DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 157     <-- 157 -->        PDF

UPOZORENJE ČLANOVIMA J.Š.U.
Na 4. sjednici Upravnog odbora J. Š. U., održanoj dne 13. VI. u Zagrebu, zaključilo
se, da će se ovogodišnja 61. redovita glavna skupština udruženja održati, ne
nastupe li međutim kakve mepredvidive smetnje, dne 26. i 27. septembra o. g., i to
u Novom Sadu, kako je to zaključeno na prošlogodišnjoj glavnoj godišnjoj skupštini
J.Š.U u Zagrebu. Radi se na tome, da stručna ekskurzija odmah poslije skupštine
bude na državno dobro Belje. Upravni će odbor udruženja uostalom pravodobno
utvrditi i u Šumarskom Listu objaviti dnevni red te skupštine, no već ovom zgodom
upozorujemo gg. članove na nekoje ustanove Pravila J.Š.U. povodom skupštine:
»Pravo glasa imaju samo oni članovi, koji su potpuno udovoljili svojim članskim
dužnostima.« (Cl. 32.)
»O predlozima pojedinih članova udruženja i podružnica, koji nisu objavljeni u
dnevnom redu, moći će se donositi na skupštini odluke, ako predlagači svoje predloge
upute pismeno upravnom´ odboru tako, da ih ovaj dobije najkasnije jednu nedjelju dana
prije sastanka skupštine.
O predlozima iznijetim na samoj glavnoj skupštini može se samo po zaključku
skupštine debatirati, a za donošenje odluke može skupština ovlastiti upravni odbor
udruženja.« (Cl. 33.)
Ujedno upozoravamo već sada, da Upravni odbor želi na skupštini pokrenuti
raspravljanje o pitanju oporezivanja šuma i šumskih zemljišta, pa će jamačno jedna
ili dvije tačke dnevnoga reda biti posvećene tome pitanju.
Sjednica Upravnog odbora udruženja, na kojoj će se utvrditi dnevni red skupštine,
održat će se predvidno pod kraj prve polovice augusta ove godine u Zagrebu.
Iz Uprave udruženja.
Tajnik: Ing. Ante Premužić v. r.


NAUČNA EKSKURZIJA U CESKOSLOVAČKE ŠUME.


Povodom razgovora našega delegata na godišnjoj skupštini »Ustredni jednoty
československeho lesnictva« prošle godine u Jihlavi g. Prof. Dr. Josipa Balena, bivšeg
predsjednika J. Š. U., sa českoslovačkim šumarima uputio je gospodin starosta (načelnik)
grada Brna u Ceskoslovačkoj ljubazan poziv našem Udruženju u ime Rade
zemskeho Hlavniho mesta Brna, da organizuje posjetu jugoslovenskih šumara u šume
grada Brna. Grad Brno posjeduje naime od davnine velike površine šuma.


Pobliži pregovori o tom posjetu su u tečaju, pa ćemo, kad se završe, javiti
putem Šumarskog Lista pobliže uvjete i ostale potrebne informacije za one članove


J. Š. U., koji bi u toj ekskurziji željeli učestvovati.
Iz Uprave udruženja.
Tajnik: Ing. Ante Premužić, v. r.


INTERNACIONALNA KONFERENCIJA ZA UPOTREBU DRVETA U PARIZU.


Ministarstvo šuma i rudnika, Odjeljenje za vrhovni šumarski nadzor, dostavilo
je Udruženju pod brojem 3500 od 3. VI. 1937. dopis ovoga sadržaja:


»Odbor za upotrebu drveta pri internacionalnom komitetu za drvo (C. I. B.)
javlja da će se od 26.—28. jula o. g. održati III. internacionalna konferencija za upotrebu
drveta u »Palais du Bois« u Parizu koja je podignuta za parišku svetsku izložbu.


Odbor moli da mu se na priloženom formularu javi, ko želi prisustvovati gornjoj
konferenciji, kako bi se mogao na vreme pobrinuti za smeštanje posetilaca.


Odbor ima sedište: Wien I. Singerstrasse 27.


Za učestvovanje činovnika na gornjoj konferenciji valja prethodno pribaviti dozvolu
za putovanje u inostranstvo i potrebno osustvo od nadležnih vlasti.« Po ovlašćenju
Ministra šuma i rudnika Odelenje za vrhovni šumarski nadzor. M. Jovanović v. r.
Formular (prijava) koju treba uputiti na naslov: »III. Internacionalna konferencija
za upotrebu drveta u Parizu. — Wien I. Singerstrasse 27«, mora se napisati stro


491