DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 150     <-- 150 -->        PDF

štt ih je ovaj puta posjetio naš delegat, uvjereni, da će poslije sklapanja pakta vječnoga
piijateljstva među našim državama biti među nama šumarima trajna korisna stručna i
bratska saradnja. U kasnijim razgovorima tokom skupštine i prigodom ekskurzija
stavljali su bugarski šumari predloge, te nam šalju neposredno poruku, da kao prvi
korak saradnje bude uspostava dopisn e službe . Konkretno predloženo je s bugarske
strane, da se od strane J. S. U. izaberu jedan ili dvojica kolega, koji će biti stalni
dopisnici za časopise »Lesovodska misi« i »Gorski pregled« o svima aktuelnim pitanjima
našega šumarstva. Isto tako odredit će bugarska društva sa svoje strane dopisnike,
koji će obavještavati o radovima bugarskog šumarstva u našoj stručnoj literaturi.


Pretresano je i pitanje o zbližavanju između Udruženja šumarskih zvaničnika


kraljevine Jugoslavije i Udruženja bugarskih gorskih stražara.


Poslije skupštine posjetio je g. Krsti ć g. načelnika Odelenja za šumarstvo pri


ministarstvu gosp. Zagorova , a primio ga je i g. ministar poljoprivrede i državnih


imanja Bank i Ba n kov, koji su po njemu uputili pozdrave svima jugoslovenskim


šumarima i »na sičkite zemledelski stopani«.


G. Krsti ć se pridružio ekskurziji u poznatu njihovu šumu Čam Koriju, a posjetio
je i praktičku lugarsku školu. U selu Donji Lozen pregledano je jedno veće
skorašnje klizanje terena. U svemu je ostao na putu 6 dana, a bio je i dočekan, susretan
i ispraćen vanredno srdačno i svečano.
Predsjednik Dr. Dragoljub Petrović umoljava, da se naknadno primi
k znanju ovo izaslanje gosp. ing. Orestij a Krstić a u Sofiju, kao i učinjeni trošak
s time u vezi u iznosu od Din. 1.200.—. (Odobrava se!)


k.) Ministarstvo unutrašnjih djela obavijestilo je udruženje, da je, potrebna
posebna dozvola za odašiljanje Šumarskog Lista u Rusiju. (Zaključuje se, da se dozvola
zatraži, a ujedno da se zatraži dozvola za primanje stručnih šumarskih časopisa i
publikacija iz Rusije!)


4. — Blagajnik Oska r Dremi l čita izvještaj o blagajničkom poslovanju i
zaključnim računima za prošlu godinu 1936.
Tom prigodom se zaključuje, da se ustanovi, da li je muzej J. Š. U. osiguran,
kolika mu je vrijednost, te da se pribavi mišljenje upravnika muzeja g. prof. Dr.
Ug r en o vica . Imade se ujedno ustanoviti, da li je zgrada Šumarski Dom na dosta
visoku svotu osigurana.


Na predlog gosp. ing. Lenarčić a zaključuje se, da se pozovu studenti, da
sakupljaju oglase uz nagradu.


Na predlog Dr. Dragolj. Petrovića zaključuje se, da se kod Prve hrvatske
štedionice uznastoji podizati novac ili barem kamati sa starih knjižica, pa ih uložiti
na novi račun.


Na predlog g. Dr. Dragoljuba Petrovića zaključuje se, da se uvrsti
poziv u svaki Šumarski List za upis u Posmrtnu pomoć.


Zaključuje se, da se umrlim članovima, koji duguju članarinu za dvije godine,
briše dug.


Tvrtkama, kojih više nema, a vode se kao dužnici za Šumarski List ili oglase,,
brišu se svote, koje duguju.


Čita se izvještaj revizionalnog odbora od 26. V. 1937., kao i zaključni računi
za god. 1936. t. j . bilanca, stanje imovine i zaklada, te razmjera primitaka i izdataka
u god. 1936., koji će se naknadno tiskati u izvještaju za godišnju glavnu skupštinu.
(Plima se!)


5. — Beogradska podružnica J. Š. U. dostavila je aktom svojim od 20. IV.
1937. broj 33 nov nacrt »Uredbe o prinadležnostima u naturi službenika Ministarstva
šuma i rudnika po grani šumarstva« s obrazloženjem i molbom, da upravni odbor
484