem
G- Ministra šuma i rudnika br. 23.299/36., koje se prilaže.
Uredba o prinadležnostima u naturi šumarsko stručnog osoblja uprave državnih
šuma propisana je u saglasnosti sa finansijskim odborom Narodnog Pretstavništva.
Današnje prilike ne dozvoljavaju da se pristupi reviziji ove Uredeb ma u kom pravcu.«


Spomenuto priloženo riješenje glasi:


»Rešenjem Gospodina Ministra šuma i rudnika br. 23.299 od 11. decembra 1936.
god. propisano je »autentično tumačenje« uredbe o prinadležnostima u naturi šumarsko
stručnog osoblja kod uprave državnih šuma« — a koje glasi:


»Prinadležnosti u naturi prema ovoj uredbi pripadaju i stručnom šumarskom
osoblju sa srednjoškolskom spremom i zvanjima šumar, šumarski poverenik, viši šumarski´poverenik
i tehnički inspektor, pošto su i oni stručno šumarsko osoblje, jer raspolažu
stručno šumarkim kvalifikacijama.«


Sa ovim rešenjem saglasila se Glavna kontrola odlukom broj 147.938 od 25.


XII. 1936.«
Prema tome je bezpredmetna za sada i predstavka Skopske podružnice J. Š. U.
br. 58 od 15. II. 1937. (J. Š. U. broj 179/37.), kojom predlaže, da se ponovice pokuša
dobiti deputate za činovničke pripravnike, računarsko osoblje, kod šumarskih nadleštava
i šumarsko osoblje kod političke uprave. (Uzima se na znanje!).


466