DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 134     <-- 134 -->        PDF

5. — Ljubljanska podružnica J. Š. U. obratila se molbom na Udruženje, da se
Udruženje obrati predstavkom Ministarstvu šuma i rudnika u cilju unapređenja činovnika
šumarske struke naročito pripravnika, kojih ima mnogo da su već odavna odslužili
propisane godine pripravne službe, a redovito su udovoljili i svima ostalim zahtjevima
za unapređenje. Iz Službenih novina se vidi, da se unatoč navodne i česte objavljivane
potrebe restrinkcije budžetskih izvadaka promiču se u drugim strukama činovnika
i pripravnici i ostali stariji činovnici. Nepravedno je stoga, da u promaknuću šumarskih
stručnih činovnika, koji i po rangu svoje spreme i po važnosti i naporu službe
ne zaostaju za ostalim strukama, vlada zastoj, a poznato je da šumarska struka po
mogućnostima napredovanja u više činovničke grupe i onako mnogo lošije stoji od
ostalih struka.
(Nakon rasprave zaključuje se, da se u smislu traženja Ljubljanske podružnice
uputi sa strane Udruženja predstavka gosp. Ministru šuma i rudnika).


6. — Rasprava o novijim predlozima za sanaciju Imovnih općina ispunila je sve
ostalo vrijeme sjednice prije podne, a nastavljena je i poslije podne.
Predsjednik Dr. Petrović moli g. prof. D r a. B a 1 e n a, da ga zamijeni u
vođenju sjednice, dok svrši jedan neodgodivi posao. Dr. Baie n zauzima predsjedničko
mjesto


Tajnik ing. Premuži ć izvještava, da je već prošle odborske sjednice o stanju
imovnih općina i prilikama namještenika u eventualijama govorio odbornik ing. Ra do
š e v i ć, a po tom je oko 1. II. dobio telefonske obavijesti i pismena saopćenja
nekojih činovnika kod imovnih općina, da je kod Ministarstva šuma i rudnika izrađen
nacrt uredbe o sanaciji imovnih općina, koji bi mogao biti do kraja budžetske godine
1936./37. i ozakonjen, a on da naročito teško i nqpravedno pogađa činovništvo i osoblje
na službi kod imovnih općina. Tražilo se, da se sazove vanredna sjednica upravnog
odbora J. Š. U. time, da će Udruženju biti dostavljena pismena traženja članova upravnog
odbora u smislu Pravila J. Š. U. člana 18. alineja 6. Navodili se datumi za sjednicu:
7. II., 14. II. i 21. II. povodom istovremenog sastanka činovnika i namještenika
na službi kod imovnih općina. Jer pismeni zahtjevi za saziv vanredne sjednice upravnog
odbora ipak nikada nisu stigli, a uprava udruženja nije od nikoga, pa ni od Ministarstva
šuma i rudnika međutim dobila autentičnog teksta nacrta Uredbe niti ikakvog
pismenog saopćenja, nije tajnik držao, da bi bilo uputno sazivati vanrednu sjednicu,
dok se nema u rukama barem nekakova realna podloga za raspravu na sjednici.


Ing. Miklau : Zašto nije tajništvo odmah zatražilo autentičan tekst nacrta
uredbe od Ministarstva šuma i rudnika?


Tajnik ing. Premužić : Spomenuti rokovi za saziv vanredne sjednice bili su
tako blizu danima, kad se o tom telefonski, usmeno ili pismeno raspravljalo, da ne bi
ni svi odbornici bili pravovremeno o sazivu obaviješteni, a do roka ne bi mogao stići
ni odgovor od Ministarstva, naročito jer se tražilo, da se vanredna sjednica održi u
Zagrebu, premda se ipak sastanak činovnika i osoblja imovnih općina protivno telefonskom
razgovoru održao u Vinkovcima, mjesto u Zagrebu. Čim je tajništvo ipak
nekako došlo do teksta nacrta Uredbe s obrazloženjem, koji je navodno odaslan privredno
finansijskom komitetu ministara, tada se sazvala redovita sjednica upravnog
odbora, gdje je evo na dnevni red pored ostaloga stavljeno i to pitanje. Uprava je
zamolila odbornika gg. Ing. Radoševića i ing. S m i 1 a j a, da za ovu sjednicu
spreme referate o pitanju imovnih općina, a o spomenutom nacrtu uredbe o sanaciji
imovnih općina napose. Najvećim dijelom odbornika dostavljen je u prepisu nacrt
Uredbe i predstavka činovništva Ministarstvu šuma i rudnika nakon njihova sastanka
u Vinkovcima, pa na osnovu svega toga, može biti na ovoj sjednici temeljitija rasprava,
nego bi bila, da se užurbano i nikako spremljeno sazvala vanredna sjednica.


468