DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 133     <-- 133 -->        PDF

b) — Povodom predstavke J. Š. U. broj 1076—1936. proti namjeravanoj uporabi
jednog dijela činovničke šumarske stambene zgrade u Zagrebu za Poresku upravu
odgovorilo je Ministarstvo šuma i rudnika:


»Po dobijenom izvještaju Direkcije šuma odgovoreno je Ministarstvu itnansija
da se traženju ne može izaći u susret, jer isto nije u interesu drž. prihoda i štednje.«


c) — Bratsko Družestvo na blgarskite lesovodi uputilo je oduševljen dopis udruženju
povodom sklapanja ugovora o vječnom prijateljstvu između Jugslavije i Bugarske.
(Zaključuje se, da se jednako srdačno odgovori sa strane J. Š. U., u prepisu priloži
dostava Skopske podružnice J. Š. U. od 23. II. 1937. povodom zaključenog pakta
vječnog prijateljstva!).


d) — Skopska podružnica J. Š. U. zamolila je dozvolu za održavanje Qlavne


svoje skupštine sa 1. marta 1937. u Skoplju. Jer je uprava primila predstavku 23. II.
1937., nije se mogla ta Glavna skupština oglasiti pravovremeno u »Šumarskom Listu«,
kako to pravila podružnice traže, ali je podružnici odobreno održavanje skupštine i
bez ovoga oglašivanja, jer su svi članovi podružnice inače službeno pozvani u to
vrijeme u Skoplje, pa su mogli održati skupštinu podružnice bez većih materijalnih
izdataka. (Uzima se na znanje!).


e) — član upravnog odbora ing. Josi p Marči ć poslao je na zamolbu uprave
povoljne podatke o prilikama biv. benediktinskog samostana na otoku Mljetu i prilikama
i mogućnostima na otoku, a član udruženja ing. Nikola Mihaliček iz
Sarajeva obećava podrobnije podatke sa nacrtima, kad ovih dana pregleda predmet
i sravni sve sa dosadanjim osnovama i predlozima, koji se nalaze kod Direkcije šuma
Sarajevo. (Uzima se na znanje time, da se Ministarstvu šuma i rudnika najavi, da se
Jugoslov. šumarsko udruženje bavi ozbiljno mišlju da prema prethodnom sporazumu
sa Ministarstvom uredi tamo oporavilište za šumarske činovnike i njihove porodice!).


f) — Clan upravnog odbora ing. Antu n Šejbal , šum. savjetnik iz Banjaluke
zahvalio se dopisom od 24. II. 1937. na članstvu u upravnom odboru zbog svojih materijalnih
prilika. (Prima se na znanje time, da se u buduće na odborske sjednice umjesto
njega poziva sa liste zamjenika ing. Milan A n i ć, pristav šum. fakulteta iz Zagreba.


g) — Član udruženja sosp. ing. Mustaf a Kapi ć iz Tuzle moli, zauzimanje
udruženja na nadležnom mjestu povodom tužbe Qlavne Kontrole na njegovo unapre


đenje, što je oko pola godine bio u službi kod imovnih općina. (Zaključuje se, da se
podnese predstavka Ministarstvu šuma i rudnika! Konstatuje se, da se slučajevi nepiestano
opetuju: Olavna Kontrola se tuži, a Državni Savjet u smislu postojećih i
važećih propisa tužbe odbija.)


h) — Šumarska škola u Brvansku iz Rusije želi putem Svesaveznog društva za
zagranične kulturne veze za svoju ediciju »Ekzoty zapadnoj oblasti« dobiti u zamjenu
koju našu ediciju. (Usvaja se, a uprava neka odabere naše edicije!).


i) — Orszagos erdeszeti égysulet iz Budapesta moli nas manjkajuće brojeve


»šumarskog Lista« ili cijenu, uz koju bi to mogli nabaviti. I nama fale neki brojevi


madžarskog šumarskog lista. (Odobrava se zamjena!).


j) — Jedna knjižara želi prodati dva godišta »Šum. Lista« (1935. i 1936.) svome


naručitelju i moli ta godišta uz knjižarski popust. (Odluka: Mi prodajemo naše glasilo


po Din. 100.— godište, a knjižare neka daju svoju cijenu samostalno!).


k) — Udruženje studenata šumarstva iz Zagreba obraćalo se povodom priređi


vanja svoje zabave s molbom za potporu. (Zaključuje se kao i svake godine potpora


od Din. 250.— iz predviđenih sredstava udruženja!).


4. — Blagajnik Oskar Dre m il izvještava o blagajničkom poslovanju, uplati
članarine, uspjehu akcije za utjerivanje starijih dugova za članarinu. (Prima se na
znanje!).
467