DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 152     <-- 152 -->        PDF

6. — Beogradska, Sarajevska, Banjalučka i Ljubljanska podružnica obratile su
se na Glavnu uprvu udruženja, da se na nadležnim mjestima kao staleška šumarska
organizacija zauzme, da se državnim službenicima i penzionerima povise mjesečne
prinadležnosti s obzirom na činjenicu, da su plate već nekoliko puta snižavane, dok
su padale cijene životnih potrepština, ali sada već dugo vremena te cijene neprestano
i naglo rastu, a prinadležnosti´ostaju iste.
Nakon svestrane diskusije zaključuje se, da se Predsjedništvu ministarskog sa


vjeta, gospodinu Ministru šuma j rudnika i gospodinu Ministru finansija uputi detaljno


razrađena i dokumentovana predstavka sa zamolbom, da se s obzirom na činjenično


stanje, ogromno i sve to veće opterećenje činovništva poslom, a ogroman državni


interes da imade sposobno, zadovoljno i radu prilježno činovništvo, svom snagom po


radi, da se prinadležnosti sviju državnih službenika i penzionera srazmjerno tendenci


pcgoršavanja životnih prilika što prije povise.


Pored toga se zaključuje, da se dade poticaj svima udruženjima drugih struka,


da u ime svojih članova zatraže sličnim putem materijalno poboljšanje položaja dr


žavnih službenika i penzionera.


7. — Otvara se diskusija po pismeno podnesenom predlogu predsjednika Dr.
Dragoljub a Petrovića . Oko 230 molbenica svršenih šumarskih inžinjera leži
kod Ministarstva šuma i rudnika, izvršene su velike redukcije šumsko-čuvarskog
osoblja, a šume ne samo da nam se stručno i valjano ne njeguju, nego nedovoljno
čuvane strahovito propadaju i nestaje ih. Po § 131. Zakona o šumama propisana je
stručna uprava i državni efikasni nadzor i nad nedržavnim šumama. Ogromne su površine
takovih šuma, gdje nema zapravo nikakovog ni nadzora, ni čuvanja ni uopće
nikakove organizacije. Najvažnija je prema sadanjim u mnogim krajevima očajnim
prilikama zaštita opstanka šuma.
Gg. Ing. Lenarčić i ing. Bora Nikolić crtaju nekoje naročite činjenice
i ukazuju na puteve, kojima se odmah treba poći.


Zaključuju se potom uputiti obrazloženu predstavku gosp. Ministru šuma i rudnika,
da digne svoj glas na nadležnim mjestima, a i pred javnosti, da se odstrani uplitanje
neodgovornih faktora u provođenje šumske politike uopće, a personalne napose,
te da povećavši broj stručnog gospodarskog i nadzornog te čuvarskog osoblja pomogne
rad oko spašavanja naših šuma i savremenog šumskog gospodarenja.


8. — Predsjednik Dr. Dragoljub Petrovi ć obrazlaže svoj pismeno
podneseni predlog o pitanju Zakona o otkupu servituta u bivšoj Bosni i Hercegovini.
Nakon diskusije zaključuje se, da se raniji uži odbor ad hoc (Dr. P e t r o v i ć,
ing. Babić , ing. Premužić ) jedan dan prije slijedeće sjednice odbora sastane,
prouči dosada pribrani materijal ipo tome pitanju i spremi izvještaj sa predlozima
za iduću sjednicu.


9. — čita se pismeno podneseni predlog predsjednika Dr. Dragoljub a
Petrović a o eventualnom iskorištavanju državnih suvata i planinskih pašnjaka
u jednoj vrsti vlastite režije. U diskusiji obrazlaže Dr. P e t r o v i ć, da je pored
ogromnih površina državnih suvata na Šari i drugim planinama Južne Srbije stočarstvo
zapravo u nazadovanju i naš živalj trpi velike štete, jer primjerice sir kačkavalj
nalazi sve manje prođe, a stradava producenat i kod prodaje jaganjaca. Od toga
stanja trpe znatno i državni prihodi, odnosno država kao vlasnik pašnjaka, a trpjet
će, čini se, sve više i ubuduće. Trebalo bi sa strane Udruženja dati sugestije Ministarstvu
šuma i rudnika, da se pitanje proučava i s te strane, ne bi li bilo po državnu
kasu od koristi pomoći boljoj prođi privatno produciranih stočarskih proizvoda time,
da država investira u uređenje samih pašnjaka, u postrojenja za preradu produkata,
eventualno da organizuje preradu i dalju prodaju u svojoj režiji, jer inače privatna
486