DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 151     <-- 151 -->        PDF

uzme u pretres nacrt Uredbe, te da se na nadležnom mjestu zauzme za izmjenu postojeće
Uredbe u smislu predloga podružnice.


Nakon opsežne diskusije uopće i u pojedinostima, u kojoj učestvuju gg.: Dr.
Petračić, Nikoli ć, Smilaj, Lenarčić, Marci ć, Miljuš i Ravnik
nadopunjuje se nacrt i zaključuje, da se zamoli g. Ministra šuma i rudnika obrazloženom
predstavkom, da dokine kao manjkavu i dijelom nepravednu staru Uredbu, a
svojim zauzimanjem da uznastoji osigurati stupanje na snagu novoj uredbi, koja bi
imala da glasi:


UREDBA


o
prinadležnostima u naturi službenika Ministarstva šuma i
rudnika po grani šumarstva.
Ogrijevna drva.
Cl. 1.


1. — Svi službenici Ministarstva šuma i rudnika namješteni kod nadleštava i
ustanova za upravu državnih šuma i šumarski nadzor dobivaju besplatno ogrijevno
drvo i to godišnje:
a) činovnici 30 prostornih metara,
b) činovnički pripravnici i zvaničnici (lugari i nadlugari) 15 prostornih metara,
c) čuvar šuma (služitelji) 8 prostornih metara.


2. — Neženjeni službenici dobivaju polovicu količine određene u prethodnom
stavu.
3. — Drva će se izdavati umetrena u tri jednake rate če-tveromjesečno unapred
frr-nko korisniku najbliže stovarište ili franko željeznička odnosno parobrodarska stanica
u mjestu službovanja dotičnog službenika.
4. — Ako bi izdavanje ogrijevnih drva bilo nemoguće ili bi stajalo državu više,
nego što iznosi njihova tržna cijena, Ministar šuma i rudnika će odrediti naknadu u
novcu prema stvarnim tržnim cijenama ogrijevnih drva u dotičnom mjestu.
5. — Ogrijevna drva izrađuju se putem režijskih manipulacija i njihova izrada
u naravi ili naknada u novcu osigurava se u režijskom proračunu sastavljenom u
smislu Pravilnika za režijsko poslovanje u državnim šumama.
6. — Tamo, gdje nema režijskog poslovanja, izdaje se ogrijevno drvo u šumi
na panju u dvostrukoj količini.
Deputatno zemljište.
Cl. 2.
Stručno šumarsko osoblje dobiva deputat u zemljištu (livada ili oranica) i to:
a) činovnici 2 hektara,
b) činovnički pripravnici i zvaničnici (lugari i nadlugari) 1 hektar,
c) čuvari šuma (služtelji) 1 hektar.


2. — Deputatno zemljište izdaje se spomenutim službenicima za slobodno iskorišćavanje
za cijelu ekonomsku godinu (od 1. oktobra jedne do 30. septembra iduće godine),
i ´to samo na području njihove šumske uprave, a za činovnike Ministarstva
šuma i rudnika, šumarskih odsjeka kr. Banskih uprava te za sreske šumarske referente,
gdje odredi Ministar šuma i rudnika, odnosno za činovnike direkcija šuma, gdje
odredi direktor.
Cl. 3.
Ova Uredba stupa na snagu danom obnarodovanja u Službenim novinama,
kada ujedno prestaje važiti Uredba o prinadležnostima u naturi šumarskog stručnog
osoblja kod uprave državnih šuma od septembra 1932. godine broj 19.913.«


485