DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 155     <-- 155 -->        PDF

cure, Vasiliju Nikoliću, učitelju iz Moštanice, Zahariji Popoviću, učitelju
iz Breznice, Srećku Bogdanoviću, učitelju iz Davidovca, Društvu za
p oš umi ja van j e Pljačkavice, Prstilovca i ostalih goleti u okolini Vranje, Opstini
Krivopalančkoj, Opštini Židilovskoj, Opštini Petraljičkoj,
Opštini Kratovskoj i Opštini Opilskoj.


14. — Zaključuje se, da se zamoli Ljubljanska podružnica, da odredi svoga jednog
člana, koji bi u ime udruženja išao kao delegat na skupštinu českoslovačkog šumarskog
društva, a u ime putnog troška da mu se dade prevoznina brzog vlaka II razjeda
od mjesta stanovanja do mjesta skupštine i natrag, trošak za podizanje putnice
te Din. 250.— na ime dnevnice za sve dane provedene na putu, u čemu je sadržan i
izdatak za prevoz povodom ekskurzija i t. d. Tako da bude i sa delegatom za skupštinu
Poljskog šumarskog društva, ako zažele izašiljanje delegata. Delegat je dužan
da povrativši se podnese udruženju izvještaj o stručnim predmetima sa skupštine i
stručnih ekskurzija, a ne može ništa primati što bi padalo na teret odnosnog bratskog
šumarskog društva.
15. — Prema zaključku stvorenom na skupštini prošle godine u Zagrebu ovogodišnja
će se glavna godišnja skupština udruženja održavati u Novom Sadu. Na osnovu
izvještaja tajnike Ing. Ant e Premužić a o pribranim informacijama od gg. kolega
stručnih šumarskih činovnika u Novom Sadu zaključuje se, da se u daljim dogovorima
nastoji oko toga, kako bi se glavna skupština sastala na zborovanje dne 26. i 27.
septembra, a stručne ekskurzije izvršile odmah narednih dana iza toga (maksimalno
tri dana). Predsjedništvo neka zamoli gg. kolege na službi Direkcije šuma i Kr. banske
uprave u Novom Sadu da u sporazumu sa gg. kolegama na službi kod Direkcije šuma
Imovne općine petrovaradinske izrade i upravi udruženja dostave svoj predlog u pogledu
održavanja skupštine i s njom skopčanih ekskurzija. Ujedno neka se ta gg. kolege
zamole, da preuzmu brigu oko pribave prikladne dvorane za održavanje skupštine
i glede rasporeda ukonačivanja, a ukoliko je moguće da izrade pogodnosti u
pogledu umjerenih cijena za stanove i opskrbu. Pregovori sa gg. kolegama neka se
završe tako, da se na slijedećoj sjednici Upravnog odbora u augustu o. g. može odrediti
sve glede saziva i rasporeda skupštine. Za slijedeću odborsku sjednicu treba
da bude sastavljen i nacrt godišnjeg izvještaja o radu udruženja u vremenu od prošlogodišnje
skupštine sa predlogom budžeta, da se sve to može na sjednici pretresti
i konačno redigovati.
16. — Primljeni su ovi novi članovi udruženja: Za redovite: Potočnik
Martin, ipodšumar, Murska Subota ; Ing. N o v i c k i I v a n, N i š ; H a n i k a Miroslav,
vi. šum. pristav, Lekenik. Za pomagače: Tonković Dragutin, stud.
šumarstva Zagreb.
Prestali su biti članovi udruženja ova gg.: Heinriha r Franc-, lesni trgovac
in posesnik, Škofja Loka; Milosevic Stjepan, rač. kontrolor, Sarajevo; Purić
Dušan , čin. pripravnik šum. uprave, Kraljevo; Nikol i ć I. M i o d r a g, čin. pripravnik
geometar, Niš.


Umrli : Rukavina Rude, šum. nadsavjetnik u. p., Nova Gradiška; Bali ć
han , direktor šuma, Otočac; Ištakovi ć Blaž , nadšumarnik u. p., Vinkovci; V asiljević
Vaso, industrijalac, Sarajevo; Vučković Milan, viši šum. savjetnik,
Vinkovci ; Stevan I v a n o v i ć, šef Šum. uprave, Peć.


17. — Eventualija:
a) Na predlog redakcije časopisa »Matica Rada« (Beograd, Kraljev trg 15) zaključuje
se zamjena toga časopisa sa Šumarskim Listom.
b) Na ponuku Ministarstva Š. i R., Odjeljenje za vrhovni šumarski nadzor od


. VI. 1937. br. 3.500 ne može Udruženje delegirati svoga zastupnika na III. interna


489