DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 148     <-- 148 -->        PDF

2. — Tajnik ing. Ant e Premuži ć čita zapisnik prošle (3. redovne) sjednice
Upravnog odbora. Kod čitanja zapisnika o raspravi Uredbe o sanaciji Imovnih općina
prekida čitanje Dr. Petrači ć i predlaže, da se s obzirom na obilan ostali dnevni
red sjednice i poradi toga, što je zapisnik 3. sjednice baš poradi rasprave o Uredbi o
sanaciji imovnih općina i teksta predstavke, što ju je Upravni odbor u ime Udruženja
sa sjednice uputio g. Ministru šuma i rudnika, vrlo opsežan, da se odaberu dva člana
odbora, koji su na toj sjednici bili, a svakako jedan da bude i od onih, koji su radili
i na konačnoj stilizaciji same predstavke, da zapisnik do kraja pročitaju i odboru
izvijeste, da li je sastavljen ispravno prema tečaju sjednice. Prema izvještaju te dvojice,
neka se zapisnik prošle sjednice prihvati i odobri, odnosno neka se zamjerke
rasprave, nadopune ili preinake provedu, a ista dvojica neka po tom sa strane Upravnog
odbora zapisnik u konačnoj redakciij ovjere.
Predsjednik pita, prima li se predlog Dra. Petračića.
Odbor usvaja predlog, pa se za dalje čitanje zapisnika određuju gg. ing. Lončar
i ing. Smilaj, (koji su u popodnevnom nastavku sjednice izvijestili odboru, da je zapisnik
ispravan, te su ga po odredbi Upravnog odbora ovjerili).


3. — Tajnik ing. Ant e Premuži ć izvještava o tekućem poslovanju udruženja
u međuvremenu od 3. sjednice:
a.) Nemila smrt otela nam je iz naših redova veći broj stručnih drugova i dugogodišnjih
članova udruženja, a medu njima i jednoga utemeljača. Umrli su: Ruka vin
a Rude , šumarski nadsavjetnik u. p.; Ing. Bali ć Ivan , direktor šuma otočke
imovne općine u Otočcu; Ištaković Blaž, nadšumarnik u. p. u Vinkovcima; Vas
i 1 j e v i ć V a s o, industrijalac u Sarajevu (član utemeljač) ; Ing. Milan Vučković,
viši šum. savjetnik u Vinkovcima; Ing. Steva n Ivanov i ć, šef Šum. uprave u Peći.


Slava našim pokojnim drugovima i lahka im zemlja!


čitavi upravni odbor ustavši sa svojih mjesta kliče: »Slava im!«


Predsjednik Dr. Dragolju b Petrovi ć poziva odbornike da minutom šutnje


odaju počast preminulim drugovima.


Po odanoj počasti saopćava tajnik, da je uprava udruženja redovno obaviještavana
o smrti članova žalobnim objavama njihovih porodica ili drugova šumarskih
činovnika onih nadleštava, gdje su pokojnici služili. Uprava udruženja uputila je porodicama
umrlih pismene izraze saučešća. Nekojih od pokojnika sjetili su se njihovi
bliži prijatelji ili štovatelji nekrolozima, koji su odštampani u Šumarskom Listu, no
u jednom slučaju je Uprava za smrt člana saznala tek po tome, što se Šumarski List
vratio sa naznakom »umro je«. Bilo bi potrebno, da Podružnice jave glavnoj upravi
udruženja odmah smrt svojih članova, odnosno smrt svakog šumarskog stručnjaka na
području podružnice, da se uz odavanje dužnog pieteta sa strane udruženja sprovede
i prestanak članstva. (Zaključuje se, da se u tom smislu piše podružnicama!)


b.) Prema zaključku Upravnog odbora na prošloj sjednici (toč. 10.) razaslana
je brošura na trošak udruženja (separat članka iz Šumarskog Lista broj 3. 1937. godine)
Knežević: »Hercegovačke koze« po 50, 80 ili po 100 komada banskim upravama sa
kraškim područjima: Skoplje, Cetinje, Split, Banjaluka, Sarajevo i Zagreb, da ih u
svrhu propagande šumarstva putem područnih srezova razdijele, gdje najviše treba.
Brošura je primljena dobro, jer je više srezova zetske i primorske banovine posebice
zitražilo još tih brošura. Razaslano je i zadnjih 15 komada, što su bili baš za ovakove
slučajeve pridržani. Autoru je poslano 20 komada separata, da ih on sam po svom
nahođenju razdijeli.


c.) Prema zaključku na prošloj sjednici (tač. 9.) nabavljene su slijedeće stručne
knjige za knjižnicu udruženja:
1.) Jovan Cvijić: Qeomorfologija I. i II. dio. (Dobila je redni broj kataloga 1624).


482