DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 147     <-- 147 -->        PDF

dne 18. januara 1937. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu premijerom njegove
sl;ke sa sela »U starom gnijezdu«!


Zaključeno i potpisano.
Tajnik: Pretsjednik:
lug. Ante Premužić, v. r. Dr. Dragoljub Petrović, v. r.
Ovjerovljuju gg.:


Ing. Ilija Lončar, v. r.
Ing. Ivan Smilaj, v. r.


ZAPISNIK


i.
ledovite sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja održane
dne 13. VI. 1937. u Zagrebu u prostorijama udruženja
Prisutni: Predsjednik: Dr. inž. Dragoljub Petrović, podpretsjednici:
Dr. inž. Andrija Petračić i inž. Milan Lenarčić, tajnik: inž. Ante
Premužić, blagajnik: Oskar Dremil te odbornici gg. inženjeri: Ilija Lončar,
Ivan Juvančić, Ivan Smilaj, Franc Ravni k, Salih Gjikić, Bora
Nikolić, Nikola Milju š, Milan Anić, Josip Marčić i Otmar Miklau.


Odsustvo su pismeno ili porukom ispričali: ing. Bogdan Babić, ing. Stjepan
Mikša, Dr. ing. Josip Balen i ing. 2IV oj i n Vančetović.
Dnevni red:


1. — Pozdrav pretsjednika.
2. — čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle sjednice U. O.
3. — Izvještaj tajnika o tekućem poslovanju društva.
´-´JIV ;i
4. — Izvještaj blagajnika
o blagajničkom poslovanju. .
5. — Nacrt »Uredbe o prinadležnostima u naturi službenika Ministarstva šuma i
rudnika po grani šumarstva« po predlogu Podružnice Jugoslov. šumarskog udruženja
u Beogradu.
6. — Poticaj za povećanje prinadležnosti državnih službenika po predlogu Podružnice
J. Š. U. Beograd, Ljubljana, Sarajevo i Banjaluka.
7. — Pitanje stručne uprave u nedržavnim šumama po § 131. Zakona o šumama
u vezi sa nezaposlenjem svršenih šumarskih inženjera.
8. — Pitanje zakona o otkupu servituta u Bosni i Hercegovini.
9. — Pitanje iskorišćavanja državnih suvata i planinskih pašnjaka u smislu nove
Uiedbe o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika i novog Zakona o državnom računovodstvu.
10. — Reforma
dosadanjeg sistema oporezovanja šuma i šumskog zemljišta.
11. — Pitanje propagande
šumarstva. : :J
12. — Predlog podružnice J. Š. U. Beograd, da se osnuje pri Ministarstvu šuma
i rudnika propagandni odbor za upotrebu drvnog plina.
13. — Predlog Kr. banske uprave Vardarske banovine za davanje priznanja
licima i ustanovama, koji su se istakli u radu oko pošumljavanja na području Vardarske
banovine.
14. — Odašiljanje delegata sa strane J. Š. U. na godišnje skupštine bratskih
slavenskih šumarskih društava.
15. — Pripreme
za 61. godišnju glavnu skupštinu J. Š. U. u Novom Sadu.
16. — Primanje
novih članova udruženja.
17.
— Eventualija.
Tečaj sjednice:
1. — Pretsjednik Dr. ing. Dragoljub Petrović otvara sjednicu u 8 sati
pozdravljajući prisutne članove Upravnog odbora. Poradi obilnoga dnevnoga reda umoljava
članove odbora, da se raspravlja stvarno i po mogućnosti kratko, da se sjednica
tokom dana svakako svrši.
481
10