DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 154     <-- 154 -->        PDF

Na ovogodišnjoj glavnoj skupštini treba da bude o tome pitanju jedan referat


. formi predavanja, pa neka se članovima to i ranije objavi, da diskusija iza referata
bude svestranija i plodnija.


11. — U diskusiji o propagandi šumarstva naglašuje se, da je to glavni stručni
zadatak udruženja.
Ing. Premuži ć naglašava da treba i medu šumarima raspravljanjem principijelnih
pitanja u Šumarskom Listu iskristalizovati glavne misli vodilje našega šumarstva,
tada će propaganda biti realna po sadržaju i u glavnom jedinstvena u argumentaciji.
Organizacijom pismene propagande u časopisima i dnevnicima treba de se dođe
do sviju slojeva pučanstva. Uredništva listova u glavnom rado primaju dobro pisane
sastavke, a prema svojim materijalnim okolnostima ih primjereno i nagrađuju.


Dr. Petračić : Tako pripravljana propaganda bila bi spora, a stanje je u
šumama takvo, da treba raditi brzo sa sredstvima i jednostavnijim. I ploče sa natpisima
i t. d. učinit će svoje, a neće se dakako izgubiti ni drugi ispravan propagandistički
rad.


Ing. Lenarčić ; Propaganda treba da bude trajna, stalna i svestrana. Potrebni
su i brzi, ali dakako i trajni efekti. Nijedan dobar rad neće ostati bez plodova.
Potreban bi bio jedan čovjek ili i više ljudi, kojima bi glavni posao bila propaganda.
Ti bi se mogli izgrađivati sistematski i provoditi rad po strožem programu. Nakon
podrobnije diskusije, u kojoj još sudjeluju gg. Miklau, Dr. P e t r o v i ć, B. Niko
1 i ć, zaključuje se, da se štampaju ponovice u što više primjeraka dosadanji plakati
i sa slovenskim tekstom, da se zgodne rečenice šumarske propagande putem Min.
pošta i monopola nastoje dobiti na dopisnice i listovne omote, duhanske zamote, cigaretne
škatulje, žigice; da se pribire propagandni materijal za izložbe, da se na putevima
u šume podižu ploče sa natpisima, da se iz knjiga osnovnih škola izbace sastavci
protivni razumnoj šumarskoj misli putem Min. prosvjete. U budžet udruženja nastojat
će se u propagandne svrhe uvrstiti veći iznos, no što je bilo dosada, a zamolit Min.
šuma i rudnika, da pripomogne materijalno nastojanje udruženja, a i samo da orgamzuje
i budžetom finansijalno osigura neposredni svoj propagandistički rad.


12. — Na predlog Beogradske podružnice J. Š. U. zaključuje se zamoliti gospodina
Ministra šuma i rudnika, da preuzme inicijativu, da se u Ministarstvu šuma i
rudnika obrazuje jedan stalni odbor, koji bi se starao za propagandu upotrebe drvnog
plina kao pogonskog materijala i činio predloge nadležnim ustanovama u pogledu
mjera, koje treba u tu svrhu preduzeti. U taj odbor da uđu predstavnici: Ministarstva
šuma i rudnika, vojske i mornarice, trgovine i industrije, pošta i telegrafa, saobraćaja,
građevina, Tehničkih fakulteta u Zagrebu i Beogradu, predstavnika domaće industrije
i praktičara slobodne profesije.
13. — Na predlog Kr. banske uprave Vardarske banovine zaključuje se, da se
sa strane Jugoslovenskog šumarskog udruženja dade pohvalno priznanje za uspješan
lad oko pošumljavanja krševa i goleti na području Vardarske banovine i to: Dra gutinu
Martinoviću, učitelju u Ulš. Dolu, Stevanu Mavrčiću, učitelju
u Tabanovcu, Petru Veličkoviću, zemljoradniku iz Krševice, Nikoli Marinkoviću,
penzion. starešini sela iz Grdelice, Panti Rabadžiću, zemljoradniku
iz Berova, Mihajlu Rostiću, učitelju iz Vranje, Jagoda n u Jakovljeviću,
računovođi suda iz Donjeg Žapskog, Milanu Stošiću, zemljoradniku
iz Lukova, Trajku Živkoviću, zemljoradniku iz Dubinca, Trajku Mila-
R ovi ću, zemljoradniku iz Dubinca, Dragutinu Mitiću, služitelju Š. upr. Vranje
iz Tibudže, Svetozaru Ristiću, zemljoradniku iz Donje Trebešinje, Mladenu
N e š i ć u, zemljoradniku iz Donje Trebešinje, Mladen u Čekiću , zemljoradniku iz
Cukovca, Petru Stojakoviću, kovaču iz Zlatokopa, Radomiru Nakiću,
škol. nadzorniku sreza Pčinjskog iz Vranje, Ivan u Karnijeviću , učitelju iz Ko488