DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 153     <-- 153 -->        PDF

inicijativa riješava pitanje melioracije prilika i akomodacije na novo sporo, a gubitke
ima i privatnik stočar i država.


Ing. L e n a r č i ć primjećuje, da je svakako veliki dio toga pitanja čisto poljoprivredne
prirode, a Ministarstvo je šuma samo vlasnik najvećeg dijela suvata i planinskih
pašnjaka. Nastojanje oko unapređenja stočarske produkcije same, kad se
gleda na same eksploatatore-stočare, čisto je poljoprivredno pitanje, no nema sumnje,
da postoji vezanost interesa vlasnika i eksploatatora pašnjaka i preko jednostavnog
ljudskog osjećaja. Možda bi bilo najbolje riješenje, da se čisto poljoprivredni dio toga
pitanja rješava na bazi zadrugarstva inicijativom poljoprivrednih državnih organa i
ustanova uz izvjesnu susretljivost sa strane Ministarstva šuma i rudnika kao vlasnika,
a ta bi se susretljivost sastojala poglavito u raznovrsnim melioracionim radovima na
samim pašnjacima, čime bi se povećavala i njihova vrijednost i prihodi s njih njihovom
vlasniku, ali bi se pomagalo i ono čisto poljoprivredno nastojanje s druge
strane, jer je jedno o drugom ovisno.


Ing. Pr e muži ć primjećuje, da prije svega treba odrediti opći stav prema
tome stočarstvu kao gospodarskoj grani i o tome, kako ono općenito može odgovaiati
našem budućem gospodarskom programu. Ranije je gro stoke silazio zimi na
prostrane tesalske i tracijske pašnjake, koji su sada u Grčkoj. Ljeti se paslo na našim
planinama. I u toj formi bi riam doneslo to stočarstvo konačno kobne rezultate, kako
je to bilo svuda i svagda sa nomadskim stočarstvom. Svjetske pustinje, naši i tuđi
krševi, privremena tolika i tako prostrana stepska i gola područja svuda po svijetu
riječit su dokaz, što vuče za sobom ovakva vrsta stočarstva. Po ratu mora tamošnja
planinska stoka, kod nas i zimovati. Nama je u interesu, da ta mnogobrojna stoka ne
tare poljoprivrednih ratarskih površina u nizinama ni zimi, makar nizinski ratar
danas i rado davao u zakup svoje njive za tuđu stoku. Bolje bi bilo, da nizinski ratar
kombinira prehranu svoj e stoke doprinosom s planine, nego da planinski stočar
zahvaća svojim gospodarstvenim rasporedom i u nizinu. Žutih tragova bujica nalazi
se sada daleko u kuruzištima ravnica odmah dalje na jug od Vranje. Ne prevlada li
dosta rano ratar stočara u onim krajevima i ne preuzme li ratar dobrim dijelom u
svoje ruke i šumarsku zastavu, pokrit će se današnja kuruzišta šljunkom i jarugama,
a onda nam neće doseći novaca ni za samo zagrađivanje bujica. Ima jedna granica
između stočarstva od komocije i stočarstva od nužde. Tamo dolje biti isključivi stočar
još nije nužda. Šumarima je i dužnost i interes da izgrađuju pojam ispravnog ratarstva
iz prirodnih zakona tla i podneblja nekoga kraja, jer što rđavo ratarstvo pokvari,
tura se šumarstvu, da popravlja. Ratar je po prirodi prijatelj šumaru, stočar i
šumar teško da će se igdje složiti!


Zaključuje se, da se preporuči Ministarstvu šuma i rudnika, da proučava pitanje
državnih suvata i gorskih pašnjaka sa diskusijom pomenutih tačaka gledišta.
U 12 i četvrt sati prekida se sjednica i urice nastavak u 16 sati.
U 16 sati se sjednica nastavlja.


10. — Ministarstvo šuma i rudnika aktom svojim od 2. IV. 1937. broj 2288 umoljava
udruženje, da nastavi svoja ranija proučavanja o reformi sistema oporezovanja
šuma : šumskih zemljišta, pa da mu svoja mišljenja i predloge dostavi.
Zaključuje se, da se od stranih šumarskih udruženja, s kojima se stoji u vezi
zatraže podaci o njihovim stanovištima, jer je lako, da se i kod njih nije zakonima
kodificiralo mišljenje šumarskih stručnih krugova; da se pribavi mišljenje podružnica,
podaci, što ih je već sabrao i obradio gospodarsko-šumarsk fakultet u Zagrebu; da
se nabavi u tu svrhu prikladna novija literatura za knjižnicu udruženja.


Kako će se bez sumnje o tome raspravljati dulje vremena na više sjednica, to
će referent za taj predmet biti ing. M i k 1 a u.


487