DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 16     <-- 16 -->        PDF

svoju pravu domovinu. U vezi toga i zovu ga strani botaničari talijanskim


čempresom.


Mnogi istraživači drže, da je prvobitno stanovište čempresa Himalaja
odnosno visoravan Irana. Odatle je navodno migracijama prenesen
na jednu i na drugu stranu Mediterana sve do Atlantika. Na taj je lačin
zeuzeo čitav Mediteran.20


Danas čempresove skupine u Mediteranu pokazuju izvjesne zajedničke
osobine. Najčešće su na vrlo malim površinama, rijetko zauzimaju
suvisla, prostrana staništa. Ni po svome prostranstvu, a ni po postupku,
koji se u gospodarenju primjenjuje na njima, te skupine redovno ne pokazuju
običajne karakteristike šume- One su na mediteranskim staništima
danas najčešće ispresijecane sa poljoprivrednim kulturama, vrlo često sa
vinogradima, sa obrađenim zemljištima, pa i sa ljudskim naseljima. Vrlo
često dolaze skupine čempresa samo uz naselja.


Istraživači čempresa slažu se u tome, da je on u Mediteranu bio
negda rašireniji nego danas. Prema tome današnja akcija za proširenje
njegovo na mediteranskim staništima ima za cilj, barem u izvjesnoj mjeri,
da ga vrati na negdašnji položaj, koji je izgubio utjecajem čovjeka.21


T e o k r i t je negda slavio čempresove i lovorove šume na Etni,
kojih danas nema.22


Ako polazimo od pretpostavke, da je Mediteran zaista prastara domovina
čempresa, onda su današnja spontana nalazišta samo tragovi
negdanjih prostranih sastojina. A to nam je i sigurna osnovica za
daljnji rad.


Prema M a y r o v i m navodima čempresi pripadaju području zimzelenih
hrastova i toplijem području kestena.23,24 Prema tome bi područje
čempresa zahvatilo zimzelenu zonu, a onda i dobar dio zone mješovitih
lišćara. Uzevši međutim, da su spontana staništa čempresa kod nas
samo staništa u strogom Lauretum-u (okolica Dubrovnika, južne strane
Pelješca), pa imajući pred očima da kod nas kesten zalazi u Lauretum
samo u Boki Kotorskoj (Stoliv kod Prčnja i Erceg-Novi) moglo bi se tu
govoriti o dodiru staništa tih dviju vrsta. Staništa toplijega Castanetuma
daju mogućnosti za ručno podizanje čempresovih kultura.


Biologija čempresa na spontanim staništima u Mediteranu kao i
ondje, gdje je udomaćen, pokazuje interesantne osobine. Proučavanje tih
osobina daće nam podlogu za upoznavanje čempresa i na drugim staništima,
a onda i za donošenje odluka o uzgajanju ove vrste uopće.


Prije svega je od interesa analiza socioloških elemenata u prirodnim
formacijama. Istina je, treba imati pred očima činjenicu, da današnji
sociološki odnosi u prirodnim čempresovim skupinama u Mediteranu nisu
onakovi, da bismo ih mogli smatrati normalnima. Utjecajem čovjeka u
toku vremena oni su se izmijenili. Ovo je u toliko vjerojatnije, što se tu
radi o staništima starodrevne civilizacije i gdje je način života sigurno


V. Oip. c. ;pod 7.
V. op. c. pod 7.
V. op. c. pod 19.
H. Ma y r, Waldbau auf naturgesetzlicher Grundlage, Berlin, 1909.
H. M a y r, Fremdländische Wald — und Parkbäume für Europa, Berlin 1906.
350