DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 149     <-- 149 -->        PDF

2.) Rubner: Die pflanzengeographisch-eokologischen Grundlagen des Waldbaus —


(Broj 1627).


3.) Tschermak: Die natürliche Verbreitung der Lärche in den Ostalpen — (Broj


1629).


4.) Qatin: Les arbres, arbustes et abrisseaux forestiers. — (Broj 1630).


5.) A. Camus: Les arbres, arbustes et abrisseaux d´ornement. — (Broj 1631).


6.) A. Camus: Les châtaigniers. (Monografija rodova Castanea i Castanopsis. —


(Broj 1632).


d.) Na poklon, u zamjenu za naše glasilo ili na ocjenu i oglasivanje dobili smo
ove knjige:


1.) Annuaire international de statistique forestiere. — (Broj 1620).


2.) Izvjestje drž. nižje gozd. sole v Mariboru 1935/36. — (Br. 1623).


3.) Turković Milan: Krajiška investiciona zaklada. — (Br. 1626).


4.) Isljedovanija po ljesovodstvu (Lenjingrad). — (Broj 1628).


5.) Ministarstvo Š. i R.: Statistika izvoza i uvoza šumskih proizvoda Jugoslavije.


(Broj 1633).


6.) Fenaroli L.: II larice nelle Alpi orientali italiane. — (Broj 1634).


7.) Escherich: Die Erforschung der Waldverderber. — (Broj 1635).


e.) Ministarstvo šuma i rudnika aktom svojim broj 848/37. primilo je sa zahvalom
k znanju predloge udruženja odaslane pod brojem 55/37. o izradi i sređivanju šumske
statistike te je iste uzelo u razmatranje. Ministarstvo izvještava, da su preduzete sve
mjere, da se šumarska statistika što prije sredi i publikuje.


f.) Na zauzimanje udruženja (broj 153/37.) putem Ministarstva šuma i rudnika
zi´držalo je Šumsko industrijsko preduzeće Dobrljin-Drvar tri šumarska inženjera dalje
na radu druge vrste, kad su se svršili radovi, za koje su bili uzeti, te su imali biti
otpušteni.


g.) Izvršena je nabavka 100 kom. brošure Markić: »O krajiškim imovnim općinama
« u svrhu raspačavanja. Autor se Udruženju pismeno zahvalio na potpori, koja
mu je na taj način pružena pri izdavanju te važne knjige.


h.) Na poziv Srpskog poljoprivrednog društva u Beogradu prisustvovao je u ime
udruženja pretsjednik Dr. Dragolju b Petrovi ć dne 28. III. 1937. godišnjem zboru
toga društva.


i.) Beogradska podružnica J. Š. U. javila je svojim aktom od 5. V. 1937. broj 36,
ds dne 9. V. 1937. obdržava svoju redovnu godišnju skupštinu i dostavila dnevni red
skupštine.


j.) Bratska bugarska šumarska društva »Družestvo na lesovodite akademici v
Blgarija« i »Družestvo na blgarskite lesovodi« pozvali su naše udruženje, da na njihove
godišnje glavne skupštine, koje su se i jedna i druga održale u Sofiji dne 30. i 31. maja
tu 1. i 2. juna 1937., izašalje svoje delegate. Kako ranije nisu bili određeni delegati,
jer se nije računalo na to, da će skupštine uslijediti razmjerno tako rano, to je predsjedništvo
zamolilo g. ing. Orestij a Krstića , savjetnika ministarstva šuma i rudnika
u Beogradu, da kao delegat zastupa naše udruženje na obje ove skupštine. Q. ing.
Krstić odazvao se pozivu, te je po prethodnom dogovoru sa predsjedništvima obaju
društava prisustvovao u kratkim vremenim razmacima svečanom otvorenju i jedne i
druge skupštine. Q. Krsti ć podnesao je iscrpiv izvještaj o radu jedne i druge skupštine
i o stručnom i društvenom duhu, koji među bugarskim šumarima vlada. Već u
pozdravnim riječima, što ih je pri otvorenju skupštine g. Krsti ć upravio u ime Jugoslovenskog
šumarskog udruženja na bugarske šumare, naglasio je on našu spremnost,
a i opću potrebu saradnje jugoslovenskih i bugarskih šumara, kad su zadaci isti, prilike
slične i skoro jednake, a želja je jednoga i drugog naroda, da si međusobno pomognu.
U svojim odgovorima izrazili su gg. predsjednici bugarskih šumarskih društava radost,


483