DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 141     <-- 141 -->        PDF

godine. Ako koji dnevničar bude imenovan za služitelja ili zvaničnika iza 15 godina
dnevničarske službe, onda će on već prije navršenih 15 godina efektivne ukazne
službe postati fizički nesposoban za službu, jer rad u terenu od 30 godina bez obzira
na položaj ostavlja osjetljive tragove na fizičkoj uporabivosti. Ne treba dakle da ga
poslodavac otpusti, jer je tim člankom projekta Uredbe služba tako udešena, da se
takovom službeniku uz prosječnu starost i fizičku uporabivost onemogući penzija.


Velika bi nepravda bila nanesena osoblju imovnih općina povišenjem roka za
sticanje penzije od 10 na 15 godina i nepriznavanjem za penziju pogodovnih godina,
a koje pogodovne godine priznaje zakon o činovnicima od 31. III. 1931. Država kao
jedna od najstalni!ih ustanova traži 10 godina službe za sticanje penzije, a imovne
općine — čiji se predstavnici regrutiraju iz seljačkih krugova i koji ne moraju odmah
prosuditi zamašitost preuranjenih i neumjesnih mjera — dobivaju mogućnost, da za
sticanje penzije traže 15 godina efektivne službe, t. j. , pruža im se mogućnost, da kroz
15 godina odlučuju po volji o sudbini njihovih službenika. Osim toga zastupstvo imovne
općine nesumnjivo je odraz općih političkih prilika, koje se u roku od 15 godina mogu
po nekoliko puta temeljito izmijeniti. Radi toga bi mnogo puta i najispravnijeg činovnika
mogla zadesiti nepoželjna i neugodna sudbina.


Obzirom na prednja obrazloženja čl. 7, 8, 9, 21, 22 — za slučaj da država K.


I. O. vrati autonomiju uprave — J. Š. U. moli Vas, gosp. Ministre, radi budućeg osoblja
autonomne uprave K. I. O., da službeni odnošaj toga osoblja prema poslodavcu uredite
na jednoj savremenoj i socijalnoj bazi.
.1. Š. U. na koncu ovih obrazloženja mora ponovno istaći svoje čvrsto uvjerenje,
da K. I. O. ne će pomoći ni autonomna ni podržavljena uprava, već jedino primjereno
pbćena i poštena uprava. Kako pak K. I. O. ne bi svoju autonomnu upravu mogle
platiti ni uz najbolji savremeni i socijalni statut iz prostog razloga, što novaca neće
imati, a da ta uprava bude primjerno plaćena, da ona pravilno funkcioniše i da K. I. O.
bude pomoženo, ne preostaje drugo, nego da se usvoji zahtjev t. j. , da država upravu K. I. O. zadrži u svojim rukama i prenese ju na teret
svoga budžeta uz izvjestan regres za te troškove sa strane K. I. O.


Ad 2.) — Da se uzmogne udovoljiti zahtjevu pod tom točkom, treba omogućiti


K. I. O. život tako, da ne budu morale činiti prethvate na buduće redovite prihode i
da ne budu morale trošiti svoj osnovni drvni kapital. Današnje stanje u tom pogledu
je kod svih K. I. O. najdesperatnije, što može biti. Da se to stanje, t. j., silno trošenje
osnovnog drvnog kapitala popravi, imali bi se provesti svi postavljeni zahtjevi.
Da se pak pravoužitnici pritegnu na racionalno iskorišćavanje svojih primanja
u naravi, potrebno je, da oni za sva ta primanja plaćaju izvjestan novčani doprinos,
da na taj način ujedno novčano pomognu svoju imovnu općinu.


Ad 3.) — Državni porez u 1922. god. iznosio je din. 1,975.889, a u godini 1935.
Din. 8,521.386, dakle više za Din. 6,545.497 ili za 331%.
Prije analize ovoga očajnog opterećenja šuma K. I. O. mora se istaći — kako
je naprijed već rečeno — da su posjedi K. I. O. od 1922. do 1935. godine povećani za


59.736 k. j . ili za 9%. Povišenje pak državnog poreza iznosi 331%. Dakle samo jedan
vrlo mali dio povećanja na državnom porezu odnosi se na povećanje posjeda.
Do god. 1929., t. j . do novoga zakona o neposrednim porezima šuma je plaćala
manje zemljarine od oranice, jer su se zemljarine kao i razni drugi porezi u vezi sa
zemljarinom odmjerivali sa istim postotkom kako za šume tako i za oranice. Samo
invalidski porez te vojno-komorski prirez plaćali su se u progresiji prema ukupnoj
svoti neposrednog poreza i prireza, ali i ta je progresija bila minimalna. Obzirom na
tu minimalnu progresiju može se ipak kazati, da do 1929. god. t. j. , do stupanja na
snagu novog zakona o neposrednim porezima nije bilo progresivnog oporezovanja
prema veličini posjeda, koje je pregresivno oporezovanje strahovito pogodilo K. I. O.


475