DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 146     <-- 146 -->        PDF

(Stavlja se u dužnost tajniku udruženja, da do iduće sjednice upravnog odbora
izradi program za dalji propagandistički rad udruženja!)


8. — Primaju se za nove redovite članove J. Š. U.: 1.) Ing. Radović Ratim
i r, honorarni službenik u Ključu; 2.) Ing. Gincul j Sergije , sreski šumarski referent
u Ćupriji; 3.) Ing. Stjepan Horvat u Zagrebu; 4.) Ing. Dinko Cerja k,
šumarski savjetnik u Novom Mjestu; 5.) Ing. Vladimi r Š tetić , šef šum. uprave
u Banovoj Jarugi i ..) Ing. Franc Lazarini, čin. pripravnik u Kostanjevici.
Primaju se za članove pomagače: 1.) Mirosla v Sukalić , apsolvent šumarstva
u Sušaku; 2.) Franj o P e r š e, stud. šumarstva u Zagrebu.


Uvažena je ostavka na članstvu: gg. Srećkoviću Ljubomiru, višem pristavu
iz Beograda; Baković Iliji, penz. podšumaru, Banjaluka; Stipčić Filipu,
Savjetniku direkcije šuma u. p., Križevci; Kre č Milivoju , šum. savjetniku u. p.,
Zagreb; Schreiber Leopold u, drž. nadšumaru, Bihać; Dražić Juri, šum.
savjetniku u. p., Zagreb; Ing. Juva n Ivanu , šum. pristavu, Ljubljana; Popovi ć
Pa vi u, podšumaru, Qor. Milanovac; Busbach Alfred u, Ljubljana; S tan i vukov
i ć Šimi, penzioneru, Sarajevo; Kala n Fran c u, okružnom gozdaru, St. Loka;
Vokić Milanu, tehnič. inspektoru, Tuzla; Božić Sergiju, šumaru, Banjaluka;
Havliček Josipu, gozdaru, Krvava Peć.


9. — Zaključuje se, da se u okviru budžetom udruženja predviđenih sredstava
nabave naša domaća geološka djela (Cvijić, Zujović, Tucan), a onda nekoja
važnija novija djela francuske i njemačke šumarske literature, koja se traže iz biblioteke
udruženja, ali ih ona nema. (Usvaja se i ujedno umoljavaju članovi
udruženja, da svoje želje u pogledu nabavke novih knjiga za
biblioteku javljaju upravi udruženja!)
10. — Eventualija:
a) — Na molbu člana udruženja ing. M. Markić a zaključuje se nabaviti 100
komada po Din. 10´— njegove knjige »O krajiškim imovnim općinama« u svrhu pomaganja
raspačavanja interesentima putem direktne prodaje i oglašivanja u »Šumarskom
Listu«.


b) — Na predlog ing. Vančetović a zaključuje se uputiti predstavka g. Ministru
šuma i rudnika, da se podijele deputatne prinadležnosti i činovničkim pripravnicima
šumarskim inžinjerima kod drž. šumske uprave.


c) — Ing. M i k 1 a u upozorava, da bi bilo potrebno, da Podružnice J. Š. U. nastoje,
kako bi u poljoprivredne komore bili birani prijatelji šuma i šumarstva, jer je
šumarstvo po donesenom zakonu o tim komorama mnogo lošije zastupljeno, nego se
to predviđalo nacrtom zakona, o kome se svojedno u udruženju raspravljalo. (Umoljen
je g. ing. Miklau , da za iduću sjednicu odbora spremi nacrt predstavke za gosp.
Ministra šuma i rudnika o poduzimanju koraka za osnivanje samostalnih posebnih šumarskih
komora!)


d) — Odobrava se po samom podpretsjedniku Dru. P e t r a č i ć u poradi hitnosti
određeno tiskanje 500 kom. separata članka ing. Knežević : »Hercegovačke koze«
na teret udruženja u svrhu dijeljenja u propagandne svrhe.


e) — Zauzeti će se na nadležnom mjestu u ime Udruženja povodom molbe trojice
šum. inžinjera otpuštenih iz posla uslijed ukidanja odsjeka za uređivanje šuma kod
>Sipada«, da se valjani šum. inžinjeri zadržavaju u drugom kojem odsjeku toga šumskog
preduzeća, jer će tako najlakše biti spremljen podmladak i za buduće vođenje
poslova kod »Šipada« i kod izrade državnih šuma u vlastitoj režiji.


f) — Čestita se našem stručnom drugu šumaru i poznatom književniku i dramatičaru
g. Petru Petroviću Peciji 35 godišnjica književnoga rada, koja je proslavljena


480