DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 156     <-- 156 -->        PDF

cionalnu konferenciju za upotrebu drveta u Parizu (26—28 jula 1937. u Palais du
Bois) poradi skučenih sredstava.


c) Odbija se molba Društva Jugoslov. agrikulturnih tehničara (Praha XVIII,
Aleksandrova kolej) od 21. V. 1937. broj 147 za potporu njihovih naučnih ekskurzija
po Ceskoslovačkoj i inozemstvu poradi skučenih sredstava i drugih zadataka našeg
udruženja.


d) Povodom molbe Ratimira Kneževića, stud. šumarstva i stipendiste udruženja
od 20. IV. 1937., da mu se isplate iznosi stipendije stavljeni »in suspenso«, zaključuje
se, da se tome udovolji samo u tom slučaju, ako se nakon pribranih informacija od
dekanata Poljoprivrednog šumarskog fakulteta u Zemunu utvrdi, da je potpuno udovoljio
u pogledu položenih ispita.


e) U smislu čl. 11. stav. 4. i 7. Uredbe o poljoprivrednim komorama od 21. I.
1937. M. s. br. 55 imade središnjica (centrala) Jugoslovenskog šumarskog udruženja
do 27. juna odnosno 4. jula 1937. pravo delegirati u komorsko vijeće Poljoprivredne
komore svake banovine po jednoga vijećnika i zamjenika iz redova članova svojih
podružnica na tom području. Mandat traje do opoziva sa strane organizacije, koja
delegira.


Zaključuje se, da se postojeće podružnice pozovu, da glavnoj upravi predlože
lica između svojih članova za tu svrhu, a glavna će uprava udruženja obavijestiti nadležnu
gg. banove i Poljoprivredne komore, koji su to delegati i dati im po Uredbi propisana
uvjerenja. Predsjedništvo će zamoliti što usmeno što pismeno određene kandidate
za tu svrhu da se prime te časti i dužnosti u Poljoprivrednim komorama onih
banovina, gdje Udruženje ne ima za sada podružnica. Poradi povezanih odnosa između
komora i upravnih vlasti neće se u vijeća delegirati šefova Šumarskih odsjeka
kod Kr. banskih uprava.


f) Na upit odbornika Ing. Mikalua , kako stoji predmet u pitanju ljetovališta
za šumarske činovnike na otoku Mljetu, odgovara tajnik, da se izaslanik Direkcije
šuma Sarajevo upravo nalazi na Mljetu, te ćemo jamačno dobiti doskora odgovore
na naše upite i dopise. Ministarstvu šuma i rudnika najavljeno je, da se za tamošnju
državnu zgradu ozbiljno interesiramo i zamolilo se, da se sa zgradom za sada po
mogućnosti ne disponira drugačije.


g) Predsjednik Dr. Dragoljub Petrović izvještava, da su se prigodom
prošlogodišnje skupštine českoslovačkog šumarskog društva vodili razgovori između
našega delegata bivš. predsjednika Prof. Dr. ing. Josip Balena i kolega čeških šumara
o putu naših šumara u Českoslovačku u svrhu stručnog pregleda njihovih pogodnih
šumskih gospodarstava. Povodom toga primio je ljubazan poziv gospodina
staroste u ime zastupstva zemaljskog glavnog grana Brna, da naši šumari dođu i
pregledaju šume veleposjeda grada Brna, a organizaciju ekskurzije da će provesti
šumarski ured toga veleposjeda u Kuržimu kod Brna.


Zaključuje se, da se pristupi organizaciji te ekskurzije, a predsjedništvo da vodi
dopisivanje sa spomenutim šumarskim uredom, pa kad se sve uglavi, da se obavijeste
naši interesovani članovi putem novinstva i šumarskih nadleštava za prijavak. Računati
će se sa 20 izletnika, pa tko se prije javi imat će prednost. Šumarskom uredu
u Kuržimu ima se javiti, da ne očekujemo nikakovih beneficija, već da će svaki učesnik
podmirivati svoje troškove, a što će tiče stanova i hrane da se ne želi nikakav
iuksus, već samo jednostavno primjereno i uredno.


Predsjednik Dragoljub Dr. Petrović, zaključuje sjednicu u 20 sati.


Zaključeno i potpisano.
Predsjednik: Tajnik:
Dr. ing. Dragoljub Petrović, v. r. Ing. Ante P r e m u ž i ć, v. r.


490