DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 136     <-- 136 -->        PDF

imovnih općina uz puno respektovanje do sada stečenih zakonskih prava, postupat će
se snjima po tom novom zakonu. Ako državna uprava u pogledu činovništva i osoblja
nije izvršila sve obaveze, koje je prema zakonskim ustanovama preuzela, a samo jedan
dio obaveza i posla izvršila, mora snositi i konsekvence. Ovakovim rješavanjem činovničkog
pitanja nastaje administrativni spor, pa neka se. u ime društva zamoli o tom
za podkrepu mišljenje od uvaženih stručnjaka iz upravnog prava. Napokon predlaže,
da se nacrti predstavke i g. Smilaja i g. Radoševića uz sudjelovanje tajnika
udruženja spoje u jedno i tako dostave što hitnije gosp. Ministru šuma i rudnika neposredno
po g. predsjedniku udruženja, koji je u Beogradu. (Usvaja se!)


I n g. Miklau : U raspravama, a i u nacrtima teksta predstavke spominjalo se
kao namjera ili kao mogućnost banovine, da 5%-nim nametom na prodajnu cijenu
drveta iz šuma sviju kategorija vlasnika pribere svoj dio pomoći nekojim posve pasivnim
imovnim općinama. To je u principu pogrešno. Ako se priznaje, a priznaje se i u
obrazloženju nacrta uredbe o sanaciji imovnih općina, da i država ima svoj dio krivice
za sadanje stanje imovnih općina, onda i pomoć ima da ide na račun i teret čitave
države, sviju državljana, a ne da pomoć imovnim općinama bude kazna samo nekojim
državljanima, koji su slučajno posjednici šuma. (Odobravanje!).


Dr. Baien : Pa i ustav valjda brani takve stvari!


Ing. Premužić : Još kao student, a kasnije prošao sam mnogim šumama najsiromašnijih
imovnih općina. Briga i uspjesi, koji su se poručivali sređivanjem sječe
starih šuma i podizanjem novih ne zaostaje za uspjesima najnaprednijih naših šumskih
gospodarstava. (Primjerice Slunjska i I. banska imovna općina.) Loše je u tom pogledu
bilo kod otočke imovne općine. Današnjem lošem stanju imovnih općina nije dakle
glavni razlog neko loše šumsko gospodarenje, ono je negdje bilo upravo uzorno.
Prema svemu, kako se historijski razvijalo i prema ispravno shvaćenoj genezi imovnih
općina, njihovo je pitanje jedan dio pitanja opće državne šumske politike. Veza i
obaveza države to je uža, što iz nekadanje skupnosti (narodnih) šuma postaju incijativom
države i snagom državnih zakona dva odjelita šumovlasnika — država i pravoužitnici
imovnih općina.


(Poslije sjednice odnosno slijedeći dan 8. III. prije podne izvršili su konačnu
redakciju predstavke gg. ing. Radošević , ing. Smila j i tajnik udruženja i predali
je g. predsjedniku Dru. Petrović u na uručenje g. Ministru šuma i rudnika Ing.
Ojuri Jankoviću. Predstavka glasi:


»Gospodine Ministre!


Jugoslovensko šumarsko udruženje primilo je od svojih članova na službi kod
imovnih općina tefest Uredbe, koju ovdje prilaže — kojom bi se u smislu čl. 98. tač. 2.
Fin. Zak., a u vezi člana 81. istog F. Z. imalo urediti stanje i. o. Glavna uprava Jugoslovenskog
šumarskog udruženja nije imala dovoljno vremena, da se detaljnije upusti
u razmatranje pojedinih članova uredbe, a i nezna, da li je primljeni tekst autentičan
ili nije, no ipak je stekla uvjerenje da se provedbom odredaba dostavljenog
projekta ne bi riješilo pitanje imovnih općina, a da bi
se naročito očito kršila prava državnih činovnika i službenika,
koji su zaposleni kod imovnih općina. U vezi toga Glavna uprava Jugoslovenskog
šumarskog udruženja donijela je ovaj zaključak:


1.) — Da bi se pitanje imovnih općina riješilo sa svim mogućim obzirima, po
saslušanju svih zainteresovanih činilaca, umoljavate se, Gospodine Ministre, da u Finansijski
zakon za god. 1937/1938 unesete jednu odredbu, kakova je bila u Finansijskom
zakonu za 1936/1937. godinu.


2.) — Da bi se pitanje službenika pravilno riješilo, Glavna uprava Jugoslovenskog
šumarskog udruženja stoij čvrsto na gledištu, da su svi činovnici i služebnici, koji su
danas kod imovnih općina, ´državni službenici u smislu pozitivnih zakonskih odredaba.


470